Kaakchirurgie - Kaakchirurgische prestaties vastgelegd zonder techniekkosten (N4275)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4275
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

  1. Ziekenhuizen Volledigheid - Declareren - Versturen declaratie
Samenvatting

Techniekkosten mogen additioneel in rekening worden gebracht bij een aantal kaakchirurgische prestaties. Deze normen signaleert acties wanneer er op dezelfde dag geen techniekkosten zijn vastgelegd in combinatie met een aantal kaakchirurgische prestaties, dit duidt erop dat de techniekkosten gemist worden.

Regelgeving / beleid
2019
Techniekkosten
Onder techniekkosten wordt verstaan: de kosten voor de werkstukken vervaardigd door een tandtechnicus of in een tandtechnisch laboratorium (TTL) en de kosten voor werkstukken gevormd op basis van digitale technieken, zoals 3D-beeldovrming middels CAD-CAM-technieken. Indien de tandtechniek door derden wordt geleverd mogen de werkelijke kosten één op één worden doorberekend. De zorgaanbieder is verplicht om op verzoek van de patiënt of diens verzekeraar de nota van de tandtechnicus/tandtechnisch laboratorium te overleggen. Indien de zorgaanbieder de tandtechnische werkstukken zelf vervaardigt, is deze verplicht aan de patiënt of diens verzekeraar de techniekkosten te specificeren conform de lijst van de NZa met maximumtarieven voor tandtechniek in eigen beheer.

2019: NR/REG-1907a art. 29 lid 3 sub m


Techniekkosten (230000)
Techniekkosten mogen additioneel in rekening worden gebracht gebracht bij de volgende kaakchirurgische prestaties: 234196, 234195, 239961, 239962, 234190 en 234192.

2019: NR/REG-1907a art. 34d lid 4 sub j

2020
Techniekkosten
Onder techniekkosten wordt verstaan: de kosten voor de werkstukken vervaardigd door een tandtechnicus of in een tandtechnisch laboratorium (TTL) en de kosten voor werkstukken gevormd op basis van digitale technieken, zoals 3D-beeldovrming middels CAD-CAM-technieken. Indien de tandtechniek door derden wordt geleverd mogen de werkelijke kosten één op één worden doorberekend. De zorgaanbieder is verplicht om op verzoek van de patiënt of diens verzekeraar de nota van de tandtechnicus/tandtechnisch laboratorium te overleggen. Indien de zorgaanbieder de tandtechnische werkstukken zelf vervaardigt, is deze verplicht aan de patiënt of diens verzekeraar de techniekkosten te specificeren conform de lijst van de NZa met maximumtarieven voor tandtechniek in eigen beheer.

2020: NR/REG-2001a art. 29 lid 3 sub m


Techniekkosten (230000)
Techniekkosten mogen additioneel in rekening worden gebracht gebracht bij de volgende kaakchirurgische prestaties: 234196, 234195, 239961, 239962, 234190 en 234192.

2020: NR/REG-2001a art. 34d lid 4 sub j

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Het is per ziekenhuis instelbaar hoeveel dagen na de kaakchirurgische prestaties er naar de vastlegging van techniekkosten gekeken moet worden. Default wordt er naar een dag voor de kaakchirurgische prestatie gekeken, op de dag zelf en de dag erna.
  2. Het gaat om de volgende kaakchirurgische prestaties:
  • 234196 - Tijdelijke intra-orale voorzieningen, zoals bijvoorbeeld opbeetspalk, beschermplaatje, wafer, Herbst, inclusief het nemen van afdrukken.
  • 234195 - Resectieprothese, obturatorklos, bestralingsmoulage, gelaatsprothese en schedelplaat.
  • 239961 - Nemen van afdrukken van boven en onderkaak voor studiemodellen of het bruikbaar maken van bestaande gebitsprothesen per kaak.
  • 239962 - Proefoperatie op model (al dan niet in articulator).
  • 234190 - Mandibulair Repositie Apparaat (MRA).
  • 234192 - Reparatie MRA met afdruk.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Kaakchirurgie - Kaakchirurgische prestaties vastgelegd zonder techniekkosten (N4275)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) De volgende kaakchirurgische prestaties zijn vastgelegd: 234196, 234195, 239961, 239962, 234190 of 234192

Blauwepijl.png

2) Er zijn voor de patiënt geen techniekkosten (230000) vastgelegd op de dag van de kaakchirurgische prestatie met een marge van een dag


Logica: 1 en 2

Te nemen actie

Registreer techniekkosten bij een kaakchirurgische verrichting

Berekening financiële impact

De impact wordt berekend door de gemiddelde bedragen van techniekkosten (gemiddelde van alle gedeclareerde techniekkosten) in het huidige en het voorgaande jaar te berekenen.

ValueCareLogo2.png