Klinisch peri-operatieve zorg niet uitgevoerd tijdens een opname van Cardiochirurgie (N0916)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0916
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Verpleegdagen (R06407)

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - Verpleegdagen
  2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - Verpleegdagen
  3. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2019 - Verpleegdagen
  4. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2018 - Verpleegdagen
  5. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2017 - Verpleegdagen
  6. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2016 - Verpleegdagen
  7. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2015 - Verpleegdagen
  8. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2014 - Verpleegdagen
Samenvatting

Klinisch peri-operatieve zorg (039693) dient te worden vastgelegd tijdens een opname van Cardiochirurgie of longgeneeskunde.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014 & 2015
Klinisch peri-operatieve zorg (039693)

Preoperatief onderzoek, peri-operatieve begeleiding en postoperatieve zorg door een cardioloog of een longarts. Een cardioloog kan deze zorgactiviteit registreren tijdens de opname van een cardiochirurgische patiënt in een instelling met een WBMV-vergunning voor cardiochirurgie en interventiecardiologie. Dit mag alleen in combinatie met een hartoperatie. Dit behandelingstraject vindt plaats in nauwe samenwerking met de thoraxchirurg.

Een longarts kan deze zorgactiviteit registreren tijdens de opname van een oncologisch chirurgische patiënt in een instelling. Dit kan alleen in combinatie met een oncologische longoperatie. Dit behandelingstraject vindt plaats in nauwe samenwerking met de chirurg.

2015: BR/CU-2136 art 11.20

2014: BR/CU-2134 art 12.20

2013: BR/CU-2104 art 11.11

2016
Klinisch peri-operatieve zorg (039693)

Preoperatief onderzoek, peri-operatieve begeleiding en postoperatieve zorg door een cardioloog of een longarts. Een cardioloog kan deze zorgactiviteit registreren tijdens de opname van een cardiochirurgische patiënt in een instelling met een WBMV-vergunning voor cardiochirurgie en interventiecardiologie. Dit mag alleen in combinatie met eenhartoperatie. Dit behandelingstraject vindt plaats in nauwe samenwerking met de thoraxchirurg. Een longarts kan deze zorgactiviteit registreren tijdens de opname van een oncologisch chirurgische patiënt in een instelling. Dit kan alleen in combinatie met een oncologische longoperatie. Dit behandelingstraject vindt plaats in nauwe samenwerking met de chirurg.

2016: NR/CU-266 art. 24.39

2017
Klinisch peri-operatieve zorg (039693)

Preoperatief onderzoek, peri-operatieve begeleiding en postoperatieve zorg door een cardioloog. Een cardioloog kan deze zorgactiviteit registreren tijdens de opname van een cardiochirurgische patiënt ineen instelling met een Wbmv-vergunning voor cardiochirurgie eninterventiecardiologie. Dit mag alleen in combinatie met een hartoperatie. Dit behandelingstraject vindt plaats in nauwe samenwerking met de thoraxchirurg.

2017: NR/REG-1732 art. 24 lid 38

2018
Klinisch peri-operatieve zorg (039693)

Preoperatief onderzoek, peri-operatieve begeleiding en postoperatieve zorg door een cardioloog. Een cardioloog kan deze zorgactiviteit registreren tijdens de opname van een cardiochirurgische patiënt in een instelling met een Wbmv-vergunning voor cardiochirurgie en interventiecardiologie. Dit mag alleen in combinatie met een hartoperatie. Dit behandelingstraject vindt plaats in nauwe samenwerking met de thoraxchirurg.

2018: NR/REG-1816 art. 24 lid 40

2019
Klinisch peri-operatieve zorg (039693)

Preoperatief onderzoek, peri-operatieve begeleiding en postoperatieve zorg door een cardioloog. Deze zorgactiviteit wordt door een cardioloog geregistreerd tijdens de opname van een cardiochirurgische patiënt in een instelling met een Wbmv-vergunning voor cardiochirurgie en interventiecardiologie. Deze zorgactiviteit wordt alleen in combinatie met een hartoperatie geregistreerd. Dit behandelingstraject vindt plaats in nauwe samenwerking met de thoraxchirurg.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 58

2020
Klinisch peri-operatieve zorg (039693)

Preoperatief onderzoek, peri-operatieve begeleiding en postoperatieve zorg door een cardioloog. Deze zorgactiviteit wordt door een cardioloog geregistreerd tijdens de opname van een cardiochirurgische patiënt in een instelling met een Wbmv-vergunning voor cardiochirurgie en interventiecardiologie. Deze zorgactiviteit wordt alleen in combinatie met een hartoperatie geregistreerd. Dit behandelingstraject vindt plaats in nauwe samenwerking met de thoraxchirurg.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 59

2021
Klinisch peri-operatieve zorg (039693)

Preoperatief onderzoek, peri-operatieve begeleiding en postoperatieve zorg door een cardioloog. Deze zorgactiviteit wordt door een cardioloog geregistreerd tijdens de opname van een cardiochirurgische patiënt in een instelling met een Wbmv-vergunning voor cardiochirurgie en interventiecardiologie. Deze zorgactiviteit wordt alleen in combinatie met een hartoperatie geregistreerd. Dit behandelingstraject vindt plaats in nauwe samenwerking met de thoraxchirurg.

2021: NR/REG-2103a art. 24 lid 67

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Het kan voorkomen dat op dezelfde dag van de peri-operatieve zorg (039693) de patiënt op de IC wordt opgenomen. In dit geval wordt een IC-dag geregistreerd en geen verpleegdag. Indien de peri-operatieve zorg ( 039693) midden in een IC opname valt, had deze verrichting tijdens een normale opname uitgevoerd moeten worden. Daarom is het alleen terechte registratie als er een ZPK 3 (verpleegdag) of ZPK 19 (IC) is geregistreerd op dezelfde kalenderdag als de peri-operatieve zorg (039693) en voor de IC betreft het de eerste IC-dag binnen de opname. Echter, wanneer de verrichting 039693 uitgevoerd wordt halverwege de opname-periode op de IC, dan betreft dit onterechte registratie, tenzij op dezelfde dag een OK is gestart.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Klinisch peri-operatieve zorg niet uitgevoerd tijdens een opname van Cardiochirurgie (N0916)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle zorgactiviteiten Klinisch peri-operatieve zorg (039693)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar
of
zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

3) Er is geen ZPK 3 (specialisme Cardiochirurgie (en <2017 Longgeneeskunde)) vastgelegd op dezelfde kalenderdag

4) Er is geen ZPK 19 (ongeacht specialisme) vastgelegd op dezelfde kalenderdag, waarbij geldt:
- het is de eerste IC-dag binnen de opname, of
- op dezelfde dag is een OK gestart

Logica: 1 en 2 en (3 of 4)

Berekening financiële impact

De klinisch peri-operatieve zorg wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting


ValueCareLogo2.png