IT audit

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Functionele afstemming met kernteam

Alvorens de IT-audit plaats vindt, worden de handreikingsnormen van ValueCare op functionele omschrijving getoetst t.o.v. het Handboek van de Handreiking. Over de resultaten van dit overleg wordt het ziekenhuis geïnformeerd.

Uitvoering IT-audit en akkoord ziekenhuis

In het kader van de Handreiking dient een IT-audit te worden uitgevoerd. Het kernteam stemt met ValueCare af over de periode waarin de IT-audit plaats zal vindt. Het streven is om dit jaarlijks voorafgaand aan de reviews te plannen. Zodra het plan voor de IT-audit afgestemd is met ons, wordt het ziekenhuis hiervan op de hoogte gebracht.

Om centraal de IT-audit voor ziekenhuizen plaats te laten vinden, vragen wij vooraf schriftelijk akkoord van de ziekenhuizen (voorkeur: per mail). Dit akkoord kan worden gestuurd naar de product eigenaar van de Handreiking. Let op, zonder dit akkoord zullen wij géén IT-audit uitvoeren. Indien het ziekenhuis aanwezig wilt zijn tijdens de uitvoering van de IT-audit, dan kan dit ook aangegeven worden bij het schriftelijk akkoord richting de product eigenaar.

Aanlevering bijlage II door het ziekenhuis

De kolommen-indeling van de landelijke versie van bijlage II wijkt af van de kolommen-indeling in de ValueCare-versie van bijlage II. Hier dient rekening mee gehouden te worden, voordat het ziekenhuis de bijlage II inlevert voor de IT-audit.

Advies is om de bijlage II (die wordt ingeleverd voor de IT-audit) door te sturen naar ValueCare, zodat tijdens de IT-audit de bijlage II erbij gepakt kan worden om direct verschillen te verklaren met de zorgverzekeraar en accountants erbij. Dit kan vragen achteraf schelen. De bijlage kan via een aanvraag worden opgestuurd.

Actiepunten IT audit - ziekenhuizen

  1. ValueCare voert de IT-audit uit namens het ziekenhuis (kantoor/digitaal).
  2. Stuur een schriftelijk akkoord (voorkeur per mail), zodat de IT-audit centraal voor het ziekenhuis kan worden uitgevoerd bij ValueCare. Indien dit niet gewenst dan of indien er uitstel is gevraagd, dan horen wij dit ook graag.
  3. Stuur een bericht (voorkeur per mail), indien een medewerker van het ziekenhuis aanwezig wilt zijn tijdens de audit van het ziekenhuis.
  4. Stuur de bijlage II (die is ingeleverd bij de reviewende zorgverzekeraar) naar ValueCare via een aanvraag.
  5. ValueCare koppelt de bevindingen terug aan het ziekenhuis.