Langdurige observatie zonder overnachting met opnameduur korter dan 4 uur (N0809-HR2020)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0809-HR2020
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2020 MSZ - Controlepunt 5.6

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Langdurige observatie (R06406)

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2020 - Onterecht vastleggen van een klinische zorgactiviteit
Samenvatting

Het is niet toegestaan om een langdurige observatie (zonder overnachting) te registreren indien niet voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden in de NZa-regelgeving. Daarom is het vastleggen van een langdurige observatie zonder overnachting (190091), wanneer de observatie korter duurt dan 4 uur, niet toegestaan. 

Regelgeving / beleid
2020
Langdurige observatie zonder overnachting (190091)

Een niet geplande vorm van verpleging, met als doel observatie van de patiënt, op een voor verpleging ingerichte afdeling. Elke observatie omvat ten minste een systematische controle van de conditie van de patiënt op bepaalde parameters zoals bewustzijn, bloeddruk of lichaamstemperatuur. Deze controles vinden bij herhaling respectievelijk meerdere keren met tussenpozen plaats. Het doel van de observatie is het bepalen van het verdere medische beleid en is te herleiden uit het medisch dossier. Een langdurige observatie duurt minimaal vier aaneengesloten uren.
Een langdurige observatie zonder overnachting wordt niet op dezelfde kalenderdag als een dagverpleging, verpleegdag of klinische zorgdag in de thuissituatie (klinische opname) geregistreerd.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 26


Tijdelijke versoepeling NZa-regelgeving voor de msz in verband met het coronavirus
De zorgactiviteiten voor verpleging (190030, 190090, 231901, 190091, 190296, 190021, 190200, 190218, 194804, 231902, 190157 en 190158) mogen geregistreerd worden als de verpleging niet plaatsvindt op een voor verpleging ingerichte afdeling.

2019
Langdurige observatie zonder overnachting (190091)

Een niet geplande vorm van verpleging, met als doel observatie van de patiënt, op een voor verpleging ingerichte afdeling. Elke observatie omvat ten minste een systematische controle van de conditie van de patiënt op bepaalde parameters zoals bewustzijn, bloeddruk of lichaamstemperatuur. Deze controles dienen bij herhaling respectievelijk meerdere keren met tussenpozen plaats te vinden. Het doel van de observatie is het bepalen van het verdere medische beleid en moet te herleiden zijn uit het medisch dossier. Een langdurige observatie duurt minimaal vier aaneengesloten uren.

Een langdurige observatie zonder overnachting mag niet op dezelfde kalenderdag als een dagverpleging of verpleegdag (klinische opname) worden geregistreerd.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 26

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Langdurige observatie zonder overnachting met opnameduur korter dan 4 uur (N0809-HR2020)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle langdurige observaties (190091)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png
3) Duur van de observatie is korter dan 4 uur op basis van opname en ontslagtijd of er is geen opname aanwezig


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De langdurige observatie wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png