IC-behandeldag verkeerd ingedeeld (N0491)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0491
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - IC's (R06408)

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - IC's
  2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - IC's
  3. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2019 - IC's
  4. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2018 - IC's
  5. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2017 - IC's
  6. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2016 - IC's
  7. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2015 - IC's
  8. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2014 - IC's
Samenvatting

IC-behandeldag in verkeerde categorie (t/m 2017: licht, middel of zwaar. Vanaf 2018: type 1 of type 2) vastgelegd.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014 & 2015
IC-behandeldag licht, middel of zwaar (190153, 190154 en 190155)

Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een IC patiënt, ingedeeld in behandeldag licht, middel of zwaar.

2015: BR/CU-2136 art 13.1.1

2014: BR/CU-2134 art 14.1.1


Prestatiebeschrijvingen add-ons IC

IC-behandeldag licht, middel of zwaar (190153, 190154 en 190155)

Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een IC patiënt, ingedeeld in behandeldag licht, middel of zwaar.

Welke IC-behandeldag (licht, middel of zwaar) in rekening kan worden gebracht, wordt bepaald in contractafspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Bij het ontbreken van contractafspraken mag alleen IC-behandeldag licht in rekening worden gebracht.

2015: BR/CU-2136 art 13.1

2014: BR/CU-2134 art 14.1

Een instelling wordt op basis van de aantallen beademingsdagen in het jaar t-1 ingedeeld in een tariefgroep voor het jaar t. Hierbij gelden de volgende aantallen voor het jaar t-1:
– Tariefgroep 1: Minder dan 1000 beademingsdagen
– Tariefgroep 2: Tussen 1000 en 2000 beademingsdagen
– Tariefgroep 3: Meer dan 2000 beademingsdagen
Omdat opname op de IC meerdere aaneensluitende dagen kan plaatsvinden en ook meerdere toeslagen van toepassing kunnen zijn, worden de add-ons IC geregistreerd middels een eigen subtraject. Binnen de registratie van een subtraject wordt alleen het component zorgtype getypeerd.

IC-behandeldag tariefgroep 1, 2 of 3 (190125, 190134, 190141): een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een patiënt op de IC, ingedeeld in tariefgroep 1, 2 of 3.

2013: BR/CU-2104 art 13.1

2016
IC-behandeldag licht, middel of zwaar (190153, 190154 en 190155)

Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een IC patiënt, ingedeeld in behandeldag licht, middel of zwaar. Niet als behandeldag wordt geteld het post-operatief onderbrengen van een patiënt zond IC-indicatie op de IC, in plaats van op de verkoeverafdeling , voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere post-operatieve bewaking en geen IC-behandeldag.

Welke ic-behandeldag (licht, middel of zwaar) in rekening kan worden gebracht, wordt bepaald in contractafspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Bij het ontbreken van contractafspraken mag alleen ic-behandeldag licht in rekening worden gebracht.

2016: NR/CU-266 art. 25.1

2017
IC-behandeldag licht, middel of zwaar (190153, 190154 en 190155)

Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een ic-patiënt, ingedeeld in behandeldag licht, middel of zwaar. Niet als behandeldag wordt geteld het post-operatief onderbrengen van een patiënt zonder ic-indicatie op de ic of op de Post Anesthesia Care Unit(PACU), in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere post-operatieve bewaking en geen ic-behandeldag.


Welke ic-behandeldag (licht, middel of zwaar) in rekening kan worden gebracht, wordt bepaald in contractafspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Bij het ontbreken van contractafspraken mag alleen ic-behandeldag licht in rekening worden gebracht.

2017: NR/REG-1732 art. 26.2

2018
ic-dag type 1 of 2 (190157 en 190158)

Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een ic-patiënt, ingedeeld in ic-dag type 1 of 2. Niet als ic-dag wordt geteld het post-operatief onderbrengen van een patiënt zonder ic-indicatie op de ic of op de Post Anesthesia Care Unit (PACU), in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere post-operatieve bewaking en geen ic-dag.

2018: NR/REG-1816 art. 26 lid 2d


Als er geen contractuele overeenkomst is tussen de zorgverlener en de zorgverzekeraar over de zwaarte van de te declareren behandeldagen (ic-dag type 1 of 2 met zorgactiviteitcodes 190157 of 190158), mag alleen de ic-dag type 1 in rekening worden gebracht.

2018: NR/REG-1816 art. 34a lid 7

2019
ic-dag type 1 of 2 (190157 en 190158)

Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een ic-patiënt, ingedeeld in ic-dag type 1 of 2. Niet als ic-dag wordt geteld het post-operatief onderbrengen van een patiënt zonder ic-indicatie op de ic of op de Post Anesthesia Care Unit (PACU), in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere post-operatieve bewaking en geen ic-dag.

2019: NR/REG-1907a art. 26 lid 2d


Als er geen contractuele overeenkomst is tussen de zorgverlener en de zorgverzekeraar over de zwaarte van de te declareren behandeldagen (ic-dag type 1 of 2 met zorgactiviteitcodes 190157 of 190158), mag alleen de ic-dag type 1 in rekening worden gebracht.

2019: NR/REG-1907a art. 34a lid 7

2020
ic-dag type 1 of 2 (190157 en 190158)

Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een ic-patiënt, ingedeeld in ic-dag type 1 of 2. Niet als ic-dag wordt geteld het post-operatief onderbrengen van een patiënt zonder ic-indicatie op de ic of op de Post Anesthesia Care Unit (PACU), in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere post-operatieve bewaking en geen ic-dag.

2020: NR/REG-2001a art. 26 lid 2c


Als er geen contractuele overeenkomst is tussen de zorgverlener en de zorgverzekeraar over de zwaarte van de te declareren behandeldagen (ic-dag type 1 of 2 met zorgactiviteitcodes 190157 of 190158), mag alleen de ic-dag type 1 in rekening worden gebracht.

2020: NR/REG-2001a art. 34a lid 7

2021
ic-dag type 1 of 2 (190157 en 190158)

Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een ic-patiënt, ingedeeld in ic-dag type 1 of 2. Niet als ic-dag wordt geteld het post-operatief onderbrengen van een patiënt zonder ic-indicatie op de ic of op de Post Anesthesia Care Unit (PACU), in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere post-operatieve bewaking en geen ic-dag.

2021: NR/REG-2103a art. 26 lid 2c


Als er geen contractuele overeenkomst is tussen de zorgverlener en de zorgverzekeraar over de zwaarte van de te declareren behandeldagen (ic-dag type 1 of 2 met zorgactiviteitcodes 190157 of 190158), mag alleen de ic-dag type 1 in rekening worden gebracht.

2021: NR/REG-2103a art. 34a lid 7

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “IC-behandeldag verkeerd ingedeeld (N0491)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) t/m 2017: IC-behandeldag licht, middel of zwaar (190153, 190154 en 190155)
Vanaf 2018: IC-behandeldag type 1 of 2 (190157 en 190158)

Vanaf 2021: 190159 en 190160

Blauwepijl.png
2) Zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of handreikingjaar
Blauwepijl.png

3) Categorie IC-behandeldag is niet vastgelegd conform contractafspraken met zorgverzekeraars.
t/m 2017: Indien er geen contractafspraken gemaakt moet de IC behandeldag licht in rekening worden gebracht

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde OZP's


ValueCareLogo2.png