Kaakverrichting niet uitgevoerd door kaakchirurg (N0914-HR2018)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0914-HR2018
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2018 MSZ - Controlepunt 6.12

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2018 - Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit
Samenvatting

Het is niet toegestaan om de volledige behandeling in het kader van taakdelegatie uit te besteden of hiervoor separate verrichtingen te declareren. 

Het ziekenhuis dient de beheersmaatregelen omtrent taakdelegatie te omschrijven (AO/IB).

Regelgeving / beleid

Taakdelegatie

Bij sommige kaakchirurgische zorgvragen kan een deel van de behandeling uitgevoerd worden door een andere beroepsbeoefenaar (bijv. mondhygiënist). Hiervoor kunnen kaakchirurgische prestaties worden gedeclareerd onder de voorwaarde dat een kaakchirurg hoofdbehandelaar is en slechts een deel van de behandeling wordt uitgevoerd door een andere beroepsbeoefenaar dan de kaakchirurg.

2018: NR/REG-1816, Artikel 34D.4G

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Dit is een nieuw ontwikkelde Handreiking norm.

Interpretaties
  1. Tot kaakchirurgische prestaties behoren alle zorgactiviteiten kaakchirurgie (230000 t/m 239962).
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Kaakverrichting niet uitgevoerd door kaakchirurg (N0914-HR2018)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle zorgactiviteiten kaakchirurgie (230000 t/m 239962)

Blauwepijl.png

2) Geregistreerd in controlejaar of handreikingjaar en gedeclareerd als OZP

Blauwepijl.png

3) Zorgactiviteit is niet uitgevoerd door een kaakchirurg

Blauwepijl.png

4) Meer dan 12 maanden voorafgaande, aan de geregistreerde verrichtingen door een andere beroepsbeoefenaar, heeft de kaakchirurg zelf een behandeling uitgevoerd of waarbij de behandeling door de kaakchirug in zijn geheel ontbreekt.
Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

De financiele wordt berekend door de waarde te nemen van de gesignaleerde kaakverrichting.

ValueCareLogo2.png