Langdurige observatie zonder overnachting tijdens een dagverpleging of verpleegdag (N0799)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0799
Link naar Handreiking MSZ
  1. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 - Controlepunt 5.6
  2. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 - Controlepunt 5.5
Behoort tot Normenkader

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2015 - Onterecht vastleggen van een zorgactiviteit in een klinische setting
  2. Ziekenhuizen Handreiking 2014 - Onterecht vastleggen van een verpleegdag of IC-behandeldag

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.90 Parallel verpleegdag zorgactiviteit
  2. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.104 Zorgactiviteit langdurige observatie zonder overnachting

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Langdurige observatie
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Langdurige observatie
Samenvatting

Het is niet toegestaan om een langdurige observatie zonder overnachting (190091) tijdens een dagverpleging of verpleegdag vast te leggen.

Regelgeving / beleid

Een niet geplande vorm van verpleging, met als doel observatie van de patiënt, op een voor verpleging ingerichte afdeling. Elke observatie omvat ten minste een systematisch controle van de conditie van de patiënt op bepaalde parameters zoals bewustzijn, bloeddruk of lichaamstemperatuur. Deze controles dienen bij herhaling c.q. meerdere keren met tussenpozen plaats te vinden. Het doel van de observatie is het bepalen van het verdere medische beleid en moet te herleiden zijn uit het medisch dossier. Deze kenmerken maken ten minste en vanzelfsprekend deel uit van elke observatie. De verleende zorg dient dus in ieder geval deze kenmerken te omvatten, ongeacht hoe zorgverzekeraars en zorgaanbieders het begrip observatie verder afbakenen. Een langdurige observatie duurt minimaal vier aaneengesloten uren waarbij tevens geldt dat patiënt niet mag zijn overleden of overgeplaatst in deze periode.

Een langdurige observatie zonder overnachting mag niet tijdens een dagverpleging  of verpleegdag (klinische opname) worden geregistreerd

2015: BR/CU-2136 art 11.5

2014: BR/CU-2111 art. 11.6; BR/CU-2121, BR/CU-2130, BR/CU-2134 art. 12.5


Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 23 juli 2015, D.P.A. 99.90


Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 23 juli 2015, D.P.A. 99.104

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Langdurige observatie zonder overnachting tijdens een dagverpleging of verpleegdag (N0799)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle langdurige observaties (190091)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Tijdens een dagverpleging of verpleegdag vastgelegd

2014: Verpleegdag (zpk 3)

Dagverpleging: 190090, 190281

2015: Verpleegdag (zpk 3)

Dagverpleging: 190090, 190281, 231901 NICU (190150)

PICU (190151)

IC-behandeldag (190153 t/m 190155)


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De langdurige observatie wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting


ValueCareLogo2.png