IC verrichting niet of onjuist gekoppeld (N0105)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0105
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Gecertificeerde controles - Normenkader - IC's (R06408)

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - IC's
 2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - IC's
 3. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2019 - IC's
 4. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2018 - IC's
 5. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2017 - IC's
 6. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2016 - IC's
 7. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2015 - IC's
 8. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2014 - IC's
Samenvatting

Een add-on voor IC-producten moet gekoppeld zijn aan een subtraject dan wel zorgtraject.

Regelgeving / beleid
2013
Een add-on kan uitsluitend worden geregistreerd in combinatie met een subtraject. 

voetnoot: Deze voorwaarde is niet van toepassing als een behandeling in het buitenland wordt geleverd en het bijbehorende geneesmiddel met een add-on declaratietitel in Nederland wordt gedeclareerd. 

2013: NR/CU-228 art 5.7

Bij declaratie van een add-on wordt het subtrajectnummer van het zorgproduct waarop het betrekking heeft meegestuurd.

2013: NR/CU-228 art 15.7

2014
Een add-on kan uitsluitend worden geregistreerd in combinatie met een subtraject.

voetnoot: Deze voorwaarde is niet van toepassing als een behandeling in het buitenland wordt geleverd en het bijbehorende geneesmiddel met een add-on declaratietitel in Nederland wordt gedeclareerd. 

2014: NR/CU-257 art 7.8

Bij declaratie van een add-on wordt het subtrajectnummer van het zorgproduct waarop het betrekking heeft meegestuurd.

2014: NR/CU-257 art 16.7

2015
Een add-on IC kan uitsluitend worden geregistreerd in combinatie met een subtraject. Dit geldt niet voor een add-on IC met zorgtype 52.

voetnoot: Deze voorwaarde is niet van toepassing als een behandeling in het buitenland wordt geleverd en het bijbehorende geneesmiddel met een add-on declaratietitel in Nederland wordt toegediend en gedeclareerd. 

2015: NR/CU-260 art 7.12

Bij declaratie van een add-on wordt het subtrajectnummer van het zorgproduct waarop het betrekking heeft meegestuurd.

2015: NR/CU-260 art 15.10

2016

Een add-on IC kan uitsluitend worden geregistreerd in combinatie met een subtraject. Dit geldt niet voor een add-on IC met zorgtype 52.

2016: NR/CU-266 art. 25.1

Bij declaratie van een add-on geneesmiddel wordt het zorgtrajectnummer van het zorgtraject waarop het betrekking heeft meegestuurd.

2016: NR/CU-266 art. 33a.5

2017
Een add-on ic kan uitsluitend worden geregistreerd in combinatie met een subtraject. Dit geldt niet voor een add-on ic met zorgtype 52.

2017: NR/REG-1732 art. 26 lid 2a


Bij declaratie van een add-on geneesmiddel wordt het zorgtrajectnummer van het zorgtraject waarop het betrekking heeft meegestuurd.

Bij declaratie van een add-on ic wordt het subtrajectnummer van het zorgproduct waarop het betrekking heeft meegestuurd. Indien er sprake is van een add-on ic met zorgtype 52 wordt het (eigen) subtrajectnummer meegestuurd.

2017: NR/REG-1732 art. 34a lid 5 en 6

2018
Een add-on ic kan uitsluitend worden geregistreerd in combinatie met een subtraject. Dit geldt niet voor een add-on ic met zorgtype 52.

2018: NR/REG-1816 art. 26 lid 2a


Bij declaratie van een add-on geneesmiddel wordt het zorgtrajectnummer van het zorgtraject waarop het betrekking heeft meegestuurd.

Bij declaratie van een add-on ic wordt het subtrajectnummer van het zorgproduct waarop het betrekking heeft meegestuurd. Indien er sprake is van een add-on ic met zorgtype 52 wordt het (eigen) subtrajectnummer meegestuurd.

2018: NR/REG-1816 art. 34a lid 5 en 6

2019
Een add-on ic wordt uitsluitend geregistreerd in combinatie met een subtraject. Dit geldt niet voor een add-on ic met zorgtype 52.

2019: NR/REG-1907a art. 26 lid 2a


Bij declaratie van een add-ongeneesmiddel wordt het zorgtrajectnummer van het zorgtraject waarop het betrekking heeft meegestuurd.

Bij declaratie van een add-on ic wordt het subtrajectnummer van het zorgproduct waarop het betrekking heeft meegestuurd. Indien er sprake is van een add-on ic met zorgtype 52 wordt het (eigen) subtrajectnummer meegestuurd.

2019: NR/REG-1907a art. 34a lid 5 en 6

2020
Add-ons ic worden geregistreerd middels een eigen subtraject. Binnen de registratie van een subtraject wordt alleen het component zorgtype getypeerd.

2020: NR/REG-2001a art. 26 lid 2a


Bij declaratie van een add-ongeneesmiddel wordt het zorgtrajectnummer van het zorgtraject waarop het betrekking heeft meegestuurd.

Bij declaratie van een add-on ic wordt het subtrajectnummer van het zorgproduct waarop het betrekking heeft meegestuurd. Indien er sprake is van een add-on ic met zorgtype 52 wordt het (eigen) subtrajectnummer meegestuurd.

2020: NR/REG-2001a art. 34a lid 5 en 6

2021
Add-ons intensive care (ic)

Add-ons ic worden geregistreerd middels een eigen subtraject. Binnen de registratie van een subtraject wordt alleen het component zorgtype getypeerd.

2021: NR/REG-2103a art. 26 lid 2a


Bij declaratie van een add-ongeneesmiddel wordt het zorgtrajectnummer van het zorgtraject waarop het betrekking heeft meegestuurd.

Bij declaratie van een add-on ic wordt het subtrajectnummer van het zorgproduct waarop het betrekking heeft meegestuurd. Indien er sprake is van een add-on ic met zorgtype 52 wordt het (eigen) subtrajectnummer meegestuurd.

2021: NR/REG-2103a art. 34a lid 5 en 6

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. IC-producten die gekoppeld zijn aan een niet-declarabel subtraject worden uitgesloten van signalering op basis van Nza circulare CI-14-24c.
 2. Ook voor 2015 wordt gecontroleerd of het IC-product is gekoppeld aan een subtraject, aangezien het onmogelijk is een subtraject te registreren zonder zorgtraject en zorgactiviteiten altijd gekoppeld dienen te zijn aan een subtraject (om aan een zorgtraject gekoppeld te kunnen worden).
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “IC verrichting niet of onjuist gekoppeld (N0105)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle IC producten (ZPK 19)

Blauwepijl.png
2) Zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of handrekingjaar
Blauwepijl.png

3) Er is geen of een onjuiste koppeling met een subtraject (ZT51) aanwezig


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Waarde add-on


ValueCareLogo2.png