ICC in combinatie met reguliere zorg (N0355-HR2018)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0355-HR2018
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2018 MSZ - Controlepunt 2

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2018 - Onterecht vastleggen van een Intercollegiaal consult
Samenvatting

Het is niet toegestaan om voor hetzelfde specialisme parallel een zorgtype 11 (regulier) en zorgtype 13 (ICC) vast te leggen tenzij het reguliere subtraject begonnen is voorafgaand aan het ICC-subtraject.  

Regelgeving / beleid

Wanneer na een ICC de behandeling van de patiënt wordt overgenomen (of resulteert in een medebehandeling), mag geen (ICC) zorg/subtraject worden geopend. Het zorgtype van het subtraject moet worden omgezet van zorgtype 13 (ICC) naar zorgtype 11 (regulier) en de ICC-diagnosecode naar de diagnosecode die hoort bij de te behandelen zorgvraag. 

Wanneer een specialisme dat de patiënt reeds onder behandeling heeft, een verzoek krijgt van een ander specialisme voor een intercollegiaal consult, dan mag het eerstgenoemde specialisme een ICC zorg/subtraject openen naast het reeds lopende zorgtraject voor de eigen reguliere behandeling. De diagnose-combinatietabel is niet van toepassing op ICC zorg/subtrajecten.

2018: NR/REG-1816, artikel 7

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “ICC in combinatie met reguliere zorg (N0355-HR2018)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle ICC subtrajecten (zorgtype 13)

Blauwepijl.png

2) Alleen subtrajecten gesloten in scope controlejaar of handreikingsjaar
 

Blauwepijl.png

3) Er is tijdens de looptijd van het ICC subtraject ook een regulier subtraject geopend voor hetzelfde patiëntnummer en hetzelfde specialisme
 


Logica: 1 en 2 en 3
Berekening financiële impact

Het ICC subtraject is onterecht. Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten na verwijderen subtraject en overhevelen zorgactiviteiten

ValueCareLogo2.png