Jeugd

Uit Normenkaderzorg.nl
Versie door Willie Lu (Overleg | bijdragen) op 11 nov 2018 om 19:08

Ga naar: navigatie, zoeken

Het Normenkader Jeugd Rechtmatigheid is nog in ontwikkeling.

Normenkaderzorg.nl is een kennissysteem van ValueCare. ValueCare wil via Normenkaderzorg.nl kennis over normen in de Nederlandse gezondheidzorg verzamelen, veredelen en verspreiden. Hieronder staat het Normenkader Rechtmatigheid voor de Jeugd GGZ en diens geldigheid per jaar.

Per 2015 is de financiering van de Jeugd GGZ verschoven naar de gemeenten. Voor 2015 is gekozen om nog met de DBC systematiek te werken. De eisen ten aanzien van de thema's hoofdbehandelaarschap en verwijsregistratie zijn bij vele gemeentes (of inkoopcombinaties van gemeentes) nog niet vastgelegd in regelgeving. ValueCare is van mening dat bij gebruik van de DBC systematiek voldaan dient te worden aan de DBC spelregels zoals die ook gebruikt worden voor Volwassenen. Om GGZ instellingen te behoeden voor toekomstige regelgeving met terugwerkende kracht, stelt ValueCare voor om bij de Jeugd DBC's hetzelfde normenkader rond de thema's hoofdbehandelaarschap en verwijsregistratie te gebruiken als voor Volwassenen DBC's.

Toegang tot zorg

Jeugdwet berichtenverkeer


2016 2017 2018

x x

x x

Gemeentelijke beschikkingen


2016 2017 2018
x
x

  • Jeugdwet - beschikking is niet aanwezig of geldig (R61524)

x x
  • Jeugdwet - Beschikking loopt af (R61527)

x x

Verwijsregistratie


2016 2017
2018
x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

Levering van zorg

Jeugdwet berichtenverkeer


2016 2017 2018

x
x

x
x

Hoofdbehandelaarschap


2016 2017 2018
x x

x x

x x

x x

x x


Overgang andere financieringsstromen


2016 2017 2018
  • Jeugdwet - Client nadert 18 jaar (R61544)

x
x
  • Jeugdwet - Jeugdtraject met client ouder dan 18 jaar (R61545)

x x

Tijdschrijven


2016 2017 2018
x x

Feitelijke levering


2016 2017 2018
x x
x x
x x
x x
x x

DBC Kenmerken


2016 2017 2018
x x
x x

Onverzekerde zorg


2016 2017 2018
x x
x x
x x
x x

Verblijf


2016 2017 2018
x x
x x
x x
x x
x x

Parallelliteit en serialiteit


2016 2017 2018
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x

Crisis


2016 2017 20178
x x
x x
x x

Dagbesteding


2016 2017 2018
x x
x x