IC-zorgactiviteit zonder subtraject met zorgtype 51 of 52 (N4644)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4644
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Volledigheid - OZP - IC add-ons (R06818)

Ziekenhuizen Volledigheid

  1. Ziekenhuizen Volledigheid - Behandelen - IC
Samenvatting

Wanneer een zorgactiviteit wordt uitgevoerd op de Intensive Care [IC], er sprake is van een IC intercollegiaal consult buiten de IC of er is sprake van vervoer van een patiënt met interklinisch transport of MICU transport dan dient deze gekoppeld te worden aan een subtraject ZT51 of ZT52. Deze norm signaleert acties wanneer er een IC-zorgactiviteit is geregistreerd, maar deze niet gekoppeld is aan een ZT51 of ZT52.

Regelgeving / beleid
2017
Een zorgtraject met subtraject ZT51 of ZT52 wordt door de intensivist (of andere medisch eindverantwoordelijke op de intensive care (hierna: ic)) geopend bij opname op de ic-afdeling en voor ic intercollegiaal consult buiten de ic.

Parallelle ic-zorg/subtrajecten 51 of 52 zijn niet toegestaan.

Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag geregistreerd.

2017: NR/REG-1732 art. 11 lid 1, 6 en 8


Een add-on ic mag per kalenderdag worden gedeclareerd.

2017: NR/REG-1732 art. 34a lid 3


Een zorgtraject met een subtraject met ZT51 of 52, met betrekking tot een opname op de ic-afdeling en een ic intercollegiaal consult buiten de ic, wordt afgesloten op het moment dat de patiënt van de ic-afdeling wordt ontslagen of op de dag van uitvoering van het ic intercollegiaal consult.

2017: NR/REG-1732 art. 12 lid 1


ic-consult (190129)
Een intercollegiaal consult, uitgevoerd door een medisch specialist vanuit de ic-afdeling (spoed en nietspoed). Het consult moet aangevraagd zijn door een specialist (of andere beroepsbeoefenaar die handelt onder supervisie van een medisch specialist in het ziekenhuis inclusief de afdeling spoedeisende hulp). In geval van acute dreigende medische calamiteit kan dit consult ook ongevraagd plaatsvinden. Indien een ic-consult leidt tot een ic-behandeldag (op dezelfde kalenderdag) mag er geen ic-consult worden geregistreerd.

2017: NR/REG-1732 art. 26 lid 2d

2018
Een zorgtraject met subtraject ZT51 of ZT52 wordt door de intensivist (of andere medisch eindverantwoordelijke op de intensive care (hierna: ic)) geopend bij opname op de ic-afdeling en voor ic intercollegiaal consult buiten de ic.

Parallelle ic-zorg/subtrajecten 51 of 52 zijn niet toegestaan.

Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag geregistreerd.

2018: NR/REG-1816 art. 11 lid 1, 6 en 8


Een add-on ic mag per kalenderdag worden gedeclareerd.

2018: NR/REG-1816 art. 34a lid 3


Een zorgtraject met een subtraject met ZT51 of 52, met betrekking tot een opname op de ic-afdeling en een ic intercollegiaal consult buiten de ic, wordt afgesloten op het moment dat de patiënt van de ic-afdeling wordt ontslagen of op de dag van uitvoering van het ic intercollegiaal consult.

2018: NR/REG-1816 art. 12 lid 1


ic-consult (190129)
Een intercollegiaal consult, uitgevoerd door een medisch specialist vanuit de ic-afdeling (spoed en niet-spoed). Het consult moet aangevraagd zijn door een specialist (of andere beroepsbeoefenaar die handelt onder supervisie van een medisch specialist in het ziekenhuis inclusief de afdeling spoedeisende hulp). In geval van acute dreigende medische calamiteit kan dit consult ook ongevraagd plaatsvinden. Indien een ic-consult leidt tot een ic-dag (op dezelfde kalenderdag) mag er geen ic-consult worden geregistreerd.

2018: NR/REG-1816 art. 26 lid 2d

2019
Een zorgtraject met subtraject ZT51 of ZT52 wordt door de intensivist of andere medisch eindverantwoordelijke geopend bij opname op de ic-afdeling en voor ic intercollegiaal consult buiten de ic.

Parallelle ic-zorg/subtrajecten 51 of 52 zijn niet toegestaan.

Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag geregistreerd.

2019: NR/REG-1907a art. 11 lid 1, 6 en 8


Een add-on ic mag per kalenderdag worden gedeclareerd.

