IC dag zonder opname registratie (N0467)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0467
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - IC's
 2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - IC's
 3. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2019 - IC's
 4. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2018 - IC's
 5. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2017 - IC's
Samenvatting

Bij een geldige IC dag hoort een opname registratie te zijn.

Regelgeving / beleid
2017
Een zorgtraject met subtraject ZT51 of ZT52 wordt door de intensivist (of andere medisch eindverantwoordelijke op de intensive care (hierna: ic)) geopend bij opname op de ic-afdeling en voor ic intercollegiaal consult buiten de ic.

Parallelle ic-zorg/subtrajecten 51 of 52 zijn niet toegestaan.

Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag geregistreerd.

2017: NR/REG-1732 art. 11 lid 1, 6 en 8


Add-ons intensive care (ic)

 • a. Een add-on ic kan uitsluitend worden geregistreerd in combinatie met een subtraject. Dit geldt niet voor een add-on ic met zorgtype 52.
 • b. Add-ons ic worden geregistreerd middels een eigen subtraject. Binnen de registratie van een subtraject wordt alleen het component zorgtype getypeerd.
 • c. Welke ic-behandeldag (licht, middel of zwaar) in rekening kan worden gebracht, wordt bepaald in contractafspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Bij het ontbreken van contractafspraken mag alleen ic-behandeldag licht in rekening worden gebracht.
 • d. Voor de add-ons ic gelden specifieke omschrijvingen en/of registratievoorwaarden:
  • ic-behandeldag licht, middel of zwaar (190153, 190154 en 190155)
   Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een ic-patiënt, ingedeeld in behandeldag licht, middel of zwaar. Niet als behandeldag wordt geteld het post-operatief onderbrengen van een patiënt zonder ic-indicatie op de ic of op de Post Anesthesia Care Unit (PACU), in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere post-operatieve bewaking en geen ic-behandeldag.

2017: NR/REG-1732 art. 26 lid 2


Een add-on ic mag per kalenderdag worden gedeclareerd.

2017: NR/REG-1732 art. 34a lid 3

2018
Een zorgtraject met subtraject ZT51 of ZT52 wordt door de intensivist (of andere medisch eindverantwoordelijke op de intensive care (hierna: ic)) geopend bij opname op de ic-afdeling en voor ic intercollegiaal consult buiten de ic.

Parallelle ic-zorg/subtrajecten 51 of 52 zijn niet toegestaan.

Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag geregistreerd.

2018: NR/REG-1816 art. 11 lid 1, 6 en 8


Add-ons intensive care (ic)

 • a. Een add-on ic kan uitsluitend worden geregistreerd in combinatie met een subtraject. Dit geldt niet voor een add-on ic met zorgtype 52.
 • b. Add-ons ic worden geregistreerd middels een eigen subtraject. Binnen de registratie van een subtraject wordt alleen het component zorgtype getypeerd.
 • c. Welke ic-dag (type 1 of type 2) in rekening kan worden gebracht, wordt bepaald in contractafspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Bij het ontbreken van contractafspraken mag alleen ic-dag type 1 in rekening worden gebracht.
 • d. Voor de add-ons ic gelden specifieke omschrijvingen en/of registratievoorwaarden:
  • ic-dag type 1 of 2 (190157 en 190158)
   Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een ic-patiënt, ingedeeld in ic-dag type 1 of 2. Niet als ic-dag wordt geteld het post-operatief onderbrengen van een patiënt zonder ic-indicatie op de ic of op de Post Anesthesia Care Unit (PACU), in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere post-operatieve bewaking en geen ic-dag.

2018: NR/REG-1816 art. 26 lid 2


Een add-on ic mag per kalenderdag worden gedeclareerd.

2018: NR/REG-1816 art. 34a lid 3

2019
Een zorgtraject met subtraject ZT51 of ZT52 wordt door de intensivist of andere medisch eindverantwoordelijke geopend bij opname op de ic-afdeling en voor ic intercollegiaal consult buiten de ic.

Parallelle ic-zorg/subtrajecten 51 of 52 zijn niet toegestaan.

Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag geregistreerd.

