Klinische opname gekoppeld aan een Z-diagnose met binnen 2 dagen een geopende B-diagnose (N0107)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0107
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - Subtrajecten – Openen en sluiten
  2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - Subtrajecten - Openen en sluiten
Samenvatting

Een opname van een zwangere vrouw die leidt tot een bevalling, moet worden geregistreerd in een DBC met B-diagnose.

Regelgeving / beleid
2020
De registratie van het zorgtraject start op de datum dat de eerste zorgactiviteit plaatsvindt in het kader van een nieuwe zorgvraag van een patiënt.

De beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert, is verantwoordelijk voor de juiste registratie van het zorgtype, de zorgvraag en de diagnose. Daarbij beperkt diegene zich tot de typeringslijst die geldt voor dat specialisme of, indien de typeringslijst niet beschikbaar of volledig is, voor dat type van zorg.

2020: NR/REG-2001a art. 4 lid 1 en 2


Een zorgtraject met subtraject ZT11 wordt door de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien de patiënt zich meldt met een nieuwe zorgvraag bij een instelling. Voor deze zorgvraag is bij het betreffende specialismen binnen deze instelling nog geen zorgtraject geopend. Dit blijkt uit het medisch dossier.

2020: NR/REG-2001a art. 5 lid 1

2021
Het zorgtraject start op de datum dat de eerste zorgactiviteit plaatsvindt in het kader van een nieuwe zorgvraag van een patiënt. Het zorgtraject kan ook starten op de datum van een verstrekking/ toediening van een add-on geneesmiddel of ozp stollingsfactor aan de patiënt.

De beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert, is verantwoordelijk voor de juiste registratie van het zorgtype, de zorgvraag en de diagnose. Daarbij beperkt diegene zich tot de typeringslijst die geldt voor dat specialisme of, indien de typeringslijst niet beschikbaar of volledig is, voor dat type van zorg.

2021: NR/REG-2103a art. 4 lid 1 en 2


Een zorgtraject met subtraject ZT11 wordt door de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien de patiënt zich meldt met een nieuwe zorgvraag bij een instelling. Voor deze zorgvraag is bij het betreffende specialismen binnen deze instelling nog geen zorgtraject geopend. Dit blijkt uit het medisch dossier

2021: NR/REG-2103a art. 5 lid 1

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Als er binnen 2 dagen voor een geopend subtraject met een B-diagnose een klinische opname is geweest, dan wordt aangenomen dat tijdens deze opname de bevalling heeft plaatsgevonden. De opname zou daarom aan het subtraject met de B-diagnose gekoppeld moeten worden. Het subtraject met B-diagnose moet daarom mogelijk ook een eerdere openingsdatum krijgen.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Klinische opname gekoppeld aan een Z-diagnose met binnen 2 dagen een geopende B-diagnose (N0107)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle klinische opnames (190021) gekoppeld aan een subtraject van gynaecologie met een Z-diagnose

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar
of
zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Binnen 2 dagen van de opname is er een subtraject van gynaecologie met een B-diagnose geopend terwijl de opname nog niet beëindigd was


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten bij wijziging open- en/of sluitdata

ValueCareLogo2.png