Interne Geneeskunde - Openen subtrajecten op basis van zorgactiviteit in subtraject dialyse (N4480)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4480
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

 1. Ziekenhuizen Volledigheid - Diagnosebepaling - Openen behandeling
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer in een dialyse subtraject van interne geneeskunde zorgactiviteiten zijn geregistreerd dan zorgactiviteiten voor dialyse. Dit duidt er op dat een nieuw subtraject voor interne geneeskunde geopend mag worden voor deze boventallige zorgactiviteiten óf dat de zorgactiviteiten omgehangen moeten worden naar aan het parallelle subtraject.

Regelgeving / beleid
2020
Parallelle zorgtrajecten binnen eenzelfde specialisme

Bij chronische dialyse mag een zorgtraject parallel aan de aandoening waarvoor de dialyse wordt gegeven geopend worden.

2020: NR/REG-2001a art. 5, lid 4g

Chronische zorg met dialyse (1.0000.3)
Bij chronische zorg met dialyse wordt het subtraject afgesloten op de zevende dag na opening van het subtraject of op de dag voorafgaand aan de eerste zorgactiviteit voor chronische dialyse (192048, 192049, 192051 t/m 192056, 192058, 192059 en 192061 t/m 192070). indien er tijdens de eerste zeven dagen van het subtraject geen zorgactiviteit voor chronische dialyse is geregistreerd. Een zorgactiviteit voor dialyse wordt eenmaal per dialyse geregistreerd. Deze zorgactiviteit wordt gekoppeld aan het zorgtraject waarvoor de dialyse wordt uitgevoerd. Indien de patiënt tijdelijk dialyseert in een andere instelling dan de instelling waar de patiënt regulier in behandeling is, mogen beide instellingen een eigen zorgtraject registreren.

2020: NR/REG-2001a art. 19, lid 3

2021
Parallelle zorgtrajecten binnen eenzelfde specialisme

Bij chronische dialyse mag een zorgtraject parallel aan de aandoening waarvoor de dialyse wordt gegeven geopend worden.

2021: NR/REG-2103a art. 5, lid 4g

Chronische zorg met dialyse (1.0000.3)
Bij chronische zorg met dialyse wordt het subtraject afgesloten op de zevende dag na opening van het subtraject of op de dag voorafgaand aan de eerste zorgactiviteit voor chronische dialyse (192048, 192049, 192051 t/m 192056, 192058, 192059 en 192061 t/m 192070). indien er tijdens de eerste zeven dagen van het subtraject geen zorgactiviteit voor chronische dialyse is geregistreerd. Een zorgactiviteit voor dialyse wordt eenmaal per dialyse geregistreerd. Deze zorgactiviteit wordt gekoppeld aan het zorgtraject waarvoor de dialyse wordt uitgevoerd. Indien de patiënt tijdelijk dialyseert in een andere instelling dan de instelling waar de patiënt regulier in behandeling is, mogen beide instellingen een eigen zorgtraject registreren.

2021: NR/REG-2103a art. 19, lid 3

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Alle dialyse subtrajecten van Interne geneeskunde (AGB 13) worden gesignaleerd aan de hand van de diagnosecodes voor dialyse:
  1. 322 - Acute niersufficiëntie met dialyse
  2. 331 - CAPD
  3. 332 - APD
  4. 336 - Chronische hemodialyse thuis
  5. 339 - Chronische hemodialyse in instelling
 2. Verpleegdagen, observatie en dagverpleging worden niet meegenomen in de signalering (ZPK 2 en 3).
 3. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is het mogelijk bepaalde zorgprofielklassen uit te sluiten van signalering. Default worden alleen zorgprofielklasse 2 en 3 uitgesloten van signalering in stap 3 van de programmeerbare norm.
 4. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is het mogelijk om niet typerende zorgactiviteiten uit te sluiten van signalering. Default worden deze niet uitgesloten.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Interne Geneeskunde - Openen subtrajecten op basis van zorgactiviteit in subtraject dialyse (N4480)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle subtrajecten met ZT11 en ZT21
EN
diagnose 322, 331, 332, 336 of 339
EN
specialisme Interne geneeskunde (AGB 13)

Blauwepijl.png

2) Met tenminste 1 ZA dialyse: ZA 92048, 192049, 192051, 192052, 192053, 192054, 192055, 192056, 192058, 192059, 192061, 192062, 192063, 192064, 192065, 192066, 192067, 192068, 192069, 192070, 039977 en 039978

Blauwepijl.png

3) Het subtraject voor dialyse bevat andere zorgactiviteiten dan dialyse, ZPK 2 of 3


Logica: 1 en 2 en 3

Te nemen actie

Er is een parallel subtraject aanwezig 
Omhangen van de zorgactiviteiten naar het parallelle subtraject.

Er is geen parallel subtraject aanwezig 
Open een nieuw subtraject en koppel de zorgactiviteiten aan het desbetreffende subtraject.

Berekening financiële impact

Indien geen subtraject aanwezig:
De waarde van het nieuwe subtraject wordt getoond als financiële impact. Om de waarde te berekenen wordt het openen van een subtraject van het uitvoerende specialisme van de gesignaleerde zorgactiviteit met de meest aannemelijke diagnose gesimuleerd. De meest aannemelijke diagnose wordt bepaald door te kijken welke diagnose het meest voorkomt bij een DBC met de gesignaleerde zorgactiviteit of zorgactiviteiten bij het betreffende specialisme.

Indien subtraject aanwezig:
Het waardeverschil tussen de gesignaleerde DBC en de parallelle DBC wordt getoond als financiële impact. Hiervoor wordt het omhangen van de gesignaleerde zorgactiviteiten naar het parallelle subtraject gesimuleerd en worden beide subtrajecten opnieuw gegrouperd om zo het waardeverschil te berekenen.

ValueCareLogo2.png