Kwantitatieve risicobepaling

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Samenvatting

ValueCare heeft een procesmatrix ontwikkelt, waarop de omzetstromen en processen van het ziekenhuis worden geplot, genaamd de Kwantitatieve Risicobepaling (KRB). De KRB wordt gevuld met aantallen en omzet. Zodoende is het mogelijk om eenvoudig het relatieve aandeel van het proces en de omzetstroom inzichtelijk te krijgen. De KRB heeft als doel, om het ziekenhuis te ondersteunen in de eerste stap van de risicobepaling. Afhankelijk van de risicoschalen van impact die door het ziekenhuis zijn bepaald, kan er vanuit dit overzicht door worden gegaan met de volgende stap in het landelijk control framework, de kwalitatieve (inhoudelijke) risicobepaling. De Kwantitatieve Risicobepaling kan voor elk ziekenhuis worden aangezet, en zal zichtbaar worden onder Overzichten, in de ValueCare portal.

Achtergrond

Horizontaal Toezicht is sinds een aantal jaar operationeel bij een aantal ziekenhuizen. In het begin was de landelijke risicomatrix het startpunt van het ziekenhuis om een inschatting te maken van de risico’s t.b.v. het ziekenhuis specifieke control framework. Na voortschrijdend inzicht, is in 2018 vanuit de zorgverzekeraars naar de Horizontaal Toezicht Koploper ziekenhuizen gecommuniceerd, dat de eerste stap in het opstellen van het control framework, een analyse van de hoofdprocessen zou moeten zijn. En dat de vaste structuur van de landelijke risicomatrix in eerste instantie wordt losgelaten, om zo een meer ziekenhuis specifieke aanpak te stimuleren.

Vanuit deze procesgedachte identificeert het ziekenhuis haar hoofd omzetstromen, en processen. In het landelijke control framework staat dan ook het volgende genoemd:

“De zorgaanbieder start met het identificeren van de hoofdprocessen voor het registreren en declareren van zorg die valt onder de Zvw. Een hoofdproces bestaat uit verschillende stappen die bij een zorgaanbieder doorlopen worden, dit zijn deelprocessen.

Voor elk hoofdproces worden de stappen 1 t/m 6 van het Control Framework doorlopen. Processen die niet leiden tot een financiële impact hoeven niet in het Control Framework te worden opgenomen.” (HTZ Control Framework)

Vanuit ValueCare zagen we dat de koploper ziekenhuizen allemaal een eigen methode aan het ontwikkelen waren. Daarbij werd duidelijk dat de zorgverzekeraar zich elke methode eigen moet maken. Het ontwikkelen van de procesmatrix en de afstemming met de zorgverzekeraar over de methode neemt veel tijd in beslag, in zowel het opstellen, als het overtuigen.

Zodoende heeft ValueCare samen met een aantal koploper ziekenhuizen de Kwantitatieve Risicobepaling ontwikkelt. De KRB kan voor elk ziekenhuis volgens dezelfde standaard worden ingezet, en geeft toch een ziekenhuis specifiek inzicht. Het model is enigszins gebaseerd op het RSAD model, wat wel vaker in de DBC-systematiek wordt gebruikt.

Een voorbeeld van de KRB is hieronder zichtbaar.

HT

Dit overzicht wordt dagelijks in de ValueCare portal van het ziekenhuis klaargezet, gebaseerd op de meest actuele data. Vanuit dit model kan het ziekenhuis verder met de kwalitatieve analyse van de grotere omzetstromen en processen.

Technisch ontwerp

De KRB is bedoeld om de grootste processen binnen de instelling in kaart te brengen, alvorens er gewerkt wordt aan het invullen van de risico's in het control framework ten behoeve van Horizontaal Toezicht.

Vanwege bovenstaande reden is ervoor gekozen om geen filters toe te passen op de scope. Alle Zorgproducten (ZP) en Overige Zorgproducten (OZP) die voor het laatst gefactureerd zijn in kalenderjaar 2018 zijn daarom meegenomen. Deze massa is niet bevroren, omdat er op een later tijdstip een product gecrediteerd kan worden, waardoor het product buiten de massa valt.

Verder komt is de verticale volgorde van de matrix bepaald, door de meest waarde bepalende zorgproducten eerst te tonen. Over de verticale as wordt omzet dan ook niet dubbel getoond, maar wordt de omzetstroom steeds verder afgepeld, tot er een “overige” groep overblijft. Datzelfde geldt voor de Overige Zorgproducten.

Verder is de horizontale as te lezen als de processen die een patiënt in het ziekenhuis kan raken. Zo komt bijvoorbeeld elke patiënt in de Klinisch Operatieve omzetstroom, in aanraking met het “Patiënt Registratie” proces. Niet elke patiënt komt echter binnen via een verwijzing, en zodoende wordt in de kolom “Verwijzing” gefilterd op ZT11.

Het technische ontwerp van de KRB is hieronder zichtbaar. HT

ValueCareLogo2.png