Langdurige observatie zonder overnachting uitgevoerd op een niet voor verpleging ingerichte afdeling (N0712)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0712
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017 - Langdurige observatie
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2016 - Langdurige observatie
  3. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Langdurige observatie
  4. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Langdurige observatie

Norm N0712 heeft een einddatum gekregen van 31-12-2017. De Handreiking norm N0805 is de opvolger.

Samenvatting

Het is niet toegestaan om een langdurige observatie zonder overnachting (190091) vast te leggen op  een  niet  voor verpleging ingerichte afdeling.

Regelgeving / beleid
2015
Een niet geplande vorm van verpleging, met als doel observatie van de patiënt, op een voor verpleging ingerichte afdeling. Elke observatie omvat ten minste een systematisch controle van de conditie van de patiënt op bepaalde parameters zoals bewustzijn, bloeddruk of lichaamstemperatuur. Deze controles dienen bij herhaling c.q. meerdere keren met tussenpozen plaats te vinden. Het doel van de observatie is het bepalen van het verdere medische beleid en moet te herleiden zijn uit het medisch dossier. Deze kenmerken maken ten minste en vanzelfsprekend deel uit van elke observatie. De verleende zorg dient dus in ieder geval deze kenmerken te omvatten, ongeacht hoe zorgverzekeraars en zorgaanbieders het begrip observatie verder afbakenen. Een langdurige observatie duurt minimaal vier aaneengesloten uren waarbij tevens geldt dat patient niet mag zijn overleden of overgeplaatst in deze periode..

2015: BR/CU-2136 art 11.5

2014: BR/CU-2134 art 12.5

2013: wordt niet vermeld in beleidsregel (BR/CU-2104 of NR/CU-228)

2016
Langdurige observatie zonder overnachting(190091)

Een niet geplande vorm van verpleging, met als doel observatie van de patiënt, op een voor verpleging ingerichte afdeling. Elke observatie omvat ten minste een systematische controle van de conditie van de patiënt op bepaalde parameters zoals bewustzijn, bloeddruk of lichaamstemperatuur. Deze controles dienen bij herhaling respectievelijk meerdere keren met tussenpozen plaats te vinden. Het doel van de observatie is het bepalen van het verdere medische beleid en moet te herleiden zijn uit het medisch dossier. Een langdurige observatie duurt minimaal vier aaneengesloten uren. Een langdurige observatie zonder overnachting mag niet op dezelfde kalenderdag als een dagverpleging of verpleegdag (klinische opname) worden geregistreerd.

2016: NR/CU-266 art. 24.10

2017
Langdurige observatie zonder overnachting(190091)

Een niet geplande vorm van verpleging, met als doel observatie van de patiënt, op een voor verpleging ingerichte afdeling. Elke observatie omvat ten minste een systematische controle van de conditie van de patiënt op bepaalde parameters zoals bewustzijn, bloeddruk of lichaamstemperatuur. Deze controles dienen bij herhaling respectievelijk meerdere keren met tussenpozen plaats te vinden. Het doel van de observatie is het bepalen van het verdere medische beleid en moet te herleiden zijn uit het medisch dossier. Een langdurige observatie duurt minimaal vier aaneengesloten uren. Een langdurige observatie zonder overnachting mag niet op dezelfde kalenderdag als een dagverpleging of verpleegdag (klinische opname) worden geregistreerd.

2017: NR/REG-1732 art. 24.10

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Langdurige observatie zonder overnachting uitgevoerd op een niet voor verpleging ingerichte afdeling (N0712)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle langdurige observaties (190091)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar of zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) De Langdurige observatie is geregistreerd op een afdeling die niet voor verpleging is ingericht. Dit wordt gecontroleerd op basis van het door de instelling opgestelde Lijst afdelingen ingericht voor verpleging

Logica: 1 en 2 en 3 
Berekening financiële impact

De langdurige observatie wordt verwijderd en een consult wordt toegevoegd omdat er vanuit gegaan wordt dat er wel face-to-face contact met de patiënt heeft plaatsgevonden. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting en terugplaatsen andere verrichting


ValueCareLogo2.png