Kaakchirurgie - Patiënt op de polikliniek geweest, geen zorgactiviteit met uitvoerend specialisme kaakchirurgie vastgelegd (N4280)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4280
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

  1. Ziekenhuizen Volledigheid - Diagnosebepaling - Fysiek Polikliniekbezoek
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer een kaakchirurgische afspraak in de afspraken-module is vastgelegd maar geen kaakchirurgisch zorgactiviteit is geregistreerd. Dit duidt erop dat er een kaakchirurgisch zorgactiviteit gemist wordt.

Regelgeving / beleid
2017
Tandarts-specialisten voor mondziekten en kaakchirurgie kunnen ook een poortfunctie hebben, maar declareren alleen overige zorgproducten.

2017: NR/REG-1732 Toelichting artikelsgewijs art. 3 onderdeel bb


Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien deze, op verzoek van de eerste lijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de dbc-systematiek niet geldt (kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch-specialistische behandeling en diagnostiek levert aan een patiënt.

2017: NR/REG-1732 art. 9 lid 1


Kaakchirurgische verrichtingen (230000 t/m 239962)
a. In de verrichtingen zoals vermeld in productgroep 3 t/m 8 zijn begrepen de controlebezoeken, voor zover deze binnen 30 dagen na de ingreep plaatsvinden.

2017: NR/REG-1732 art. 29 lid 4a


Consult (234003)
Indien een consult kaakchirurgie (234003) in dezelfde zitting wordt gevolgd door een verrichting uit productgroep 3 t/m 8, wordt het consult niet in rekening gebracht. Voor het maximumtarief van het consult verleent de kaakchirurg gedurende 30 dagen na de datum waarop de patiënt zich voor het eerst bij de kaakchirurg meldt, consultatieve poliklinische hulp betreffende hetzelfde ziektegeval.

2017: NR/REG-1732 art. 34d lid 5a


Controlebezoeken, al dan niet met kleine correcties aan het MRA of andere kleine verrichtingen, kunnen vanaf twee maanden na plaatsing in rekening worden gebracht (code 234191).

2017: NR/REG-1732 art. 34d lid 5e

2018
Poortfunctie
Typering van een zorgaanbieder die een zorgtraject voor medisch-specialistische zorg kan starten. De poortfunctie kan uitgevoerd worden door de poortspecialist en de volgende ondersteunende specialisten: interventie-radioloog (0362), anesthesist als pijnbestrijder (0389) en klinisch geneticus (0390). Daarnaast kan de poortfunctie ook uitgevoerd worden door de volgende beroepsbeoefenaren, niet zijnde medisch specialisten: arts-assistent, klinisch fysicus audioloog (1900), specialist ouderengeneeskunde (8418), SEHarts KNMG, verpleegkundig specialist en physician assistant. Tandarts-specialisten voor mondziekten en kaakchirurgie kunnen ook een poortfunctie hebben, maar declareren alleen overige zorgproducten.

2018: NR/REG-1816 art. 3 lid bb


Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien deze, op verzoek van de eerste lijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de dbc-systematiek niet geldt (kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch-specialistische behandeling en diagnostiek levert aan een patiënt.

2018: NR/REG-1816 art. 9 lid 1


Kaakchirurgische verrichtingen (230000 t/m 239962)
a. In de verrichtingen zoals vermeld in productgroep 3 t/m 8 zijn begrepen de controlebezoeken, voor zover deze binnen 30 dagen na de ingreep plaatsvinden.

2018: NR/REG-1816 art. 29 lid 3a


Consult (234003)
Indien een consult kaakchirurgie (234003) in dezelfde zitting wordt gevolgd door een verrichting uit productgroep 3 t/m 8, wordt het consult niet in rekening gebracht. Voor het maximumtarief van het consult verleent de kaakchirurg gedurende 30 dagen na de datum waarop de patiënt zich voor het eerst bij de kaakchirurg meldt, consultatieve poliklinische hulp betreffende hetzelfde ziektegeval.

2018: NR/REG-1816 art. 34d lid 4a


Controlebezoeken, al dan niet met kleine correcties aan het MRA of andere kleine verrichtingen, kunnen vanaf twee maanden na plaatsing in rekening worden gebracht (code 234191).

