Integrale beoordeling preventieve paradontale behandeling zonder dagopname of verpleegdag kaakchirurgie (N0906)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0906
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - Kaakchirurgie
 2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - Kaakchirurgie
 3. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2019 - Kaakchirurgie
 4. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2018 - Kaakchirurgie
 5. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2017 - Kaakchirurgie
 6. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2016 - Kaakchirurgie
 7. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2015 - Kaakchirurgie
Samenvatting

Deze norm signaleert zorgactiviteiten preventieve paradontale behandeling die niet tijdens een dagverpleging of verpleegdag kaakchirurgie hebben plaatsgevonden

Regelgeving / beleid
2015 & 2016
Preventieve parodontale behandeling (verrichting 234027 en 234028).

Het gaat hierbij uitsluitend om gehospitaliseerde patiënten bij wie deze behandeling geïndiceerd is en die verwezen zijn door de behandelende beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. Ook patiënten bij wie preventieve parodontale behandeling noodzakelijk en urgent is en die redelijkerwijs niet verwezen kunnen worden naar de eerste lijn vallen hieronder. Hierbij valt te denken aan:

 •      patiënten die chemotherapie en/of radiotherapie (moeten) ondergaan;
 •      patiënten in afwachting van open hart chirurgie;
 •      patiënten met HIV/aids;
 •      patiënten in afwachting van nierdialyse;
 •      patiënten bij wie een transplantatie moet geschieden.

BR/CU-2136 - 16.1.3

2017
Preventieve parodontale behandeling (verrichting 234027 en 234028)

Het gaat hierbij uitsluitend om gehospitaliseerde patiënten bij wie deze behandeling geïndiceerd is en die verwezen zijn door de behandelende beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. Ook patiënten bij wie preventieve parodontale behandeling noodzakelijk en urgent is en die redelijkerwijs niet verwezen kunnen worden naar de eerste lijn vallen hieronder.

Hierbij valt te denken aan:

 • patiënten die chemotherapie en/of radiotherapie (moeten) ondergaan;
 • patiënten in afwachting van open hart chirurgie;
 • patiënten met HIV/aids;
 • patiënten in afwachting van nierdialyse;
 • patiënten bij wie een transplantatie moet geschieden.

2017: NR/REG-1732 art. 29 lid 4d

2018
Preventieve parodontale behandeling (verrichting 234027 en 234028)

Het gaat hierbij uitsluitend om gehospitaliseerde patiënten bij wie deze behandeling geïndiceerd is en die verwezen zijn door de behandelende beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. Ook patiënten bij wie preventieve parodontale behandeling noodzakelijk en urgent is en die redelijkerwijs niet verwezen kunnen worden naar de eerste lijn vallen hieronder.

Hierbij valt te denken aan:

 • patiënten die chemotherapie en/of radiotherapie (moeten) ondergaan;
 • patiënten in afwachting van open hart chirurgie;
 • patiënten met HIV/aids;
 • patiënten in afwachting van nierdialyse;
 • patiënten bij wie een transplantatie moet geschieden.

2018: NR/REG-1816 art. 29 lid 3d

2019
Preventieve parodontale behandeling (verrichting 234027 en 234028)

Het gaat hierbij uitsluitend om gehospitaliseerde patiënten bij wie deze behandeling geïndiceerd is en die verwezen zijn door de behandelende beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. Ook patiënten bij wie preventieve parodontale behandeling noodzakelijk en urgent is en die redelijkerwijs niet verwezen kunnen worden naar de eerste lijn vallen hieronder.

Hierbij valt te denken aan:

 • patiënten die chemotherapie en/of radiotherapie (moeten) ondergaan;
 • patiënten in afwachting van open hart chirurgie;
 • patiënten met HIV/aids;
 • patiënten in afwachting van nierdialyse;
 • patiënten bij wie een transplantatie moet geschieden.

2019: NR/REG-1907a art. 29 lid 3d

2020
Preventieve parodontale behandeling (verrichting 234027 en 234028)

Het gaat hierbij uitsluitend om gehospitaliseerde patiënten bij wie deze behandeling geïndiceerd is en die verwezen zijn door de behandelende beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. Ook patiënten bij wie preventieve parodontale behandeling noodzakelijk en urgent is en die redelijkerwijs niet verwezen kunnen worden naar de eerste lijn vallen hieronder.

Hierbij valt te denken aan:

 • patiënten die chemotherapie en/of radiotherapie (moeten) ondergaan;
 • patiënten in afwachting van open hart chirurgie;
 • patiënten met HIV/aids;
 • patiënten in afwachting van nierdialyse;
 • patiënten bij wie een transplantatie moet geschieden.

2020: NR/REG-2001a art. 29 lid 3d

2021
Preventieve parodontale behandeling (verrichting 234027 en 234028)

Het gaat hierbij uitsluitend om gehospitaliseerde patiënten bij wie deze behandeling geïndiceerd is en die verwezen zijn door de behandelende beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. Ook patiënten bij wie preventieve parodontale behandeling noodzakelijk en urgent is en die redelijkerwijs niet verwezen kunnen worden naar de eerste lijn vallen hieronder.

Hierbij valt te denken aan:

 • patiënten die chemotherapie en/of radiotherapie (moeten) ondergaan;
 • patiënten in afwachting van open hart chirurgie;
 • patiënten met HIV/aids;
 • patiënten in afwachting van nierdialyse;
 • patiënten bij wie een transplantatie moet geschieden.

2021: NR/REG-2103a art. 29 lid 3e

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Integrale beoordeling preventieve paradontale behandeling zonder dagopname of verpleegdag kaakchirurgie (N0906)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Zorgactiviteitenpreventieve paradontale behandeling(234027 of 234028)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Op de verrichtingsdatum van de preventieve paradontale behandeling (234027 of 234028) is er geen dagverpleging (231901) of verpleegdag  (231902) kaakchirurgie geregistreerd

Blauwepijl.png

4) Controleren of sprake is van terechte registratie van preventieve paradontale behandeling 
Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting


ValueCareLogo2.png