Kaakverrichting niet uitgevoerd door kaakchirurg (N0914-HR2020)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0914-HR2020
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2020 MSZ - Controlepunt 6.12

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Kaakchirurgie (R06426)

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2020 - Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit
Samenvatting

Het is niet toegestaan om de volledige behandeling in het kader van taakdelegatie uit te besteden of hiervoor separate verrichtingen te declareren. 

Het ziekenhuis dient de beheersmaatregelen omtrent taakdelegatie te omschrijven (AO/IB).

Regelgeving / beleid
2020
Taakdelegatie

Bij sommige kaakchirurgische zorgvragen wordt een deel van de behandeling uitgevoerd door een andere beroepsbeoefenaar (bijvoorbeeld mondhygiënist). Hiervoor mogen kaakchirurgische prestaties worden gedeclareerd onder de voorwaarde dat een kaakchirurg hoofdbehandelaar is en slechts een deel van de behandeling wordt uitgevoerd door een andere beroepsbeoefenaar dan de kaakchirurg.

2020: NR/REG-2001a art. 34d lid 4g

2019
Taakdelegatie

Bij sommige kaakchirurgische zorgvragen wordt een deel van de behandeling uitgevoerd door een andere beroepsbeoefenaar (bijvoorbeeld mondhygiënist). Hiervoor mogen kaakchirurgische prestaties worden gedeclareerd onder de voorwaarde dat een kaakchirurg hoofdbehandelaar is en slechts een deel van de behandeling wordt uitgevoerd door een andere beroepsbeoefenaar dan de kaakchirurg.

2019: NR/REG-1907a art. 34d lid 4g

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Tot kaakchirurgische prestaties behoren alle zorgactiviteiten kaakchirurgie (230000 t/m 239962).
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Kaakverrichting niet uitgevoerd door kaakchirurg (N0914-HR2020)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle zorgactiviteiten kaakchirurgie (230000 t/m 239962)

Blauwepijl.png

2) Geregistreerd in controlejaar of handreikingjaar en gedeclareerd als OZP

Blauwepijl.png

3) Zorgactiviteit is niet uitgevoerd door een kaakchirurg

Blauwepijl.png

4) Meer dan 12 maanden voorafgaande, aan de geregistreerde verrichtingen door een andere beroepsbeoefenaar, heeft de kaakchirurg zelf een behandeling uitgevoerd of waarbij de behandeling door de kaakchirurg in zijn geheel ontbreekt.


Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

De financiële impact wordt berekend door de waarde te nemen van de gesignaleerde kaakverrichting.

ValueCareLogo2.png