2019: NR/REG-1907a art. 11 lid 1,6 en 8


Add-ons intensive care (ic)

 • a. Een add-on ic wordt uitsluitend geregistreerd in combinatie met een subtraject. Dit geldt niet voor een add-on ic met zorgtype 52.
 • b. Add-ons ic worden geregistreerd middels een eigen subtraject. Binnen de registratie van een subtraject wordt alleen het component zorgtype getypeerd.
 • c. Welke ic-dag (type 1 of type 2) in rekening kan worden gebracht, wordt bepaald in contractafspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Bij het ontbreken van contractafspraken mag alleen ic-dag type 1 in rekening worden gebracht.
 • d. Voor de add-ons ic gelden specifieke omschrijvingen en/of registratievoorwaarden:
  • ic-dag type 1 of 2 (190157 en 190158)
   Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een ic-patiënt, ingedeeld in ic-dag type 1 of 2. Niet als ic-dag wordt geteld het post-operatief onderbrengen van een patiënt zonder ic-indicatie op de ic of op de Post Anesthesia Care Unit (PACU), in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere post-operatieve bewaking en geen ic-dag.

2019: NR/REG-1907a art. 26 lid 2


Een add-on ic mag per kalenderdag worden gedeclareerd.

2019: NR/REG-1907a art. 34a lid 3

2020
Een zorgtraject met subtraject ZT51 of ZT52 wordt door de intensivist of andere medisch eindverantwoordelijke geopend bij opname op de ic-afdeling, voor ic intercollegiaal consult buiten de ic en voor vervoer van een patiënt met interklinisch transport of MICU transport.

Parallelle ic-zorg/subtrajecten 51 of 52 zijn niet toegestaan.

Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen of klinische zorgdagen in de thuissituatie worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag óf een klinische zorgdag in de thuissituatie geregistreerd.

2020: NR/REG-2001a art. 11 lid 1,6 en 8


Add-ons intensive care (ic)

 • a. Add-ons ic worden geregistreerd middels een eigen subtraject. Binnen de registratie van een subtraject wordt alleen het component zorgtype getypeerd.
 • b. Welke ic-dag (type 1 of type 2) in rekening kan worden gebracht, wordt bepaald in contractafspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Bij het ontbreken van contractafspraken mag alleen ic-dag type 1 in rekening worden gebracht.
 • c. Voor de add-ons ic gelden specifieke omschrijvingen en/of registratievoorwaarden:
  • ic-dag type 1 of 2 (190157 en 190158)
   Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een ic-patiënt, ingedeeld in ic-dag type 1 of 2. Niet als ic-dag wordt geteld het post-operatief onderbrengen van een patiënt zonder ic-indicatie op de ic of op de Post Anesthesia Care Unit (PACU), in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere post-operatieve bewaking en geen ic-dag.

2020: NR/REG-2001a art. 26 lid 2


Een add-on ic mag per kalenderdag worden gedeclareerd.

2020: NR/REG-2001a art. 34a lid 3

2021
Een zorgtraject met subtraject ZT51 of ZT52 wordt door de intensivist of andere medisch eindverantwoordelijke geopend bij opname op de ic-afdeling, voor ic intercollegiaal consult buiten de ic en voor vervoer van een patiënt met interklinisch transport of MICU transport.

Parallelle ic-zorg/subtrajecten 51 of 52 zijn niet toegestaan.

Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen of klinische zorgdagen in de thuissituatie worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag óf een klinische zorgdag in de thuissituatie geregistreerd.

2021: NR/REG-2103a art. 11 lid 1, 6 en 8


Add-ons intensive care (ic)

 • a. Add-ons ic worden geregistreerd middels een eigen subtraject. Binnen de registratie van een subtraject wordt alleen het component zorgtype getypeerd.
 • b. Welke ic-dag (type 1 of type 2) in rekening kan worden gebracht, wordt bepaald in contractafspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Bij het ontbreken van contractafspraken mag alleen ic-dag type 1 in rekening worden gebracht.
 • c. Voor de add-ons ic gelden specifieke omschrijvingen en/of registratievoorwaarden:
  • ic-dag type 1 of 2 (190157 en 190158)
   Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een ic-patiënt, ingedeeld in ic-dag type 1 of 2. Niet als ic-dag wordt geteld het post-operatief onderbrengen van een patiënt zonder ic-indicatie op de ic of op de Post Anesthesia Care Unit (PACU), in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere post-operatieve bewaking en geen ic-dag.

2021: NR/REG-2103a art. 26 lid 2


Een add-on ic mag per kalenderdag worden gedeclareerd.

2021: NR/REG-2103a art. 34a lid 3

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt. Deze norm is ontwikkeld n.a.v. uitkomsten IT audit t.b.v. Handreiking 2017.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “IC dag zonder opname registratie (N0467)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle IC dagen

(t/m 2017: 190153, 190154 en 190155

vanaf 2018: 190157 en 190158

vanaf 2021: 190159 en 190160)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png
3) Er is geen opname registratie aanwezig
Logica: 1 en 2 en 3
Berekening financiële impact

De dagverpleging wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit


ValueCareLogo2.png