2018: NR/REG-1816 art. 34d lid 4e

2019
Poortfunctie
Typering van een zorgaanbieder die een zorgtraject voor medisch-specialistische zorg kan starten. De poortfunctie kan uitgevoerd worden door de poortspecialist en de volgende ondersteunende specialisten: interventie-radioloog (0362), anesthesist als pijnbestrijder (0389) en klinisch geneticus (0390). Daarnaast kan de poortfunctie ook uitgevoerd worden door de volgende beroepsbeoefenaren, niet zijnde medisch specialisten: arts-assistent, klinisch fysicus audioloog (1900), specialist ouderengeneeskunde (8418), SEHarts KNMG, verpleegkundig specialist en physician assistant. Tandarts-specialisten voor mondziekten en kaakchirurgie kunnen ook een poortfunctie uitvoeren, maar declareren alleen overige zorgproducten.

2019: NR/REG-1907a art. 3 lid cc


Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien deze, op verzoek van de eerste lijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de dbc-systematiek niet geldt (kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch-specialistische behandeling en diagnostiek levert aan een patiënt.

2019: NR/REG-1907a art. 9 lid 1


Kaakchirurgische verrichtingen (230000 t/m 239962)
a. In de verrichtingen zoals vermeld in productgroep 3 t/m 8 zijn begrepen de controlebezoeken, voor zover deze binnen 30 dagen na de ingreep plaatsvinden.

2019: NR/REG-1907a art. 29 lid 3a


Consult (234003)
Indien een consult kaakchirurgie (234003) in dezelfde zitting wordt gevolgd door een verrichting uit productgroep 3 t/m 8, wordt het consult niet in rekening gebracht. Voor het maximumtarief van het consult verleent de kaakchirurg gedurende 30 dagen na de datum waarop de patiënt zich voor het eerst bij de kaakchirurg meldt, consultatieve poliklinische hulp betreffende hetzelfde ziektegeval.

2019: NR/REG-1907a art. 34d lid 4a


Controlebezoeken, al dan niet met kleine correcties aan het MRA of andere kleine verrichtingen, mogen vanaf twee maanden na plaatsing in rekening worden gebracht (code 234191).

2019: NR/REG-1907a art. 34d lid 4e

2020
Poortfunctie
Typering van een zorgaanbieder die een zorgtraject voor medisch-specialistische zorg kan starten. De poortfunctie kan uitgevoerd worden door de poortspecialist en de volgende ondersteunende specialisten: interventie-radioloog (0362), anesthesist als pijnbestrijder (0389) en klinisch geneticus (0390). Daarnaast kan de poortfunctie ook uitgevoerd worden door de volgende beroepsbeoefenaren, niet zijnde medisch specialisten: arts-assistent, klinisch fysicus audioloog (1900), specialist ouderengeneeskunde (8418), SEHarts KNMG, verpleegkundig specialist, physician assistant en klinisch technologen. Tandarts-specialisten voor mondziekten en kaakchirurgie kunnen ook een poortfunctie uitvoeren, maar declareren alleen overige zorgproducten.

2020: NR/REG-2001a art. 1 lid dd


Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien deze, op verzoek van de eerste lijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de dbc-systematiek niet geldt (kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch-specialistische behandeling en diagnostiek levert aan een patiënt.

2020: NR/REG-2001a art. 9 lid 1


Kaakchirurgische verrichtingen (230000 t/m 239962)
a. In de verrichtingen zoals vermeld in productgroep 3 t/m 8 zijn begrepen de controlebezoeken, voor zover deze binnen 30 dagen na de ingreep plaatsvinden.

2020: NR/REG-2001a art. 29 lid 3a


Consult (234003)
Indien een consult kaakchirurgie (234003) in dezelfde zitting wordt gevolgd door een verrichting uit productgroep 3 t/m 8, wordt het consult niet in rekening gebracht. Voor het maximumtarief van het consult verleent de kaakchirurg gedurende 30 dagen na de datum waarop de patiënt zich voor het eerst bij de kaakchirurg meldt, consultatieve poliklinische hulp betreffende hetzelfde ziektegeval.

2020: NR/REG-2001a art. 34d lid 4a


Controlebezoeken, al dan niet met kleine correcties aan het MRA of andere kleine verrichtingen, mogen vanaf twee maanden na plaatsing in rekening worden gebracht (code 234191).

