ICC zonder opname (N0581-HR2020)

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0581-HR2020
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2019 MSZ - Controlepunt 2

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2020 - Onterecht vastleggen van een Intercollegiaal consult

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2020 - D.P.A.99.04 Parallelliteit ICC
Samenvatting

Het is niet toegestaan een intercollegiaal consult vast te leggen indien er niet wordt voldaan aan de NZa regelgeving.

Regelgeving / beleid
2019
Een zorgtraject met subtraject ZT13 wordt door de medisch specialist (of arts-assistent) die de poortfunctie uitvoert geopend bij een intercollegiaal consult (ICC) voor een patiënt die klinisch is opgenomen en waarbij één of meerdere verpleegdagen (190021, 190200, 190218, 194804, 231902) en/of IC-behandeldagen (190150, 190151 en 190157 en 190158) of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK (8.8.01 t/m 8.8.07 en 8.9.01) zijn geregistreerd.

Bij een dagverpleging (190030 en 190090) en langdurige observatie zonder overnachting (zorgactiviteit 190091) mag geen ICC zorg/subtraject worden geopend.

2019: NR/REG-1907a art. 7

2018
Een zorgtraject met subtraject ZT13 wordt door de medisch specialist (of arts-assistent) die de poortfunctie uitvoert geopend bij een intercollegiaal consult (ICC) voor een patiënt die klinisch is opgenomen en waarbij één of meerdere verpleegdagen (190021, 190200, 190218, 194804, 231902) en/of IC-behandeldagen (190150, 190151 en 190157 en 190158) of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK (8.8.01 t/m 8.8.07 en 8.9.01) zijn geregistreerd.

Bij een dagverpleging (190030 en 190090) en langdurige observatie zonder overnachting (zorgactiviteit 190091) mag geen ICC zorg/subtraject worden geopend.

2018: NR/REG-1816 art. 7

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Indien een specialisme een ICC uitvoert en naar aanleiding daarvan de opname overneemt, kan het voorkomen dat er geen verpleegdagen voor een ander specialisme aanwezig zijn. Als het specialisme dat de ICC uitvoert de opname overneemt, dan wordt ook het bijbehorende ICC-subtraject omgezet naar een regulier subtraject. De controle of er een verpleegdag van een ander specialisme aanwezig is, is dus alleen relevant als het ICC-consult gekoppeld is aan een ICC-subtraject (ZT 13).
  2. Een opname van een IC-arts wordt ook als opname van een ander specialisme beschouwd indien de ICC door een Internist plaatsvindt. Formeel is er geen agb-code voor de IC-artsen en deze vallen daarom vaak onder de Interne Geneeskunde. Derhalve maken de Internisten en de Intensivisten beiden vaak gebruik van dezelfde agb-code en is op basis van alleen agb-code niet te herkennen dat de opname van een ander specialisme is. Intensieve geneeskunde en Interne Geneeskunde worden echter wel degelijk gezien als twee verschillende specialismen.
  3. Indien er op de dag van ICC geen (kaak-)verpleegdag of IC behandeldag geregistreerd is, maar er wel een lopende opname is, worden er geen acties gesignaleerd, tenzij het om een Verkeerd Bed of Verblijf Vervallen Indicatie periode gaat.
  4. Acties (en handmatig genegeerde acties) waarbij de dbc ook een consult bevat worden niet getoond op deelwaarneming N0170 aangezien de DBC reeds als fout is aangemerkt. We adviseren om voor deze acties ook te controleren of er sprake is van face-to-face-contact door medici (conform regelgeving).
  5. Handmatig genegeerde acties dienen ook beoordeeld te worden op de deelwaarnemingscriteria, deze stromen niet in op de deelwaarneming. (Deelwaarneming N0752)
Programmeerbare norm

Er is sprake van “ICC zonder opname (N0581-HR2020)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle ICC-consulten (190009)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in scope controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten is in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png Blauwepijl.png

3) Op de dag van ICC ontbreekt de (klinische) opname: er zijn geen (kaak-)verpleegdagen (ZA 231902, 190200, 190218, 194804) en/of IC behandeldagen (2017: 190150, 190151, 190153, 190154 en 190155, vanaf 2018: 190150, 190151, 190157 en 190158) of verblijfsdagen (190207) geregistreerd

4) ICC gekoppeld aan ZT13, maar op dezelfde dag geen (kaak-)verpleegdagen (ZA 231902, 190200, 190218, 194804) en/of IC behandeldagen (2017: 190150, 190151, 190153, 190154, 190155, vanaf 2018: 190150, 190151, 190157 en 190158) of verblijfsdagen (190207) van een ander specialisme geregistreerdLogica: 1 en 2 en (3 of 4)

Berekening financiële impact

Het intercollegiale consult wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png