ICC in combinatie met reguliere zorg (N0355-HR2020)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0355-HR2020
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2020 MSZ - Controlepunt 2

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Parallelliteit (I) (R06424)

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2020 - Onterecht vastleggen van een Intercollegiaal consult
Samenvatting

Het is niet toegestaan om voor hetzelfde specialisme parallel een zorgtype 11 (regulier) en zorgtype 13 (ICC) vast te leggen tenzij het reguliere subtraject begonnen is voorafgaand aan het ICC-subtraject.

Regelgeving / beleid
2020
Wanneer na een icc de behandeling van de patiënt wordt overgenomen of resulteert in een medebehandeling, wordt geen (icc) zorg/subtraject geopend. Het zorgtype van het subtraject wordt omgezet van ZT13 naar ZT11 en de icc diagnosecode naar de diagnosecode die hoort bij de te behandelen zorgvraag.

Wanneer een specialisme dat de patiënt al onder behandeling heeft, een verzoek krijgt van een ander specialisme voor een intercollegiaal consult, dan opent het eerstgenoemde specialisme een icczorg/subtraject naast het reeds lopende zorgtraject voor de eigen reguliere behandeling. De diagnosecombinatietabel is niet van toepassing op icc-zorg/subtrajecten.

2020: NR/REG-2001a art. 7


Tijdelijke versoepeling NZa-regelgeving voor de msz in verband met het coronavirus
Een klinisch intercollegiaal consult (ICC; 190009) of medebehandeling (190017) mag geregistreerd worden voor zorg op afstand wanneer u als medisch specialist, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant contact heeft met een patiënt. Hiermee wordt voor ICC en medebehandeling buiten de coronacrisis om een face-to-face contact bedoeld. Een ICC/medebehandeling mag niet worden geregistreerd als u als zorgverlener overleg voert met een andere zorgverlener (interdisciplinair overleg).

2019
Wanneer na een ICC de behandeling van de patiënt wordt overgenomen (of resulteert in een medebehandeling), mag geen (ICC) zorg/subtraject worden geopend. Het zorgtype van het subtraject moet worden omgezet van ZT13 naar ZT11 en de ICC-diagnosecode naar de diagnosecode die hoort bij de te behandelen zorgvraag.

Wanneer een specialisme dat de patiënt reeds onder behandeling heeft, een verzoek krijgt van een ander specialisme voor een intercollegiaal consult, dan mag het eerstgenoemde specialisme een ICC zorg/subtraject openen naast het reeds lopende zorgtraject voor de eigen reguliere behandeling. De diagnose-combinatietabel is niet van toepassing op ICC zorg/subtrajecten.

2019: NR/REG-1907a art. 7

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Acties (en handmatig genegeerde acties) waarbij de dbc ook een consult bevat worden niet getoond op deelwaarneming N0170 aangezien de DBC reeds als fout is aangemerkt. We adviseren om voor deze acties ook te controleren of er sprake is van face-to-face-contact door medici (conform regelgeving).
Programmeerbare norm

Er is sprake van “ICC in combinatie met reguliere zorg (N0355-HR2020)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle ICC subtrajecten (zorgtype 13)

Blauwepijl.png

2) Alleen subtrajecten gesloten in scope controlejaar of handreikingsjaar
 

Blauwepijl.png

3) Er is tijdens de looptijd van het ICC subtraject ook een regulier subtraject geopend voor hetzelfde patiëntnummer en hetzelfde specialisme
 

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Het ICC subtraject is onterecht. Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten na verwijderen subtraject en overhevelen zorgactiviteiten

ValueCareLogo2.png