ICC in combinatie met eerder geopende reguliere zorg (N0356)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0356
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Parallelliteit (I) (R06424)

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - Parallelliteit
  2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - Parallelliteit
  3. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2019 - Parallelliteit
  4. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2018 - Parallelliteit
Samenvatting

Het is niet toegestaan om voor hetzelfde specialisme parallel een zorgtype 11 (regulier) en zorgtype 13 (ICC) vast te leggen tenzij het reguliere subtraject begonnen is voorafgaand aan het ICC-subtraject.  

Regelgeving / beleid
2018
Wanneer na een ICC de behandeling van de patiënt wordt overgenomen (of resulteert in een medebehandeling), mag geen (ICC) zorg/subtraject worden geopend. Het zorgtype van het subtraject moet worden omgezet van zorgtype 13 (ICC) naar zorgtype 11 (regulier) en de ICC-diagnosecode naar de diagnosecode die hoort bij de te behandelen zorgvraag. 

Wanneer een specialisme dat de patiënt reeds onder behandeling heeft, een verzoek krijgt van een ander specialisme voor een intercollegiaal consult, dan mag het eerstgenoemde specialisme een ICC zorg/subtraject openen naast het reeds lopende zorgtraject voor de eigen reguliere behandeling. De diagnose-combinatietabel is niet van toepassing op ICC zorg/subtrajecten.

2018: NR/REG-1816 art. 7 lid 3 en 4

2019
Wanneer na een icc de behandeling van de patiënt wordt overgenomen of resulteert in een medebehandeling, wordt geen (icc) zorg/subtraject geopend. Het zorgtype van het subtraject wordt omgezet van ZT13 naar ZT11 en de icc-diagnosecode naar de diagnosecode die hoort bij de te behandelen zorgvraag.

Wanneer een specialisme dat de patiënt al onder behandeling heeft, een verzoek krijgt van een ander specialisme voor een intercollegiaal consult, dan opent het eerstgenoemde specialisme een icc-zorg/ subtraject naast het reeds lopende zorgtraject voor de eigen reguliere behandeling. De diagnosecombinatietabel is niet van toepassing op icc-zorg/subtrajecten.

2019: NR/REG-1907a art. 7 lid 3 en 4

2020
Wanneer na een icc de behandeling van de patiënt wordt overgenomen of resulteert in een medebehandeling, wordt geen (icc) zorg/subtraject geopend. Het zorgtype van het subtraject wordt omgezet van ZT13 naar ZT11 en de icc-diagnosecode naar de diagnosecode die hoort bij de te behandelen zorgvraag.

Wanneer een specialisme dat de patiënt al onder behandeling heeft, een verzoek krijgt van een ander specialisme voor een intercollegiaal consult, dan opent het eerstgenoemde specialisme een icczorg/ subtraject naast het reeds lopende zorgtraject voor de eigen reguliere behandeling. De diagnosecombinatietabel is niet van toepassing op icc-zorg/subtrajecten.

2020: NR/REG-2001a art. 7 lid 3 en 4

2021
Wanneer na een icc de behandeling van de patiënt wordt overgenomen of resulteert in een medebehandeling, wordt geen (icc) zorg/subtraject geopend. Het zorgtype van het subtraject wordt omgezet van ZT13 naar ZT11 en de icc-diagnosecode naar de diagnosecode die hoort bij de te behandelen zorgvraag.

Wanneer een specialisme dat de patiënt al onder behandeling heeft, een verzoek krijgt van een ander specialisme voor een intercollegiaal consult, dan opent het eerstgenoemde specialisme een icczorg/subtraject naast het reeds lopende zorgtraject voor de eigen reguliere behandeling. De diagnosecombinatietabel is niet van toepassing op icc-zorg/subtrajecten.

2021: NR/REG-2103a art. 7 lid 3 en 4

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “ICC in combinatie met eerder geopende reguliere zorg (N0356)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle ICC subtrajecten (zorgtype 13)

Blauwepijl.png

2) Alleen subtrajecten gesloten in scope controlejaar of handreikingsjaar
 

Blauwepijl.png

3) Binnen dezelfde opnameperiode is er vóór het ICC subtraject, ook een regulier subtraject geopend voor hetzelfde patiëntnummer en hetzelfde specialisme.


Logica: 1 en 2 en 3
Berekening financiële impact

Het ICC subtraject is onterecht. Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten na verwijderen subtraject en overhevelen zorgactiviteiten

ValueCareLogo2.png