Jeugdtraject zonder gemeentelijke beschikking (N1600)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1600
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid

  1. Jeugd Rechtmatigheid 2016
  2. Jeugd Rechtmatigheid 2015
Samenvatting

Jeugd DBC's zonder geldige gemeentelijke beschikking mogen niet gedeclareerd worden. In algemene zin wordt het rechtmatig verstrekt zijn van de zorg aangetoond door aanwezigheid van dat document of bericht.

Regelgeving / beleid

Het recht op verstrekken van zorg, binnen de Overeenkomst tussen gemeenten en aanbieders, komt primair voort uit de door de gemeente verstrekte beschikking. In algemene zin wordt het rechtmatig verstrekt zijn van de zorg aangetoond door aanwezigheid van dat document of bericht.

VNG stelt dat in de volgende uitzonderingssituatie van de hoofdregel mag worden afgeweken. 

Opdrachtverstrekking buiten het afgesproken proces  
Er zijn diverse situaties denkbaar die ertoe leiden dat het in de overeenkomst genoemde document of bericht niet aanwezig is. Het kan voorkomen dat contractueel een bepaald proces is afgesproken voor het verstrekken van de opdracht (bijvoorbeeld: een toewijzingsbericht), maar dat hier in de praktijk van wordt afgeweken.

 In aanvulling op de in de contracten genoemde vormen (en kanalen) worden de volgende vormen als rechtmatig geaccepteerd:

  • papier
  • e-mail
  • mondelinge opdracht


Deze moet voorzien zijn van een toewijzingsnummer, dat de aanbieder in verdere correspondentie gebruikt. 

 (Bron: Modeloplegger rechtmatigheidsvereisten Wmo 2015 en Jeugdwet; VNG)

Interpretaties
  • Een DBC is een Jeugd DBC als de client op de startdatum van de DBC jonger is dan achttien jaar, of als sprake is van een DBC met het zorgtype jeugdstrafrecht (zorgtype 117 en 212).
  • Indien sprake is van een toewijzingsbericht op papier, email of mondelinge opdracht kan de aanwezigheid van de gemeentelijke beschikking niet middels data-analyse worden gecontroleerd. Deze DBC's zijn uitgezonderd van signalering.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Jeugdtraject zonder gemeentelijke beschikking (N1600)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle DBC's uit de betreffende financieringsstroom

Blauwepijl.png

2) DBC's geopend in het desbetreffende jaar

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

3) Er is geen gemeentelijke beschikking 

4) Beschikking is / was niet geldig gedurende gehele looptijd 


Logica: 1 en 2 en (3 of 4)

Berekening financiële impact

De financiële impact is de totale waarde van gefactureerde DBC’s, bestaande uit de productgroep i.c.m. mogelijke verblijfsdagen en verrichtingen, die door de financier zijn uitbetaald.

ValueCareLogo2.png