Jeugd t/m 2017

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Normenkader Jeugd Rechtmatigheid is nog in ontwikkeling.

Normenkaderzorg.nl is een kennissysteem van ValueCare. ValueCare wil via Normenkaderzorg.nl kennis over normen in de Nederlandse gezondheidzorg verzamelen, veredelen en verspreiden. Hieronder staat het Normenkader Rechtmatigheid voor de Jeugd GGZ en diens geldigheid per jaar.

Per 2015 is de financiering van de Jeugd GGZ verschoven naar de gemeenten. Voor 2015 is gekozen om nog met de DBC systematiek te werken. De eisen ten aanzien van de thema's hoofdbehandelaarschap en verwijsregistratie zijn bij vele gemeentes (of inkoopcombinaties van gemeentes) nog niet vastgelegd in regelgeving. ValueCare is van mening dat bij gebruik van de DBC systematiek voldaan dient te worden aan de DBC spelregels zoals die ook gebruikt worden voor Volwassenen. Om GGZ instellingen te behoeden voor toekomstige regelgeving met terugwerkende kracht, stelt ValueCare voor om bij de Jeugd DBC's hetzelfde normenkader rond de thema's hoofdbehandelaarschap en verwijsregistratie te gebruiken als voor Volwassenen DBC's.

Toegang tot zorg

Verwijsregistratie


2016 2017
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x

Levering van zorg

Hoofdbehandelaarschap


2016 2017
x x
x x
x x
x x
x x

Tijdschrijven


2016 2017
x x

Feitelijke levering


2016 2017
x x
x x
x x
x x
x x

DBC Kenmerken


2016 2017
x x
x x

Onverzekerde zorg


2016 2017
x x
x x
x x
x x

Verblijf


2016 2017
x x
x x
x x
x x
x x

Parallelliteit en serialiteit


2016 2017
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x

Crisis


2016 2017
x x
x x
x x

Dagbesteding


2016 2017
x x
x x