Lastenverlichting - Ondersteuning Digitale Transformatie - GGZ

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Inleiding

De partijen in de zorg hebben onlangs in het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgesproken om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Er dient te worden ingezet op passende zorg, digitale zorg, betere processen en minder dure medicijnen. ValueCare ondersteunt ziekenhuizen bij deze transformatie op diverse gebieden. Daarnaast wil ValueCare de zorg helpen door transparant te zijn en kennis te delen.

Deze openbare wiki pagina geeft de details over de mogelijkheden om digitale technieken in te zetten voor de transformatie opgave waar de GGZ voor staat de komende jaren.

In het kader van de afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondersteunt ValueCare zorginstellingen bij hun transformatie naar toegankelijkere en duurzamere zorg. Een specifiek aspect van deze ondersteuning is de inzet van digitale technologie, zoals onze digitale medewerker, Luca.

Luca: Digitale Ondersteuning in de Zorg

 
Luca: onze digitale collega

Luca is een digitale medewerker die diverse operationele taken binnen zorginstellingen automatiseert en digitaliseert. Met vaardigheden als Robotic Process Automation (RPA) en de capaciteit om inleeslijsten voor het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) voor te bereiden, helpt Luca zowel zorgverleners als administratief personeel bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Een belangrijk voordeel van Luca's assistentie is de tijdsefficiëntie bij het analyseren van verslaglegging. Door snel en nauwkeurig grote hoeveelheden data te verwerken, kunnen acties in een fractie van de gebruikelijke tijd worden uitgevoerd.

Luca werkt samen met diverse collega's, van zorgverleners tot medewerkers in de zorgadministratie, en neemt repetitieve taken over. Hierdoor kunnen zij zich meer richten op kerntaken en strategische werkzaamheden.

Op deze wiki-pagina vindt u meer informatie over de specifieke toepassingen en capaciteiten van Luca in de ondersteuning van de dagelijkse processen binnen zorginstellingen.

Bibliotheek normen Artificial Intelligence

 
Luca analyseert verslagleggingen

In de zorgsector is nauwkeurige verslaglegging niet enkel een administratieve handeling, maar vormt het ook de basis voor het vaststellen van de rechtmatigheid van geregistreerde zorg, evenals het identificeren van mogelijke gemiste registratie van geleverde diensten. Het manueel doorlopen en controleren van deze omvangrijke verslagleggingen is echter een arbeidsintensief proces, dat zowel tijdsgebonden als kostbaar kan zijn. ValueCare erkent de behoefte aan een efficiëntere aanpak en heeft daarom geïnvesteerd in de kracht van Artificial Intelligence. Met behulp van geavanceerde AI-modellen kunnen verslagleggingen snel en accuraat worden geanalyseerd. In het volgende overzicht presenteren we de normen die gebruik maken van de getrainde ValueCare-taalmodellen die specifiek zijn ontwikkeld om de integriteit van de registratie te waarborgen.

Bibliotheek Actielijsten RPA (Robot Process Automation)

In de hedendaagse zorgwereld is expertise van onschatbare waarde. Medewerkers in de zorgwereld bezitten een schat aan zorginhoudelijke kennis die zij dagelijks toepassen. Terwijl de complexiteit van deze kennis en de uitvoering ervan hoog is, zijn er ook werkzaamheden die een herhalend karakter kennen. Om de efficiëntie te verhogen en medewerkers meer ruimte te bieden voor gespecialiseerde taken, heeft ValueCare RPA-oplossingen beschikbaar om deze repeterende werkzaamheden te automatiseren. De onderstaande lijsten geven de robots weer die binnen het ValueCare netwerk operationeel zijn en deze automatisering mogelijk maken. Voor elke robot worden de acties en hun kenmerken uiteengezet die hen geschikt maken voor automatisering, evenals een beschrijving van de gerealiseerde robotflows. Deze robots staan klaar om onmiddellijk te worden geïmplementeerd, waarmee een directe verbetering in efficiëntie binnen uw werkprocessen kan worden gerealiseerd.

 
Luca lost acties op
ValueCare actielijst voor robot
R61800 - Stuurinformatie Horizontaal Toezicht - Blokkadelijst ZPM - MQ
R61800 - Stuurinformatie Horizontaal Toezicht - Blokkadelijst ZPM - USER
R61800 - Stuurinformatie Horizontaal Toezicht - Blokkadelijst DBC - MQ
R61800 - Stuurinformatie Horizontaal Toezicht - Blokkadelijst DBC - USER
R90043 - Personeel - Verschil tussen BIG register en BIG gegevens HR-systeem - Visma

Bibliotheek Registratie Processen RPA

Zorg gerelateerde registratie processen voor automatisering
Aanmeldproces Nexus automatiseren
Beschikkingen Jeugd onderaannemers overbrengen naar EPD
Facturen invoeren in AFAS
Ortec rooster status aanpassen
Aanvragen jeugdbeschikkingen MQ
Overbrengen data naar MQ
Resultaten COV check invoeren in EPD
Invoeren nieuwe cliënten vanuit Zorgdomein in EPD
Vanuit Triageformulier het dossier invullen
Personeelsgerelateerde processen voor automatisering
Aanmaken nieuwe gebruiker in EPD vanuit HR systeem
Datagedreven actielijsten ter verbetering van zorg processen
Afspraak heeft verhoogd risico op NoShow
Voorstel voor nieuwe afspraak cliënt in agenda behandelaar
Cliënt op wachtlijst heeft verhoogde kans op verslechtering