Lastenverlichting - Ondersteuning Digitale Transformatie - ZKH

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Inleiding

De partijen in de zorg hebben onlangs in het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgesproken om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Er dient te worden ingezet op passende zorg, digitale zorg, betere processen en minder dure medicijnen. ValueCare ondersteunt ziekenhuizen bij deze transformatie op diverse gebieden. Daarnaast wil ValueCare de zorg helpen door transparant te zijn en kennis te delen.

Deze openbare wiki pagina geeft de details over de mogelijkheden om digitale technieken in te zetten voor de transformatie opgave waar de ziekenhuizen voor staan de komende jaren.

Bibliotheek Actielijsten RPA (Robot Process Automation)

De onderstaande lijsten geven de robots weer die beschikbaar zijn in het ValueCare netwerk.

HiX Foutenlijsten voor robot Robot
EV 2 - Geen verrichting aanwezig B00002
EA 32 - DBC bevat parallelle verrichting B00032
EA 37 - Afsluitreden anders B00037
EA 40 - Berekende einddatum anders dan huidig B00041
EV 400 - Zorgproductcode hergrouperen B00004
EV 404 - Nieuwe verrichtingen in profiel B00044
I100 - Artscode is vervallen (R0005 - DBC/subtraject bevat overige foutcodes) B00001
ValueCare actielijst voor robot Robot
R00015 - Subtraject bevat foutcodes OVP/IC B00015
R00072 - Subtraject nog niet of te laat afgesloten volgens algemene afsluitregels B00072
R01171 - Verrichting hard gekoppeld aan DBC met ander subspecialisme B01171
R01888 - Onterecht afgesloten zorgtraject op basis van een gepland (herhaal) consult B01888
R02980 - Uitval subtraject - Meldingscode DBC039: Uitvalproduct Grouper B02980
R03780 - Aanspraak ZVW (medische indicatie) onbekend B03780
R07611 - Verrichting gekoppeld aan DBC met Z-diagnose bij openstaande DBC met B-diagnose B07611
R06402/N0864 - Risico - Spoedverrichting op begindatum DBC, diagnostische verrichting op zelfde datum gekoppeld aan parallel, reeds openstaande DBC B00864
R06802/N2567 - Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit polikliniek consult B02567
R06401/N0874 - Polikliniekbezoek tijdens opname eigen specialisme B00874
R06405/N0365 - Dagverpleging zonder medisch specialistische behandeling of onderzoek B00365
R06409/N0106 - Geneesmiddel niet gekoppeld B00106
R06411/N0958 - OZP met op dezelfde dag nieuw zorgtraject B00958
R06412/N0751 - De uitvoerder van het subtraject heeft een ongeldige code B00751
R06412/N0818 - Openingsdatum subtraject niet correct B00818
R06419/N0040 - Medicinaal oncologisch subtraject met onverwachte verstrekkings- of begeleidingscode B00040
R06810/N4110 - Parallelliteit – Dubbelzijdigheid B04110
R06422/N0383 - Geen verwijzer aanwezig (DBC) B00383
R06822/N4400 - Niet gekoppelde typerende verrichting binnen looptijd van subtraject B04400
R06822/N4440 - Niet gekoppelde typerende verrichting, geen subtraject op verrichtingsdatum B04440
R06822/N4445 - Niet gekoppelde niet-typerende verrichting B04445
R06828/N4900 - DGM - Medicinaal oncologisch subtraject zonder verstrekkings- of begeleidingscode B04900

Bibliotheek Registratie processen RPA

Zorg gerelateerde registratie processen voor automatisering
Monitoring bij klinische trails
Registratie van kwaliteitsindicatoren
Scannen dossiers voor wetenschappelijk onderzoek
Uploaden van bestanden naar VECOZO
Exporteren LBZ-data
Vertalen van instelling specifieke codes naar LBZ-codes
Verzenden van LBZ data
Coderen van diagnoses
Patiëntenadministratie processen voor automatisering
Patiënt inschrijving
Controleren patiënt gegevens
Doorverwijzing patiënt
Klacht- en schadeafhandeling
Verifiëren BSN nummer
Pseudonimisatie van persoonsgegevens
Personeelsgerelateerde processen voor automatisering
VOG aanvragen
Nieuwe medewerkers opvoeren
Wachtwoord reset uitvoeren
Bed- en werkplanning versturen
Coördineren personeelsbezetting
AGB adres check
Financiële registratie processen voor automatisering
ODV overschrijven van financieel systeem naar EPD
Vaste activa registreren
Registreren incasso dossier
Check op vooruitbetaling bij patiënt facturen
Medische inlichtingen factureren
Factuuraanvragen verwerken
Betalingen verwerken
Blokkeren van facturatie (tbv HT)
Overige registratie processen voor automatisering
Receptaanvragen
Invoeren bestelling
Bestanden klaarzetten/aanleveren
Synchroniseren van systemen
Opbouw en naamgeving van data wijzigen
Controle op data bestanden
(Her)aanlevering van gegevens

Bibliotheek Inlezen correctielijsten HiX

De onderstaande lijst geeft de in te lezen HiX correctielijsten weer die beschikbaar zijn in het ValueCare netwerk.

ValueCare actielijst voor inlezen EPD
R06803/N4091 - Verrichting in OK module wijst op ontbreken operatieve verrichting in de facturatiemodule
R06804/N4820 - Neurologie - Registratie voldoet aan zorgactiviteit Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten
R06808/N4190 - Registratie operatieve zorgactiviteit wijst op gemiste materiaalcode
R06812/N4009 - Registratie voldoet aan de eisen van een SEH consult op de SEH-afdeling op basis van een polikliniekbezoek

Bibliotheek Bulk wijzigingen HiX

De onderstaande lijst geeft de ValueCare actielijsten weer met verrichtingen die in bulk gemuteerd kunnen worden in HiX.

ValueCare actielijst voor in bulk muteren in EPD
R02818 - Zorgactiviteit met verkeerde instantiecode