Levering dagbesteding niet opgenomen in behandelplan (N1231)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1231

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles: 25.

Behoort tot Normenkader

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid 2014
  2. GGZ Rechtmatigheid 2015
  3. GGZ Rechtmatigheid 2016
  4. GGZ Rechtmatigheid 2017
Samenvatting

Dagbesteding dient terug te vinden te zijn in het behandelplan van de patiënt.

Regelgeving / beleid
2014 & 2015
  • Dagbesteding mag tegelijk geregistreerd worden met verblijfsdagen met overnachting.
  • Dagbesteding mag echter niet geregistreerd worden met verblijf zonder overnachting.
  • Tijdens dagbesteding kan de behandelaar géén directe patiëntgebonden behandelactiviteiten registreren. Tijdens de uren dagbesteding worden patiënten namelijk niet behandeld of verpleegd.

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Paragraaf 4.2.1, p.33-35)
(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Paragraaf 4.2.1, p.36-37)

2016
2017
Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Levering dagbesteding niet opgenomen in behandelplan (N1231)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle DBC's

Blauwepijl.png

2) DBC's geopend in het betreffende kalenderjaar

Blauwepijl.png

3) DBC's waarop dagbesteding (act_9) is geregistreerd

Blauwepijl.png

4) Levering van dagbesteding is niet opgenomen in het behandelplan van de patiënt

Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

De financiële impact is de waarde van de onrechtmatig gedeclareerde dagbestedingsactiviteiten.


ValueCareLogo2.png