Longgeneeskunde - Registratie voldoet aan de eisen van zorgactiviteit longrevalidatie (N4786)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4786
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

  1. Ziekenhuizen Volledigheid - Behandelen - Therapie
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer er een subtraject longrevalidatie is vastgelegd, maar er een zorgactiviteit uit het cluster FIT-module, cluster (para)medisch en coördinatie hart- en long revalidatie ontbreekt. Dit duidt erop dat er een of meerdere zorgactiviteiten geregistreerd kunnen worden.

Regelgeving / beleid
2018
Coördinatie bij hart- of longrevalidatie (039898)

Deze zorgactiviteit betreft een multidisciplinair overleg tussen een cardioloog of longarts en één of meerdere andere zorgaanbieders. Deze zorgactiviteit mag eenmaal per overleg worden vastgelegd in het subtraject dat wordt uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van een cardioloog of longarts.

Behandelmodule FIT met minder dan tien sessies (193128) of (meer dan) tien sessies (193129)
De bewegingsmodule FIT van het enkel- of meervoudige longrevalidatieprogramma bestaat uit een aantal sessies van ieder minimaal vijf kwartier onder begeleiding van minimaal twee fysiotherapeuten met optionele inspanningstest.

2018: NR/REG-1816 artikel 24, lid 52 en 55

2019
Coördinatie bij hart- of longrevalidatie (039898)

Deze zorgactiviteit betreft een multidisciplinair overleg tussen een cardioloog of longarts en één of meerdere andere zorgaanbieders. Deze zorgactiviteit wordt eenmaal per overleg vastgelegd in het subtraject dat wordt uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van een cardioloog of longarts.

Behandelmodule FIT met minder dan tien sessies (193128) of (meer dan) tien sessies (193129)
De bewegingsmodule FIT van het enkel- of meervoudige longrevalidatieprogramma bestaat uit een aantal sessies van ieder minimaal vijf kwartier onder begeleiding van minimaal twee fysiotherapeuten met optionele inspanningstest.

2019: NR/REG-1907a artikel 24, lid 35 en 38

2020
Coördinatie bij hart- of longrevalidatie (039898)

Deze zorgactiviteit betreft een multidisciplinair overleg tussen een cardioloog of longarts en één of meerdere andere zorgaanbieders. Deze zorgactiviteit wordt eenmaal per overleg vastgelegd in het subtraject dat wordt uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van een cardioloog of longarts.

Behandelmodule FIT met minder dan tien sessies (193128) of (meer dan) tien sessies (193129)
De bewegingsmodule FIT van het enkel- of meervoudige longrevalidatieprogramma bestaat uit een aantal sessies van ieder minimaal vijf kwartier onder begeleiding van minimaal twee fysiotherapeuten met optionele inspanningstest.

2020: NR/REG-2001a artikel 24, lid 35 en 38

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. De cluster FIT-module bestaat uit de volgende zorgactiviteiten: revalidatiebehandeling complexe hartrevalidatie (190042), poliklinische longrevalidatie (193011), poliklinische longrevalidatie bij een groep (193014), FIT-module < tien sessies (193128) of FIT-module > tien sessies (193129).
  2. De cluster (para)medische en ondersteunende functies bevat zorgactiviteiten uit zorgprofielklasse 12.
  3. Zorgactiviteit 193001 is gekozen voor de impactbepaling, omdat deze zorgactiviteit het vaakst voorkomt binnen zorgprofielklasse 12 bij deze diagnose binnen ons netwerk. Zorgactiviteit 193001 is gekozen omdat dit de meest voorkomende zorgactiviteit uit de FIT-module is binnen ons netwerk.
  4. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is het mogelijk om lege subtrajecten uit te sluiten. Standaard worden zowel gevulde als lege subtrajecten meegenomen.
  5. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is het mogelijk om alleen gesloten subtrajecten te tonen. Standaard worden ook openstaande subtrajecten getoond.
  6. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kunnen bepaalde zorgactiviteiten bij het ontbreken hiervan uitgesloten worden van signalering.
  7. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kunnen zorgtypes (bijvoorbeeld ZT21) uitgesloten worden van signalering. Standaard worden alle zorgtypes meegenomen die aan de eisen in het functioneel ontwerp voldoen.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Longgeneeskunde - Registratie voldoet aan de eisen van zorgactiviteit longrevalidatie (N4786)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle subtrajecten met diagnose Longrevalidatie (9906) van het specialisme Longgeneeskunde (AGB 22)

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

2a) Het subtraject bevat geen zorgactiviteit coördinatie hart- en longrevalidatie (039898)

2b) Het subtraject bevat geen zorgactiviteit uit het cluster FIT-module

2c) Het subtraject bevat geen zorgactiviteit uit het cluster (para)medisch en ondersteunende functies

Logica: 1 en (2a of 2b of 2c)

Te nemen actie

Registreer de ontbrekende zorgactiviteit(en).

Berekening financiële impact

Het waardeverschil van het subtraject na het toevoegen van een of meer ontbrekende zorgactiviteiten wordt getoond als financiële impact.

De volgende zorgactiviteiten worden binnen de impactbepaling toegevoegd:

- Bij het ontbreken van een zorgactiviteit coördinatie hart- en longrevalidatie: Coördinatie hart- en longrevalidatie (039898)

- Bij het ontbreken van een zorgactiviteit cluster FIT-module: 193014 (Poliklinische longrevalidatie bij een groep)

- Bij het ontbreken van een zorgactiviteit cluster (para)medisch: 193001 (Individuele zitting reguliere fysiotherapie)

ValueCareLogo2.png