2020: NR/REG-2001a art. 34d lid 4e

2021
Poortfunctie

Typering van een zorgaanbieder die een zorgtraject voor medisch-specialistische zorg kan starten. De poortfunctie kan uitgevoerd worden door de poortspecialist en de volgende ondersteunende specialisten: interventie-radioloog (0362), anesthesist als pijnbestrijder (0389) en klinisch geneticus (0390). Daarnaast kan de poortfunctie ook uitgevoerd worden door de volgende beroepsbeoefenaren, niet zijnde medisch specialisten: arts-assistent, klinisch fysicus audioloog (1900), specialist ouderengeneeskunde (8418), SEH-arts KNMG, verpleegkundig specialist, physician assistant en klinisch technologen. Tandarts specialisten voor mondziekten en kaakchirurgie kunnen ook een poortfunctie uitvoeren, maar declareren alleen overige zorgproducten.

2021: NR/REG-2103a art. 1 lid dd


Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien deze, op verzoek van de eerste lijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de dbc-systematiek niet geldt (kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch-specialistische behandeling en diagnostiek levert aan een patiënt.

2021: NR/REG-2103a art. 9 lid 1


Kaakchirurgische verrichtingen (230000 t/m 239962)
De kaakchirurgische verrichtingen omvatten zowel de voorbehandeling als de verrichting zelf, ongeacht of deze in één of meer a. zittingen plaatsvinden. Voor het poliklinisch behandelen van complicaties die het gevolg zijn van de uitgevoerde kaakchirurgische verrichting, mag een aparte verrichting voor de complicatiebehandeling in rekening gebracht worden, mits dit niet dezelfde verrichting is als de oorspronkelijke ingreep. Indien er géén aparte verrichting voor de complicatiebehandeling bestaat of in rekening gebracht kan worden, mag een herhaalconsult in rekening worden gebracht.

2021: NR/REG-2103a art. 29 lid 3a


Declaratiebepalingen kaakchirurgische verrichtingen
Consult mondziekten-, kaak-en aangezichtschirurgie(234001, 234002 en 234004)
Indien een consult kaakchirurgie in dezelfde zitting wordt gevolgd door een verrichting uit productgroep 3 t/m 8, wordt het consult niet in rekening gebracht.per kalenderdag mag maximaal één consult in rekening gebracht worden.


Controlebezoeken, al dan niet met kleine correcties aan het MRA of andere kleine verrichtingen, mogen vanaf twee maanden na plaatsing in rekening worden gebracht (code 234191).

2021: NR/REG-2103a art. 34d lid 4a en 4e

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Specialisme Kaakchirurgie kan middels een ziekenhuis-specifieke parameter ingesteld worden.
  2. Afspraakcodes kunnen middels een ziekenhuis-specifieke parameter uitgesloten worden.
  3. Middels een ziekenhuis-specifieke parameter kunnen extra specialismen, zoals tandheelkunde worden toegevoegd aan de signalering.
  4. Met de introductie van de Wet en Regelgeving voor 2021 is stap 3 van de programmeerbare norm komen te vervallen per 30-1-2020.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Kaakchirurgie - Patiënt op de polikliniek geweest, geen zorgactiviteit met uitvoerend specialisme kaakchirurgie vastgelegd (N4280)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle poliklinische afspraken van uitvoerend specialisme KAAK (lijst aan te leveren door het ziekenhuis)

Blauwepijl.png

2) Op dezelfde kalenderdag is geen zorgactiviteit met uitvoerend specialisme kaakchirurgie geregistreerd voor dezelfde patiënt 

Blauwepijl.png

3) Geldig t/m 30-1-2021: In een periode van 30 dagen voor de afspraak is:

géén kaakverrichting uit productgroep 3 t/m 8 geregistreerd 

EN

géén consult kaakchirurgie (234003) geregistreerd

Blauwepijl.png

4) In een periode van 2 maanden voor de afspraak heeft er geen verrichting MRA (234190) plaatsgevonden


Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Te nemen actie

Het toevoegen van een zorgactiviteitcode startend met 23*.

Berekening financiële impact

Het waardeverschil door het toevoegen van de OZP consult 234003 (t/m 2020) of herhaalconsult kaakchirurgie 234002 (vanaf 2021) wordt getoond als financiële impact.

ValueCareLogo2.png