Klinische opname zonder verpleegdagen (N0314)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0314
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - Verpleegdagen
  2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - Verpleegdagen
  3. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2019 - Verpleegdagen
  4. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2018 - Verpleegdagen
  5. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2017 - Verpleegdagen
  6. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2016 - Verpleegdagen
  7. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2015 - Verpleegdagen
  8. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2014 - Verpleegdagen
Samenvatting

Klinische opname (190021) zonder onderliggende verpleegdagen op hetzelfde specialisme.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014 & 2015
Klinische opname (190021)

De aanvang van een verblijf in een erkende instelling op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. Bij een onderbreking van de opnameduur (bijvoorbeeld door (een) afwezigheidsdag(en)) kan slechts één ‘klinische opname’ (190021) worden geregistreerd. Interne verplaatsingen worden niet als nieuwe opnamen gerekend. Overplaatsing naar een ander ziekenhuis wordt wel als een nieuwe opname voor het opnemende ziekenhuis gerekend.

2015: BR/CU-2136 art. 11.7

2014: BR/CU-2134 art. 12.7

2013: BR/CU-2104 art. 11.5.7

2016
Klinische opname (190021)

De aanvang van een verblijf in een erkende instelling op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. Bij een onderbreking van de opnameduur (bijvoorbeeld door (een) afwezigheidsdag(en)) kan slechts één ‘klinische opname’ (190021) worden geregistreerd. Interne verplaatsingen worden niet als nieuwe opnamen gerekend. Overplaatsing naar een ander ziekenhuis wordt wel als een nieuwe opname voor het opnemende ziekenhuis gerekend.

2016: NR/CU-266 art. 24.12

2017
Klinische opname (190021)

De aanvang van een verblijf in een erkende instelling op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. Bij een onderbreking van de opnameduur (bijvoorbeeld door (een) afwezigheidsdag(en) of door ontslag en heropname op dezelfde kalenderdag) kan slechts één ‘klinische opname’ (190021) worden geregistreerd. Interne verplaatsingen worden niet als nieuwe opnamen gerekend. Overplaatsing naar een ander ziekenhuis wordt wel als een nieuwe opname voor het opnemende ziekenhuis gerekend.

2017: NR/REG-1732 art. 24 lid 12

2018
Klinische opname (190021)

De aanvang van een verblijf in een erkende instelling op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. Bij een onderbreking van de opnameduur (bijvoorbeeld door (een) afwezigheidsdag(en) of door ontslag en heropname op dezelfde kalenderdag) kan slechts één `klinische opname' (190021) worden geregistreerd. Interne verplaatsingen worden niet als nieuwe opnamen gerekend. Overplaatsing naar een ander ziekenhuis wordt wel als een nieuwe opname voor het opnemende ziekenhuis gerekend.

2018: NR/REG-1816 art. 24 lid 14

2019
Klinische opname (190021)

De aanvang van een verblijf in een erkende instelling op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. Bij een onderbreking van de opnameduur (bijvoorbeeld door (een) afwezigheidsdag(en) of door ontslag en heropname op dezelfde kalenderdag) wordt slechts één ‘klinische opname’ (190021) geregistreerd. Interne verplaatsingen worden niet als nieuwe opnamen gerekend. Overplaatsing naar een ander ziekenhuis wordt wel als een nieuwe opname voor het opnemende ziekenhuis gerekend.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 28

2020
Klinische opname (190021)

De aanvang van een verblijf in een erkende instelling op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen of klinische zorgdagen in de thuissituatie worden geregistreerd. Bij een onderbreking van de opnameduur (bijvoorbeeld door (een) afwezigheidsdag(en) of door ontslag en heropname op dezelfde kalenderdag) wordt slechts één ‘klinische opname’ (190021) geregistreerd. Interne verplaatsingen worden niet als nieuwe opnamen gerekend. Overplaatsing naar een ander ziekenhuis wordt wel als een nieuwe opname voor het opnemende ziekenhuis gerekend.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 28

2021
Klinische opname (190021)

De aanvang van een verblijf in een erkende instelling op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen of klinische zorgdagen in de thuissituatie worden geregistreerd. Bij een onderbreking van de opnameduur (bijvoorbeeld door (een) afwezigheidsdag(en) of door ontslag en heropname op dezelfde kalenderdag) wordt slechts één ‘klinische opname’ (190021) geregistreerd. Interne verplaatsingen worden niet als nieuwe opnamen gerekend. Overplaatsing naar een ander ziekenhuis kan wel als een nieuwe opname voor het opnemende ziekenhuis worden gerekend.

2021: NR/REG-2103a art. 24 lid 28

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Er wordt alleen naar gesloten opnames gekeken, omdat opnames vaak pas later worden omgezet van interne statistische code naar de landelijke zorgactiviteit code.
  2. Een opname mag niet worden geregistreerd naast zorgactiviteit 190032 (gezonde moeder) of 190033 (gezonde zuigeling). "Deze prestaties moeten voldoen aan de voorwaarden van verpleegdag, maar zijn niet gelijk aan een verpleegdag. Tijdens een verblijf gezonde zuigeling of gezonde moeder is er dus geen sprake van een klinische opname” (bron afstemming met NZA).
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Klinische opname zonder verpleegdagen (N0314)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Klinische opname (190021)

Blauwepijl.png
2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar
of
zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of Handreikingsjaar
Blauwepijl.png
3) Op of na de kalenderdag van de Klinische Opname is geen (PAAZ) verpleegdag, IC-dag, gezonde moeder, gezonde zuigeling, afwezigheidsdag, verkeerde bed (t/m 2020: 190031, vanaf 2021: 190092) of verblijf vervallen ziekenhuisindicatie (t/m 2020: 190038, vanaf 2021: 190093) geregistreerd

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De klinische opname wordt verwijderd. Dit heeft geen financieel effect dus de impact is 0.


ValueCareLogo2.png