Initiële DBC zonder directe tijd in de eerste 200 minuten van de regiebehandelaar (N2230)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2230
Behoort tot Normenkader
  1. GGZ Rechtmatigheid 2017
  2. GGZ Rechtmatigheid 2018
  3. GGZ Rechtmatigheid 2019
Samenvatting

Stel vast dat de initiële DBC meer dan 200 minuten directe tijd bevat zonder directe tijd van de regiebehandelaar.

Relevante wet- en regelgeving

Brief Hoofdbehandelaarschap GGZ van 2 juli 2013, door minister Schippers

2017

1.3 Begripsbepaling p. hoofdbehandelaar: de hoofdbehandelaars in de gespecialiseerde GGZ zijn BIG-geregistreerd en hebben een GGZ-specifieke opleiding gevolgd te weten: psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts in profielregister KNMG, klinisch geriater, verpleegkundig specialist GGZ en GZ-psycholoog. De Minister heeft deze beroepen aangewezen als hoofdbehandelaar. NR/CU-556

2018
2019
Definities relevante terminologie
  • Geen
Interpretaties

De norm van 200 minuten is instelbaar.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Initiële DBC zonder directe tijd in de eerste 200 minuten van de regiebehandelaar (N2230)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) DBC's gestart in betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Zorgtype is niet gelijk aan 2xx, 3xx, 147 of 150

Blauwepijl.png

3) DBC is geen initiële DBC gestart volgend op een zorgtraject met een andere primaire diagnose óf tijdens de looptijd van of direct aansluitend op een DBBC zorgtraject

Blauwepijl.png

4) Na 200 minuten directe tijd is er nog geen directe tijd door de regiebehandelaar geregistreerd.


Controlemassa bepaald door data-analyse

 Uitkomst data-analyse


Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact
  • De financiële impact is de waarde van de DBC

ValueCareLogo2.png