Kaakchirurgie - Patiënt opgenomen geweest, geen kaakchirurgische zorgactiviteit vastgelegd (N4286)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4286
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

  1. Ziekenhuizen Volledigheid - Behandelen - OK
Samenvatting

Indien er een opname is geweest voor kaakchirurgie, maar er geen zorgactiviteit kaakchirurgie uit productiegroep 3 t/m 8 is vastgelegd kan dit duiden op gemiste zorgactiviteit(en).

Regelgeving / beleid
2018
Poortfunctie

Tandarts-specialisten voor mondziekten en kaakchirurgie kunnen ook een poortfunctie hebben, maar declareren alleen overige zorgproducten.

2018: NR/REG-1816 art. 1 lid bb

Openen overig zorgtraject (ZT41)
Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien deze, op verzoek van de eerste lijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de dbc-systematiek niet geldt (kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch-specialistische behandeling en diagnostiek levert aan een patiënt.

2018: NR/REG-1816 art. 9 lid 1

Kaakchirurgische verrichtingen (230000 t/m 239962)
a. In de verrichtingen zoals vermeld in productgroep 3 t/m 8 zijn begrepen de controlebezoeken, voor zover deze binnen 30 dagen na de ingreep plaatsvinden.

2018: NR/REG-1816 art. 29 lid 3

2019
Poortfunctie

Tandarts-specialisten voor mondziekten en kaakchirurgie kunnen ook een poortfunctie uitvoeren, maar declareren alleen overige zorgproducten.

2019: NR/REG-1907a art. 1 lid cc

Openen overig zorgtraject (met subtraject ZT41)
Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien deze, op verzoek van de eerste lijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de dbc-systematiek niet geldt (kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch-specialistische behandeling en diagnostiek levert aan een patiënt.

2019: NR/REG-1907a art. 9 lid 1

Kaakchirurgische verrichtingen (230000 t/m 239962)
a. In de verrichtingen zoals vermeld in productgroep 3 t/m 8 zijn begrepen de controlebezoeken, voor zover deze binnen 30 dagen na de ingreep plaatsvinden.

2019: NR/REG-1907a art. 29 lid 3

2020
Poortfunctie

Tandarts-specialisten voor mondziekten en kaakchirurgie kunnen ook een poortfunctie uitvoeren, maar declareren alleen overige zorgproducten.

2020: NR/REG-2001a art. 1 lid dd

Openen overig zorgtraject (met subtraject ZT41)
Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien deze, op verzoek van de eerste lijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de dbc-systematiek niet geldt (kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch-specialistische behandeling en diagnostiek levert aan een patiënt.

2020: NR/REG-2001a art. 9 lid 1

Kaakchirurgische verrichtingen (230000 t/m 239962)
a. In de verrichtingen zoals vermeld in productgroep 3 t/m 8 zijn begrepen de controlebezoeken, voor zover deze binnen 30 dagen na de ingreep plaatsvinden.  

2020: NR/REG-2001a art. 29 lid 3

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Specialisme Kaakchirurgie kan middels een ziekenhuis-specifieke parameter ingesteld worden.
  2. Er is voor gekozen om te signaleren wanneer er geen kaakchirurgische verrichtingen uit productgroep 3 t/m 8 zijn vastgelegd tijdens de opname, omdat we een van deze zorgactiviteiten verwachten tijdens een opname.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Kaakchirurgie - Patiënt opgenomen geweest, geen kaakchirurgische zorgactiviteit vastgelegd (N4286)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle opnames uitgevoerd door kaakchirurgie vastgelegd in de opname-module

Blauwepijl.png

2) Gedurende de opname is er géén kaakverrichting uit productgroep 3 t/m 8 vastgelegd

Logica: 1 en 2

Te nemen actie

Controleer de registratie en leg uitgevoerde zorgactiviteiten vast.

Berekening financiële impact

De waarde van zorgactiviteit 234041 'Operatieve verwijdering van één of meerdere gebitselementen of één of meerdere radices of een corpus alienum per kaakhelft - met splijten van het mucoperios' wordt gebruikt om de waarde van een actie te bepalen.

ValueCareLogo2.png