2019: NR/REG-1907a art. 34a lid 3


Een zorgtraject met een subtraject met ZT51 of 52, met betrekking tot een opname op de ic-afdeling en een ic intercollegiaal consult buiten de ic, wordt afgesloten op het moment dat de patiënt van de ic-afdeling wordt ontslagen of op de dag van uitvoering van het ic intercollegiaal consult.

2019: NR/REG-1907a art. 12 lid 1


ic-consult (190129)
Een intercollegiaal consult, uitgevoerd door een medisch specialist vanuit de ic-afdeling (spoed en niet-spoed). Het consult is aangevraagd door een specialist (of andere beroepsbeoefenaar die handelt onder supervisie van een medisch specialist in het ziekenhuis inclusief de afdeling spoedeisende hulp). In geval van acute dreigende medische calamiteit mag dit consult ook ongevraagd plaatsvinden. Indien een ic-consult leidt tot een ic-dag (op dezelfde kalenderdag) wordt er geen ic-consult geregistreerd.

2019: NR/REG-1907a art. 26 lid 2d

2020
Een zorgtraject met subtraject ZT51 of ZT52 wordt door de intensivist of andere medisch eindverantwoordelijke geopend bij opname op de ic-afdeling, voor ic intercollegiaal consult buiten de ic en voor vervoer van een patiënt met interklinisch transport of MICU transport.

Parallelle ic-zorg/subtrajecten 51 of 52 zijn niet toegestaan.

Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen of klinische zorgdagen in de thuissituatie worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag óf een klinische zorgdag in de thuissituatie geregistreerd.

2020: NR/REG-2001a art. 11 lid 1, 6 en 8


Een add-on ic mag per kalenderdag worden gedeclareerd.

2020: NR/REG-2001a art. 34a lid 3


Een zorgtraject met een subtraject met ZT51 of 52, met betrekking tot een opname op de ic-afdeling en een ic intercollegiaal consult buiten de ic, wordt afgesloten op het moment dat de patiënt van de icafdeling wordt ontslagen of op de dag van uitvoering van het ic intercollegiaal consult.

2020: NR/REG-2001a art. 12 lid 1


ic-consult (190129)
Een intercollegiaal consult, uitgevoerd door een medisch specialist vanuit de ic-afdeling (spoed en niet-spoed). Het consult is aangevraagd door een specialist (of andere beroepsbeoefenaar die handelt onder supervisie van een medisch specialist in het ziekenhuis inclusief de afdeling spoedeisende hulp). In geval van acute dreigende medische calamiteit mag dit consult ook ongevraagd plaatsvinden. Indien een ic-consult leidt tot een ic-dag (op dezelfde kalenderdag) wordt er geen ic-consult geregistreerd.

2020: NR/REG-2001a art. 26 lid 2d


Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. In blokje 3b "Zorgactiviteit is niet hard gekoppeld aan ZT51 of ZT52" is het mogelijk om via een ziekenhuis-specifieke parameter enkel te signaleren indien de ZT51 of ZT52 reeds gesloten is.
  2. Middels een ziekenhuis-specifieke parameter is in te stellen of IC-zorgactiviteiten gekoppeld aan een niet-declarabel subtraject ook worden gesignaleerd op deze norm. Dit is afhankelijk van of zorgactiviteiten gekoppeld aan een niet-declarabel subtraject dan ook niet los gefactureerd kunnen worden. Standaard is deze parameter ingesteld dat IC-zorgactivtiteiten in niet-declarabel subtrajecten niet worden gesignaleerd.
  3. Middels een parameter kunnen er extra IC zorgactiviteiten toegevoegd worden aan blokje 1 van het functioneel ontwerp.
  4. Er wordt vanuit gegaan dat indien een IC-Zorgactiviteit is uitgevoerd als WDS/ODV, deze niet via een ZT51/52 geregistreerd hoeft te worden. Om deze reden worden deze niet gesignaleerd op deze norm.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “IC-zorgactiviteit zonder subtraject met zorgtype 51 of 52 (N4644)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle zorgactiviteiten IC-dagen (ZPK 19)

OF

IC ICC buiten de IC (190129) zonder ZPK19 op dezelfde kalenderdag

OF

vervoer van een patiënt met interklinisch transport (190130 of 190131) of MICU transport (190132 of 190133)

Blauwepijl.png

Blauwepijl.png

2) Op dezelfde kalenderdag is geen ZT51 of ZT52 geregistreerd


3) Zorgactiviteit is niet hard gekoppeld aan ZT51 of ZT52


Logica: 1 en (2 of 3)

Te nemen actie

Er dient een ZT51 of ZT52 geopend te worden waaraan de IC-zorgactiviteit kan worden gekoppeld.

Berekening financiële impact

Waarde van de OZP IC-dagen

ValueCareLogo2.png