Langdurige observatie met zorgactiviteit uit ZPK 5 of 6 op dezelfde datum door hetzelfde specialisme als de hoofdbehandelaar van de observatie (N0388)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: N0388
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid - Kliniek

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2023 - Langdurige observatie
 2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2022 - Langdurige observatie
 3. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - Langdurige observatie
 4. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - Langdurige observatie
 5. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2019 - Langdurige observatie
 6. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2018 - Langdurige observatie
 7. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2017 - Langdurige observatie
 8. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2016 - Langdurige observatie
 9. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2015 - Langdurige observatie
Samenvatting

Bij een langdurige observatie wordt geen zorgprofielklasse 5 of 6 verwacht door de hoofdbehandelaar van de observatie. Er is dan geen sprake meer van observeren maar van behandelen.

Regelgeving / beleid
2014 & 2015
Een niet geplande vorm van verpleging, met als doel observatie van de patiënt, op een voor verpleging ingerichte afdeling. Elke observatie omvat ten minste een systematisch controle van de conditie van de patiënt op bepaalde parameters zoals bewustzijn, bloeddruk of lichaamstemperatuur. Deze controles dienen bij herhaling c.q. meerdere keren met tussenpozen plaats te vinden. Het doel van de observatie is het bepalen van het verdere medische beleid en moet te herleiden zijn uit het medisch dossier. Deze kenmerken maken ten minste en vanzelfsprekend deel uit van elke observatie. De verleende zorg dient dus in ieder geval deze kenmerken te omvatten, ongeacht hoe zorgverzekeraars en zorgaanbieders het begrip observatie verder afbakenen. Een langdurige observatie duurt minimaal vier aaneengesloten uren waarbij tevens geldt dat patient niet mag zijn overleden of overgeplaatst in deze periode.

2015: BR/CU-2136 art 11.5

2014: BR/CU-2111 art. 11.6, BR/CU-2121, BR/CU-2130, BR/CU-2134 art. 12.5

2017
Langdurige observatie zonder overnachting (190091)

Een niet geplande vorm van verpleging, met als doel observatie van de patiënt, op een voor verpleging ingerichte afdeling. Elke observatie omvat ten minste een systematische controle van de conditie van de patiënt op bepaalde parameters zoals bewustzijn, bloeddruk of lichaamstemperatuur. Deze controles dienen bij herhaling respectievelijk meerdere keren met tussenpozen plaats te vinden. Het doel van de observatie is het bepalen van het verdere medische beleid en moet te herleiden zijn uit het medisch dossier. Een langdurige observatie duurt minimaal vier aaneengesloten uren. Een langdurige observatie zonder overnachting mag niet op dezelfde kalenderdag als een dagverpleging of verpleegdag (klinische opname) worden geregistreerd.

2017: NR/REG-1732 art. 24 lid 10

2018
Langdurige observatie zonder overnachting (190091)

Een niet geplande vorm van verpleging, met als doel observatie van de patiënt, op een voor verpleging ingerichte afdeling. Elke observatie omvat ten minste een systematische controle van de conditie van de patiënt op bepaalde parameters zoals bewustzijn, bloeddruk of lichaamstemperatuur. Deze controles dienen bij herhaling respectievelijk meerdere keren met tussenpozen plaats te vinden. Het doel van de observatie is het bepalen van het verdere medische beleid en moet te herleiden zijn uit het medisch dossier. Een langdurige observatie duurt minimaal vier aaneengesloten uren. Een langdurige observatie zonder overnachting mag niet op dezelfde kalenderdag als een dagverpleging of verpleegdag (klinische opname) worden geregistreerd.

2018: NR/REG-1816 art. 24 lid 12

2019
Langdurige observatie zonder overnachting (190091)

Een niet geplande vorm van verpleging, met als doel observatie van de patiënt, op een voor verpleging ingerichte afdeling. Elke observatie omvat ten minste een systematische controle van de conditie van de patiënt op bepaalde parameters zoals bewustzijn, bloeddruk of lichaamstemperatuur. Deze controles vinden bij herhaling respectievelijk meerdere keren met tussenpozen plaats. Het doel van de observatie is het bepalen van het verdere medische beleid en is te herleiden uit het medisch dossier. Een langdurige observatie duurt minimaal vier aaneengesloten uren. Een langdurige observatie zonder overnachting wordt niet op dezelfde kalenderdag als een dagverpleging of verpleegdag (klinische opname) geregistreerd.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 26

