Kaakchirurgie - Plaatsing implantaat vastgelegd zonder kosten implantaten (N4295)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4295
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

  1. Ziekenhuizen Volledigheid - Declareren - Versturen declaratie
Samenvatting

Kosten voor implantaten mogen additioneel in rekening worden gebracht bij de plaatsing hiervan. Deze norm signaleert acties wanneer er op dezelfde dag van een eerste implantaat plaatsing geen 'Kosten implantaten' zijn vastgelegd, dit duidt erop dat de kosten implantaten gemist worden.

Regelgeving / beleid

Bij het plaatsen van implantaten mogen ook de kosten voor de implantaten gedeclareerd worden.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Het is per ziekenhuis instelbaar hoeveel dagen na de plaatsing van eerste implantaat er naar de vastlegging van kosten implantaten gekeken moet worden. Default wordt er naar een dag voor de plaatsing gekeken, op de dag zelf en de dag erna.
  2. Het is per ziekenhuis instelbaar om alleen te signaleren wanneer verrichting 238060 is geregistreerd. Hier is voor gekozen omdat sommige ziekenhuizen alle techniekkosten in een keer opvoeren na de plaatsing van de eerste implantaat.
  3. Middels een ziekenhuis specifieke parameter kunnen lokale codes (CBV) voor kosten implantaten als kosten implantaten herkend worden. Default worden alleen de landelijke CTG codes voor kosten implantaten goedgekeurd.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Kaakchirurgie - Plaatsing implantaat vastgelegd zonder kosten implantaten (N4295)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Verrichting 238060 'Plaatsen van eerste permucosale implantaat (per kaak, excl. kosten implantaat)
OF
Verrichting 235021 'Plaatsen elk volgend implantaat (per kaak, excl. kosten implantaten)'

Blauwepijl.png

2) Er is voor de patiënt geen 238062 'kosten implantaten' vastgelegd op de dag van plaatsing van een implantaat met een marge van een dag

Logica: 1 en 2

Te nemen actie

Registreer kosten implantaten bij de plaatsing van een implantaat.

Berekening financiële impact

De impact wordt berekend door de gemiddelde bedragen van kosten implantaten (gemiddelde van alle gedeclareerde implantaten) in het huidige en het voorgaande jaar te berekenen.


ValueCareLogo2.png