Kaakchirurgie - Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit consult, consult heeft status niet-declarabel (N4281)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4281
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

  1. Ziekenhuizen Volledigheid - Diagnosebepaling - Fysiek Polikliniekbezoek
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer een consult kaakchirurgie aan de voorwaarden (zoals in het functioneel ontwerp) voldoet, maar status niet-declarabel heeft in het ZIS. Dit kan erop duiden dat er rechtmatige consulten kaakchirurgie niet gedeclareerd worden.

Regelgeving / beleid
2018
Consult (240003)

Indien een consult kaakchirurgie (234003) in dezelfde zitting wordt gevolgd door een verrichting uit productgroep 3 t/m 8, wordt het consult niet in rekening gebracht. Voor het maximumtarief van het consult verleent de kaakchirurg gedurende 30 dagen na de datum waarop de patiënt zich voor het eerst bij de kaakchirurg meldt, consultatieve poliklinische hulp betreffende hetzelfde ziektegeval

2018: NR/REG-1816 art. 34d lid 4a

Kaakchirurgische verrichtingen (230000 t/m 239962)
In de verrichtingen zoals vermeld in productgroep 3 t/m 8 zijn begrepen de controlebezoeken, voor zover deze binnen 30 dagen na de ingreep plaatsvinden.

2018: NR/REG-1816 art. 29 lid 3a

Poortfunctie
Typering van een zorgaanbieder die een zorgtraject voor medisch-specialistische zorg kan starten. De poortfunctie kan uitgevoerd worden door de poortspecialist en de volgende ondersteunende specialisten: interventie-radioloog (0362), anesthesist als pijnbestrijder (0389) en klinisch geneticus (0390). Daarnaast kan de poortfunctie ook uitgevoerd worden door de volgende beroepsbeoefenaren, niet zijnde medisch specialisten: arts-assistent, klinisch fysicus audioloog (1900), specialist ouderengeneeskunde (8418), SEHarts KNMG, verpleegkundig specialist en physician assistant. Tandarts-specialisten voor mondziekten en kaakchirurgie kunnen ook een poortfunctie hebben, maar declareren alleen overige zorgproducten.

2018: NR/REG-1816 art. 1 lid bb

Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien deze, op verzoek van de eerste lijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de dbc-systematiek niet geldt (kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch-specialistische behandeling en diagnostiek levert aan een patiënt.

2018: NR/REG-1816 art. 9 lid 1

2019
Consult (240003)

Indien een consult kaakchirurgie (234003) in dezelfde zitting wordt gevolgd door een verrichting uit productgroep 3 t/m 8, wordt het consult niet in rekening gebracht. Voor het maximumtarief van het consult verleent de kaakchirurg gedurende 30 dagen na de datum waarop de patiënt zich voor het eerst bij de kaakchirurg meldt, consultatieve poliklinische hulp betreffende hetzelfde ziektegeval.

2019: NR/REG-1907a art. 34d lid 4a

Kaakchirurgische verrichtingen (230000 t/m 239962)
In de verrichtingen zoals vermeld in productgroep 3 t/m 8 zijn begrepen de controlebezoeken, voor zover deze binnen 30 dagen na de ingreep plaatsvinden.

2019: NR/REG-1907a art. 29 lid 3a

Poortfunctie
Typering van een zorgaanbieder die een zorgtraject voor medisch-specialistische zorg kan starten. De poortfunctie kan uitgevoerd worden door de poortspecialist en de volgende ondersteunende specialisten: interventie-radioloog (0362), anesthesist als pijnbestrijder (0389) en klinisch geneticus (0390). Daarnaast kan de poortfunctie ook uitgevoerd worden door de volgende beroepsbeoefenaren, niet zijnde medisch specialisten: arts-assistent, klinisch fysicus audioloog (1900), specialist ouderengeneeskunde (8418), SEHarts KNMG, verpleegkundig specialist en physician assistant. Tandarts-specialisten voor mondziekten en kaakchirurgie kunnen ook een poortfunctie uitvoeren, maar declareren alleen overige zorgproducten.

2019: NR/REG-1907a art. 1 lid cc

Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien deze, op verzoek van de eerste lijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de dbc-systematiek niet geldt (kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch-specialistische behandeling en diagnostiek levert aan een patiënt.

2019: NR/REG-1907a art. 9 lid 1

2020
Consult (240003)

Indien een consult kaakchirurgie (234003) in dezelfde zitting wordt gevolgd door een verrichting uit productgroep 3 t/m 8, wordt het consult niet in rekening gebracht. Voor het maximumtarief van het consult verleent de kaakchirurg gedurende 30 dagen na de datum waarop de patiënt zich voor het eerst bij de kaakchirurg meldt, consultatieve poliklinische hulp betreffende hetzelfde ziektegeval.

2020: NR/REG-2001a art. 34d lid 4a

Kaakchirurgische verrichtingen (230000 t/m 239962)
In de verrichtingen zoals vermeld in productgroep 3 t/m 8 zijn begrepen de controlebezoeken, voor zover deze binnen 30 dagen na de ingreep plaatsvinden

2020: NR/REG-2001a art. 29 lid 3a

Poortfunctie
Typering van een zorgaanbieder die een zorgtraject voor medisch-specialistische zorg kan starten. De poortfunctie kan uitgevoerd worden door de poortspecialist en de volgende ondersteunende specialisten: interventie-radioloog (0362), anesthesist als pijnbestrijder (0389) en klinisch geneticus (0390). Daarnaast kan de poortfunctie ook uitgevoerd worden door de volgende beroepsbeoefenaren, niet zijnde medisch specialisten: arts-assistent, klinisch fysicus audioloog (1900), specialist ouderengeneeskunde (8418), SEHarts KNMG, verpleegkundig specialist, physician assistant en klinisch technologen. Tandarts-specialisten voor mondziekten en kaakchirurgie kunnen ook een poortfunctie uitvoeren, maar declareren alleen overige zorgproducten.

2020: NR/REG-2001a art. 1 lid dd

Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien deze, op verzoek van de eerste lijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de dbc-systematiek niet geldt (kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch-specialistische behandeling en diagnostiek levert aan een patiënt.

2020: NR/REG-2001a art. 9 lid 1

2021
Consult mondziekten-, kaak-en aangezichtschirurgie (234001, 234002 en 234004)
Indien een consult kaakchirurgie in dezelfde zitting wordt gevolgd door een verrichting uit productgroep 3 t/m 8, wordt het consult niet in rekening gebracht.per kalenderdag mag maximaal één consult in rekening gebracht worden.

2021: NR/REG-2103a art. 34d lid 4a

Kaakchirurgische verrichtingen (230000 t/m 239962)
De kaakchirurgische verrichtingen omvatten zowel de voorbehandeling als de verrichting zelf, ongeacht of deze in één of meer a. zittingen plaatsvinden. Voor het poliklinisch behandelen van complicaties die het gevolg zijn van de uitgevoerde kaakchirurgische verrichting, mag een aparte verrichting voor de complicatiebehandeling in rekening gebracht worden, mits dit niet dezelfde verrichting is als de oorspronkelijke ingreep. Indien er géén aparte verrichting voor de complicatiebehandeling bestaat of in rekening gebracht kan worden, mag een herhaalconsult in rekening worden gebracht.

2021: NR/REG-2103a art. 29 lid 3a

Poortfunctie
Typering van een zorgaanbieder die een zorgtraject voor medisch-specialistische zorg kan starten. De poortfunctie kan uitgevoerd worden door de poortspecialist en de volgende ondersteunende specialisten: interventie-radioloog (0362), anesthesist als pijnbestrijder (0389) en klinisch geneticus (0390). Daarnaast kan de poortfunctie ook uitgevoerd worden door de volgende beroepsbeoefenaren, niet zijnde medisch specialisten: arts-assistent, klinisch fysicus audioloog (1900), specialist ouderengeneeskunde (8418), SEH-arts KNMG, verpleegkundig specialist, physician assistant en klinisch technologen. Tandarts specialisten voor mondziekten en kaakchirurgie kunnen ook een poortfunctie uitvoeren, maar declareren alleen overige zorgproducten.

2021: NR/REG-2103a art. 1 lid dd

Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien deze, op verzoek van de eerste lijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de dbc-systematiek niet geldt (kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch-specialistische behandeling en diagnostiek levert aan een patiënt.

2021: NR/REG-2103a art. 9 lid 1

Interpretaties
  1. Binnen HiX wordt er gekeken naar het tarieftype U (uitsluiten van validatie) bij all-in verrichtingen (behorende tot een DBC) en tarieftype N (niet factureren) bij OZP's om de status niet-declarabel binnen het ZIS te bepalen.
  2. In principe wordt er vanuit gegaan dat zorgactiviteiten terecht op niet-declarabel worden gezet en nemen we deze zorgactiviteiten daardoor in de basis niet mee in controles. Omdat er vanuit het netwerk naar voren komt dat er ook rechtmatige zorgactiviteiten en DBC's op niet-declarabel worden gezet worden worden hier speciale controles op ontwikkeld waarin de status niet-declarabel wel meegenomen wordt in het model.
  3. Met de introductie van de Wet en Regelgeving voor 2021 is het tweede deel van stap 2 en stap 3 komen te vervallen per 30-1-2020.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Kaakchirurgie - Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit consult, consult heeft status niet-declarabel (N4281)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle zorgactiviteiten consult kaakchirurgie (234001 t/m 234004) met de status niet-declarabel

Blauwepijl.png

2) Zorgactiviteit voldoet aan de eisen van een kaakchirurgie consult:
Er is op dezelfde kalenderdag voor dezelfde patiënt geen consult of een zorgactiviteit uit productgroep 3 t/m 8
EN
Geldig t/m 30-1-2020: Er is minder dan 30 dagen eerder voor dezelfde patiënt geen zorgactiviteit consult (234003) of geen zorgactiviteit uit productgroep 3 t/m 8 uitgevoerd

Blauwepijl.png

3) Geldig t/m 30-1-2020: Er is in de 30 dagen daarna voor dezelfde patiënt geen declarabele zorgactiviteit consult (234001 t/m 234004) geregistreerd


Logica: 1 en 2 en 3

Te nemen actie

Controleer de registratie en pas de status aan naar declarabel wanneer van toepassing.

Berekening financiële impact

De waarde van een consult kaakchirurgie (OZP) wordt berekend en als financiële impact getoond.

ValueCareLogo2.png