2020
Langdurige observatie zonder overnachting (190091)

Een niet geplande vorm van verpleging, met als doel observatie van de patiënt, op een voor verpleging ingerichte afdeling. Elke observatie omvat ten minste een systematische controle van de conditie van de patiënt op bepaalde parameters zoals bewustzijn, bloeddruk of lichaamstemperatuur. Deze controles vinden bij herhaling respectievelijk meerdere keren met tussenpozen plaats. Het doel van de observatie is het bepalen van het verdere medische beleid en is te herleiden uit het medisch dossier. Een langdurige observatie duurt minimaal vier aaneengesloten uren.

Een langdurige observatie zonder overnachting wordt niet op dezelfde kalenderdag als een dagverpleging, verpleegdag of klinische zorgdag in de thuissituatie (klinische opname) geregistreerd.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 26

2021
Langdurige observatie zonder overnachting (190091)

Een niet geplande vorm van verpleging, met als doel observatie van de patiënt, op een voor verpleging ingerichte afdeling. Elke observatie omvat ten minste een systematische controle van de conditie van de patiënt op bepaalde parameters zoals bewustzijn, bloeddruk of lichaamstemperatuur. Deze controles vinden bij herhaling respectievelijk meerdere keren met tussenpozen plaats. Het doel van de observatie is het bepalen van het verdere medische beleid en is te herleiden uit het medisch dossier. Een langdurige observatie duurt minimaal vier aaneengesloten uren. Een langdurige observatie zonder overnachting wordt niet op dezelfde kalenderdag als een dagverpleging, verpleegdag of klinische zorgdag in de thuissituatie (klinische opname) geregistreerd.

2021: NR/REG-2103a art. 24 lid 26

2022
Langdurige observatie zonder overnachting (190091)

Een niet geplande vorm van verpleging, met als doel observatie van de patiënt, op een voor verpleging ingerichte afdeling. Elke observatie omvat ten minste een systematische controle van de conditie van de patiënt op bepaalde parameters zoals bewustzijn, bloeddruk of lichaamstemperatuur. Deze controles vinden bij herhaling respectievelijk meerdere keren met tussenpozen plaats. Het doel van de observatie is het bepalen van het verdere medische beleid en is te herleiden uit het medisch dossier. Een langdurige observatie duurt minimaal vier aaneengesloten uren. Een langdurige observatie zonder overnachting wordt niet op dezelfde kalenderdag als een dagverpleging, verpleegdag of klinische zorgdag in de thuissituatie (klinische opname) geregistreerd.

2022: NR/REG-2207a art. 24 lid 26

2023
Langdurige observatie zonder overnachting (190091)

Een niet geplande vorm van verpleging, met als doel observatie van de patiënt, op een voor verpleging ingerichte afdeling. Elke observatie omvat ten minste een systematische controle van de conditie van de patiënt op bepaalde parameters zoals bewustzijn, bloeddruk of lichaamstemperatuur. Deze controles vinden bij herhaling respectievelijk meerdere keren met tussenpozen plaats. Het doel van de observatie is het bepalen van het verdere medische beleid en is te herleiden uit het medisch dossier. Een langdurige observatie duurt minimaal vier aaneengesloten uren. Een langdurige observatie zonder overnachting wordt niet op dezelfde kalenderdag als een dagverpleging, verpleegdag of klinische zorgdag in de thuissituatie (klinische opname) geregistreerd.

2023: NR/REG-2306a art. 24 lid 26

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Zorgprofielklassen 5 en 6 uitgevoerd door hetzelfde specialisme als de worden gezien als vormen van behandeling.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Langdurige observatie met zorgactiviteit uit ZPK 5 of 6 op dezelfde datum door hetzelfde specialisme als de hoofdbehandelaar van de observatie (N0388)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle langdurige observaties (190091)

 

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of handreikingsjaar

 
3) Op de verrichtingsdatum van zorgactiviteit 190091 wordt ook een ZPK 5 of 6 aangevraagd of uitgevoerd door hetzelfde specialisme als de uitvoerder of aanvrager van de observatie.

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De langdurige observatie wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting