Incongruentie genderidentiteit fase 2 te vroeg afgesloten (N0926)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0926
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Subtrajecten - Openen en sluiten (R06412)

Handboek DOT Controleregels

 1. Handboek DOT Controleregels 2021 - D.D.A.99.87.01 Incongruentie genderidentiteit fase 2 en 3
 2. Handboek DOT Controleregels 2020 - D.D.A.99.87.01 Incongruentie genderidentiteit fase 2 en 3
 3. Handboek DOT Controleregels 2019 - D.D.A.99.87.01 Incongruentie genderidentiteit fase 2 en 3
 4. Handboek DOT Controleregels 2018 - D.D.A.99.87.01 Incongruentie genderidentiteit fase 2 en 3
Samenvatting

Indien een zorgproduct incongruentie genderidentiteit fase 2 "de Diagnostiek" met afsluitreden 28 niet direct wordt opgevolgd door een zorgproduct fase 3 "hormoon behandeling" met afsluitreden 33, dan wordt dit zorgproduct afgewezen.

Regelgeving / beleid
2018
Incongruentie gender (1.0000.10)

Voor het conservatieve deel van genderzorg wordt een apart (bij gynaecologie zo nodig parallel aan een operatief behandeltraject) zorgtraject geopend.
De conservatieve behandeling bestaat uit drie fasen:
- Fase 1: het screeningstraject
- Fase 2: de diagnostiek genderidentiteitsstoornis
- Fase 3: de real life of hormonale behandeling


a. Binnen een subtraject voor fase 1 dient bij het eerste face-to-face contact met de poortspecialist de zorgactiviteit 036872 'Intake bij incongruentie van genderidentiteit' vastgelegd te worden en bij het eerste face-to-face contact met de medisch psycholoog de zorgactiviteit 194162 ‘Intake face-to-face medisch psycholoog’.
b. Een subtraject voor fase 1 heeft een looptijd van 120 dagen, tenzij binnen 120 dagen de diagnostiek genderidentiteitsstoornis start. In dat geval wordt het subtraject afgesloten één dag voor de registratie van de zorgactiviteit 036870 ‘Tentatieve diagnostische fase genderincongruentie’.
c. Een subtraject voor fase 2 heeft een looptijd van 120 dagen tenzij binnen 120 dagen de real life of hormoon behandeling start (fase 3). In dat geval wordt het subtraject afgesloten op de dag van registratie van de zorgactiviteit 190005 ‘MDO’.
d. Een subtraject voor fase 3 heeft een looptijd van 120 dagen en wordt vervolgd zolang de patiënt onder behandeling is (in principe levenslang).

2018: NR/REG-1816 art. 19 lid 16

2019
Incongruentie gender (1.0000.10)

Voor het conservatieve deel van genderzorg wordt een apart (bij gynaecologie zo nodig parallel aan een operatief behandeltraject) zorgtraject geopend.
De conservatieve behandeling bestaat uit drie fasen:
- Fase 1: het screeningstraject
- Fase 2: de diagnostiek genderidentiteitsstoornis
- Fase 3: de real life of hormonale behandeling

 • a. Binnen een subtraject voor fase 1 wordt bij het eerste face-to-face contact met de poortspecialist de zorgactiviteit 036872 'Intake bij incongruentie van genderidentiteit' geregistreerd en bij het eerste face-to-face contact met de medisch psycholoog de zorgactiviteit 194162 ‘Intake face-to-face medisch psycholoog’.
 • b. Een subtraject voor fase 1 heeft een looptijd van 120 dagen, tenzij binnen 120 dagen de diagnostiek genderidentiteitsstoornis start. In dat geval wordt het subtraject afgesloten één dag voor de registratie van de zorgactiviteit 036870 ‘Tentatieve diagnostische fase genderincongruentie’.
 • c. Een subtraject voor fase 2 heeft een looptijd van 120 dagen tenzij binnen 120 dagen de real life of hormoon behandeling start (fase 3). In dat geval wordt het subtraject afgesloten op de dag van registratie van de zorgactiviteit 190005 ‘MDO’.
 • d. Een subtraject voor fase 3 heeft een looptijd van 120 dagen en wordt vervolgd zolang de patiënt onder behandeling is (in principe levenslang).

2019: NR/REG-1907a art. 19 lid 16

2020
Incongruentie gender (1.0000.10)

Voor het conservatieve deel van genderzorg wordt een apart (bij gynaecologie zo nodig parallel aan een operatief behandeltraject) zorgtraject geopend.
De conservatieve behandeling bestaat uit vier fasen:
- Fase 1: het screeningstraject
- Fase 2: de diagnostiek genderidentiteitsstoornis
- Fase 3: de real life of hormonale behandeling
- Fase 4: vervolg

 • a. Binnen een subtraject voor fase 1 wordt bij het eerste face-to-face contact met de poortspecialist de zorgactiviteit 036872 'Intake bij incongruentie van genderidentiteit' geregistreerd en bij het eerste face-to-face contact met de medische psychologie de zorgactiviteit 194162 ‘Intake face-to-face contact - medische psychologie’.
 • b. Een subtraject voor fase 1 heeft een looptijd van 120 dagen, tenzij binnen 120 dagen de diagnostiek genderidentiteitsstoornis start. In dat geval wordt het subtraject afgesloten één dag voor de registratie van de zorgactiviteit 036870 ‘Tentatieve diagnostische fase genderincongruentie’.
 • c. Een subtraject voor fase 2 heeft een looptijd van 120 dagen tenzij binnen 120 dagen,de real-life fase start (fase 3). In dat geval wordt het subtraject afgesloten één dag voor de registratie van de zorgactiviteit 036874 ‘Real-life fase bij incongruentie van genderidentiteit’.
 • d. Zorgactiviteit 036874 ‘Real-life fase bij incongruentie van genderidentiteit’' wordt zolang de real-life fase loopt minimaal één keer per subtraject geregistreerd.
 • e. Subtrajecten voor fase 3 en fase 4 hebben een looptijd van 120 dagen.

2020: NR/REG-2001a art. 19 lid 16

2021
Incongruentie gender (1.0000.10)

Voor het conservatieve deel van genderzorg wordt een apart (bij gynaecologie zo nodig parallel aan een operatief behandeltraject) zorgtraject geopend.
De conservatieve behandeling bestaat uit vier fasen:
-Fase 1: het screeningstraject
-Fase 2: de diagnostiek genderidentiteitsstoornis
-Fase 3: de real-life fase
-Fase 4: vervolg

 • a. Binnen een subtraject voor fase 1 wordt bij het eerste face-to-face contact met de poortspecialist de zorgactiviteit 036872 'Intake bij incongruentie van genderidentiteit' geregistreerd en bij het eerste contact met de medische psychologie de zorgactiviteit 194152 ‘Intake - medische psychologie’
 • b. Een subtraject voor fase 1 heeft een looptijd van 120 dagen, tenzij binnen 120 dagen de diagnostiek genderidentiteitsstoornis start. In dat geval wordt het subtraject afgesloten één dag voor de registratie van de zorgactiviteit 036870 ‘Tentatieve diagnostische fase genderincongruentie’.
 • c. Een subtraject voor fase 2 heeft een looptijd van 120 dagen tenzij binnen 120 dagen, de real-life fase start (fase 3). In dat geval wordt het subtraject afgesloten één dag voor de registratie van de zorgactiviteit 036874 ‘Real-life fase bij incongruentie van genderidentiteit’.
 • d. Zorgactiviteit 036874 ‘Real-life fase bij incongruentie van genderidentiteit’' wordt zolang de real-life fase loopt minimaal één keer per subtraject geregistreerd.
 • e. Subtrajecten voor fase 3 en fase 4 hebben een looptijd van 120 dagen.

2021: NR/REG-2103a art. 19 lid 16

2022
Incongruentie gender (1.0000.10)

Voor het conservatieve deel van genderzorg wordt een apart (bij gynaecologie zo nodig parallel aan een operatief behandeltraject) zorgtraject geopend.
De conservatieve behandeling bestaat uit vier fasen:
-Fase 1: het screeningstraject
-Fase 2: de diagnostiek genderidentiteitsstoornis
-Fase 3: de real-life fase
-Fase 4: vervolg

 • a. Binnen een subtraject voor fase 1 wordt bij het eerste face-to-face contact met de poortspecialist de zorgactiviteit 036872 'Intake bij incongruentie van genderidentiteit' geregistreerd en bij het eerste contact met de medische psychologie de zorgactiviteit 194152 ‘Intake - medische psychologie’
 • b. Een subtraject voor fase 1 heeft een looptijd van 120 dagen, tenzij binnen 120 dagen de diagnostiek genderidentiteitsstoornis start. In dat geval wordt het subtraject afgesloten één dag voor de registratie van de zorgactiviteit 036870 ‘Tentatieve diagnostische fase genderincongruentie’.
 • c. Een subtraject voor fase 2 heeft een looptijd van 120 dagen tenzij binnen 120 dagen,de real-life fase start (fase 3). In dat geval wordt het subtraject afgesloten één dag voor de registratie van de zorgactiviteit 036874 ‘Real-life fase bij incongruentie van genderidentiteit’.
 • d. Zorgactiviteit 036874 ‘Real-life fase bij incongruentie van genderidentiteit’' wordt zolang de real-life fase loopt minimaal één keer per subtraject geregistreerd.
 • e. Subtrajecten voor fase 3 en fase 4 hebben een looptijd van 120 dagen.

2022: NR/REG-2207 art. 19 lid 16

Interpretaties

Er zijn de volgende interpretatiekeuzes gemaakt;

 1. Een subtraject fase 2 wordt als volgt gedefinieerd: Het subtraject is afgesloten met afsluitreden 33 en diagnose code G31, 049, 19 of 8930, en er is een ZA 036870 aanwezig
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Incongruentie genderidentiteit fase 2 te vroeg afgesloten (N0926)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle subtrajecten incongruentie genderidentiteit fase 2

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar
of
zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) De looptijd van het subtraject is minder dan 120 dagen

Blauwepijl.png

4) T/m 2019: Op de laatste dag heeft er geen zorgactiviteit 'Multidisciplinair overleg (MDO)' (190005) plaatsgevonden
Vanaf 2020: Op de dag na het sluiten van subtraject fase 2 heeft er geen zorgactiviteit 'Real-life fase bij incongruentie van genderidentiteit' (036874) plaatsgevonden

Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - waarde subtraject

ValueCareLogo2.png