IC subtraject met ZT51 zonder subtraject ZT11 of ZT21 (N0865)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0865
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Verwijzer en verzekering (DBC) (R06422)

Handboek DOT Controleregels

 1. Handboek DOT Controleregels 2021 - D.P.A.99.11 Parallelliteit IC zorgactiviteit
 2. Handboek DOT Controleregels 2020 - D.P.A.99.11 Parallelliteit IC zorgactiviteit
 3. Handboek DOT Controleregels 2019 - D.P.A.99.11 Parallelliteit IC zorgactiviteit
 4. Handboek DOT Controleregels 2018 - D.P.A.99.11 Parallelliteit IC zorgactiviteit
 5. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.P.A.99.11 Parallelliteit IC zorgactiviteit
 6. Handboek DOT Controleregels 2016 - D.P.A.99.11 Parallelliteit IC zorgactiviteit
 7. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.11 Parallelliteit IC zorgactiviteit
 8. Handboek DOT Controleregels 2014 - D.P.A.99.11 Parallelliteit IC zorgactiviteit
Samenvatting

Een add-on IC zorgactiviteit met ZT51 dient tegelijkertijd een relatie te hebben met een subtraject ZT11 of ZT21, anders kan het ZT51 traject niet gedeclareerd worden.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014 & 2015
Add-ons IC zijn overige zorgproducten voor de intensive care zorg, uitgedrukt in zorgactiviteiten, die bij een DBC-zorgproduct kunnen worden gedeclareerd. Add-ons IC worden geregistreerd middels een eigen subtraject. Binnen de registratie van een subtraject wordt alleen het component zorgtype getypeerd.

Zorgtype 51: zorgtrajecten voor opname op de IC en voor IC intercollegiaal consult buiten de IC met een bijbehorende behandeling door een poortspecialist. De add-on IC is gekoppeld aan het DBC-subtraject van deze poortspecialist [Het zorgtype 51kan tevens gebruikt worden voor het koppelen van zorgactiviteiten van ondersteuners (zowel anesthesist als poortspecialist in de rol van ondersteuner) aan het zorgtraject van de hoofdbehandelaar.

Een zorgtraject met subtraject ZT51 of ZT52 wordt door de intensivist (of andere medisch eindverantwoordelijke op de IC) geopend bij opname op de IC afdeling. Hierbij geldt het volgende:

Er dient een verwijzing te worden geregistreerd vanuit welk zorgtraject (= het zorgtraject van de hoofdbehandelaar) naar het IC zorg/subtraject 51 is verwezen. Een IC zorg/subtraject 51 dient namelijk altijd in samenhang met een zorgtraject van de hoofdbehandelaar te worden geregistreerd.

2015: BR/CU-2136 art. 13.1

2014: BR/CU-2134 art. 14.1

2013: BR/CU-2104 art. 13.1

2016
Add-ons IC zijn overige zorgproducten voor de intensive care zorg, uitgedrukt in zorgactiviteiten.
 • De volgende zorgtypes worden onderscheiden voor de add-ons IC:
  • Zorgtype 51: zorgtrajecten voor opname op de IC en voor IC intercollegiaal consult buiten de IC met een bijbehorende behandeling door een poortspecialist. De add-on IC is gekoppeld aan het DBC-zorgproduct van deze poortspecialist.
  • Zorgtype 52: zorgtrajecten voor opname op de IC zonder een bijbehorende behandeling door een poortspecialist.
 • Het tarief voor de IC-behandeldag is inclusief kosten voor opname en beademing en is alleen van toepassing op IC patiënten die behandeld worden op de IC.

2016: BR/CU-2147 art. 7a.1

2017
Een ic-zorg/subtraject 51 wordt altijd parallel (in samenhang met) een zorgtraject van de hoofdbehandelaar geregistreerd. Er dient een verwijzing te worden geregistreerd vanuit welk zorgtraject (= het zorgtraject van de hoofdbehandelaar) naar het ic-zorg/subtraject 51 is verwezen.

2017: NR/REG-1732 art. 11 lid 2

2018

Een IC zorg/subtraject 51 wordt altijd parallel (in samenhang met) een zorgtraject van de hoofdbehandelaar geregistreerd. Er dient een verwijzing te worden geregistreerd vanuit welk zorgtraject (= het zorgtraject van de hoofdbehandelaar) naar het IC zorg/subtraject 51 is verwezen.

2018: NR/REG-1816 art. 11 lid 2

2019

Een ic-zorg/subtraject 51 wordt altijd parallel (in samenhang met) een zorgtraject van de hoofdbehandelaar geregistreerd. Er wordt een verwijzing geregistreerd vanuit welk zorgtraject (= het zorgtraject van de hoofdbehandelaar) naar het ic-zorg/subtraject 51 is verwezen.

2019: NR/REG-1907a art. 11 lid 2

2020

Een ic-zorg/subtraject 51 wordt altijd parallel (in samenhang met) een zorgtraject van de hoofdbehandelaar geregistreerd. Er wordt een verwijzing geregistreerd vanuit welk zorgtraject (= het zorgtraject van de hoofdbehandelaar) naar het ic-zorg/subtraject 51 is verwezen

2020: NR/REG-2001a art. 11 lid 2

2021

Een ic-zorg/subtraject 51 wordt altijd parallel (in samenhang met) een zorgtraject van de hoofdbehandelaar geregistreerd. Er wordt een verwijzing geregistreerd vanuit welk zorgtraject (= het zorgtraject van de hoofdbehandelaar) naar het ic-zorg/subtraject 51 is verwezen.

2021: NR/REG-2103a art. 11 lid 2

2022
Een ic-zorg/subtraject 51 wordt altijd parallel (in samenhang met) een zorgtraject van de hoofdbehandelaar geregistreerd. Er wordt een verwijzing geregistreerd vanuit welk zorgtraject (= het zorgtraject van de hoofdbehandelaar) naar het ic-zorg/subtraject 51 is verwezen.

2022: NR/REG-2207 art. 11 lid 2

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Bij de controle wordt rekening gehouden met een vertraging van 180 dagen na factuurdatum van de IC zorgactiviteit, zodat zorgproducten die later gedeclareerd worden alsnog worden meegenomen in de keuring.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “IC subtraject met ZT51 zonder subtraject ZT11 of ZT21 (N0865)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle IC subtrajecten (zorgtype 51)

Blauwepijl.png

2) Uitgevoerd in controlejaar of handreikingjaar en gedeclareerd of
te declareren als OZP


Blauwepijl.png

3) Bij het IC subtraject met ZT 51 is geen verwijzing aanwezig naar
een subtraject ZT 11 of ZT 21

Blauwepijl.png

4) Er is geen overplaatsing naar een ander ziekenhuis

Blauwepijl.png

5) Er zijn Add-on IC zorgactiviteiten gekoppeld aan het IC subtraject

Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Waarde subtraject


ValueCareLogo2.png