Kindergeneeskunde - Openen subtraject op basis van zorgactiviteit binnen diagnose medebehandeling (N4670)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4670
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

  1. Ziekenhuizen Volledigheid - Diagnosebepaling - Openen behandeling
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer subtrajecten van specialisme Kindergeneeskunde met diagnose medebehandeling bepaalde zorgactiviteiten bevatten die niet verwacht worden binnen deze diagnose. Dit duidt erop dat er mogelijk een nieuw subtraject geopend mag worden of dat de zorgactiviteiten anders gekoppeld moeten worden.

Regelgeving / beleid
2020
Openen zorgtraject (met subtraject ZT11)

Een zorgtraject met subtraject ZT11 wordt door de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien de patiënt zich meldt met een nieuwe zorgvraag bij een instelling. Voor deze zorgvraag is bij het betreffende specialismen binnen deze instelling nog geen zorgtraject geopend. Dit blijkt uit het medisch dossier.

2020: NR/REG-2001a art. 5, lid 1

Algemene registratiebepalingen
Een uitgevoerde zorgactiviteit mag slechts aan één subtraject worden gekoppeld.

2020: NR/REG-2001a art. 23, lid 4

Regels afleidgen
De zorgverlener zorgt ervoor dat de declaratiedataset die aan een grouper wordt aangeboden uitsluitend zorgactiviteiten bevat die zijn gekoppeld aan een subtraject ter beantwoording van een zorgvraag van de patiënt met inachtneming van de bepalingen van deze regeling.

2020: NR/REG-2001a art. 30, lid 1

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Middels een klant specifieke parameter is het mogelijk om de zorgprofielklassen aan te passen uit stap 2 van de programmeerbare norm. Standaard staan deze op zorgprofielklasse 1, 2 ,3 4, 5 en 6.
  2. Middels een klant specifieke parameter is het mogelijk om zorgactiviteiten uit te sluiten van signalering. Standaard worden er geen zorgactiviteiten uitgesloten.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Kindergeneeskunde - Openen subtraject op basis van zorgactiviteit binnen diagnose medebehandeling (N4670)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle subtrajecten van specialisme Kindergeneeskunde met diagnose medebehandeling (8912)

Blauwepijl.png

2) Het subtraject bevat zorgactiviteiten uit zorgprofielklasse 1 (m.u.v. medebehandeling 190017), 2, 3, 4, 5 of 6


Logica: 1 en 2

Te nemen actie

Indien geen parallel subtraject kindergeneeskunde aanwezig is:
Beoordeel zorgvraag en open zo nodig een nieuw regulier subtraject en koppel de daarbij behorende verrichtingen.

Indien een parallel subtraject kindergeneeskunde aanwezig is:
Koppel de zorgactiviteiten aan het parallelle traject.

Berekening financiële impact

Indien geen parallel subtraject kindergeneeskunde aanwezig is:
Gesignaleerde zorgactiviteiten gekoppeld aan een nieuw regulier subtraject met diagnose 9999 'niet classificeerbare diversen'.

Indien parallel subtraject kindergeneeskunde aanwezig is:
Verschil in waarde subtrajecten na koppelen zorgactiviteiten aan parallel subtraject.

ValueCareLogo2.png