Kaakchirurgie - Zorgactiviteit uitgevoerd door specialisme kaakchirurgie, geen zorgactiviteit startend met 23 vastgelegd (N4290)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4290
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

  1. Ziekenhuizen Volledigheid - Einde Behandeling - Afleiden zorgproduct
Samenvatting

Zorgactiviteiten beginnend met 23 zijn activiteiten die door de kaakchirurgen worden gebruikt. Indien een ander specialisme deze code heeft geregistreerd, betekent dit dat er een 23* zorgactiviteit niet is vastgelegd, waardoor DBC's/subtrajecten anders afgeleid (kunnen) worden.

Regelgeving / beleid
2017
Tandarts-specialisten voor mondziekten en kaakchirurgie kunnen ook een poortfunctie hebben, maar declareren alleen overige zorgproducten.

2017: NR/REG-1732 Toelichting artikelsgewijs art. 3 onderdeel bb


Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien deze, op verzoek van de eerste lijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de dbc-systematiek niet geldt (kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch-specialistische behandeling en diagnostiek levert aan een patiënt.

2017: NR/REG-1732 art. 9 lid 1


Kaakchirurgische verrichtingen (230000 t/m 239962)
a. In de verrichtingen zoals vermeld in productgroep 3 t/m 8 zijn begrepen de controlebezoeken, voor zover deze binnen 30 dagen na de ingreep plaatsvinden.

2017: NR/REG-1732 art. 29 lid 4a

2018
Poortfunctie
Typering van een zorgaanbieder die een zorgtraject voor medisch-specialistische zorg kan starten. De poortfunctie kan uitgevoerd worden door de poortspecialist en de volgende ondersteunende specialisten: interventie-radioloog (0362), anesthesist als pijnbestrijder (0389) en klinisch geneticus (0390). Daarnaast kan de poortfunctie ook uitgevoerd worden door de volgende beroepsbeoefenaren, niet zijnde medisch specialisten: arts-assistent, klinisch fysicus audioloog (1900), specialist ouderengeneeskunde (8418), SEHarts KNMG, verpleegkundig specialist en physician assistant. Tandarts-specialisten voor mondziekten en kaakchirurgie kunnen ook een poortfunctie hebben, maar declareren alleen overige zorgproducten.

2018: NR/REG-1816 art. 3 lid bb


Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien deze, op verzoek van de eerste lijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de dbc-systematiek niet geldt (kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch-specialistische behandeling en diagnostiek levert aan een patiënt.

2018: NR/REG-1816 art. 9 lid 1


Kaakchirurgische verrichtingen (230000 t/m 239962)
a. In de verrichtingen zoals vermeld in productgroep 3 t/m 8 zijn begrepen de controlebezoeken, voor zover deze binnen 30 dagen na de ingreep plaatsvinden.

2018: NR/REG-1816 art. 29 lid 3a

2019
Poortfunctie
Typering van een zorgaanbieder die een zorgtraject voor medisch-specialistische zorg kan starten. De poortfunctie kan uitgevoerd worden door de poortspecialist en de volgende ondersteunende specialisten: interventie-radioloog (0362), anesthesist als pijnbestrijder (0389) en klinisch geneticus (0390). Daarnaast kan de poortfunctie ook uitgevoerd worden door de volgende beroepsbeoefenaren, niet zijnde medisch specialisten: arts-assistent, klinisch fysicus audioloog (1900), specialist ouderengeneeskunde (8418), SEHarts KNMG, verpleegkundig specialist en physician assistant. Tandarts-specialisten voor mondziekten en kaakchirurgie kunnen ook een poortfunctie uitvoeren, maar declareren alleen overige zorgproducten.

2019: NR/REG-1907a art. 3 lid cc


Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien deze, op verzoek van de eerste lijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de dbc-systematiek niet geldt (kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch-specialistische behandeling en diagnostiek levert aan een patiënt.

2019: NR/REG-1907a art. 9 lid 1


Kaakchirurgische verrichtingen (230000 t/m 239962)
a. In de verrichtingen zoals vermeld in productgroep 3 t/m 8 zijn begrepen de controlebezoeken, voor zover deze binnen 30 dagen na de ingreep plaatsvinden.

2019: NR/REG-1907a art. 29 lid 3a

2020
Poortfunctie
Typering van een zorgaanbieder die een zorgtraject voor medisch-specialistische zorg kan starten. De poortfunctie kan uitgevoerd worden door de poortspecialist en de volgende ondersteunende specialisten: interventie-radioloog (0362), anesthesist als pijnbestrijder (0389) en klinisch geneticus (0390). Daarnaast kan de poortfunctie ook uitgevoerd worden door de volgende beroepsbeoefenaren, niet zijnde medisch specialisten: arts-assistent, klinisch fysicus audioloog (1900), specialist ouderengeneeskunde (8418), SEHarts KNMG, verpleegkundig specialist, physician assistant en klinisch technologen. Tandarts-specialisten voor mondziekten en kaakchirurgie kunnen ook een poortfunctie uitvoeren, maar declareren alleen overige zorgproducten.

2020: NR/REG-2001a art. 3 lid dd


Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien deze, op verzoek van de eerste lijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de dbc-systematiek niet geldt (kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch-specialistische behandeling en diagnostiek levert aan een patiënt.

2020: NR/REG-2001a art. 9 lid 1


Kaakchirurgische verrichtingen (230000 t/m 239962)
a. In de verrichtingen zoals vermeld in productgroep 3 t/m 8 zijn begrepen de controlebezoeken, voor zover deze binnen 30 dagen na de ingreep plaatsvinden.

2020: NR/REG-2001a art. 29 lid 3a

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Specialisme Kaakchirurgie kan middels een ziekenhuis-specifieke parameter ingesteld worden.
  2. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is het mogelijk bepaalde tarieftypes uit te sluiten van signalering. Default worden tarieftypes 16 en 17 (add-on DGM en stollingsfactor) uitgesloten.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Kaakchirurgie - Zorgactiviteit uitgevoerd door specialisme kaakchirurgie, geen zorgactiviteit startend met 23 vastgelegd (N4290)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle zorgactiviteiten met uitvoerend specialisme KAA

Blauwepijl.png

2) Zorgactiviteitcode start niet met 23*


Logica: 1 en 2

Te nemen actie

Zorgactiviteitcode niet startend met 23* vervangen door een zorgactiviteitcode startend met 23*

Berekening financiële impact

De impact wordt berekenen door het verwijderen van de verrichting uitgevoerd door KAA niet startend met 23* (uit DBC of als OZP) en door het toevoegen van een OZP startend met 23*. De waarde van de OZP wordt als volgt berekend:

  • In het geval van gesignaleerde verrichting 190218 rekenen we met verrichting 231902
  • In het geval van gesignaleerde verrichting 190090 rekenen we met verrichting 231901
  • In het geval van gesignaleerde verrichting 190021 berekenen we geen waarde (telcode)
  • In het geval van gesignaleerde verrichting 190060 rekenen we met verrichting 234003 en vanaf 2021 met verrichting 234001.
  • In het geval van gesignaleerde verrichting 190013 rekenen we met verrichting 234003 en vanaf 2021 met verrichting 234002.
  • In alle gevallen die afwijken van bovenstaande situaties rekenen we met verrichting 239462. Hier is bewust voor een willekeurige goedkope KAA verrichting gekozen om toch een waarde te kunnen toekennen aan de acties.

ValueCareLogo2.png