IC-behandeldag - Afdeling ongelijk aan IC afdeling (N0578-HR2020)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0578-HR2020
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2020 MSZ - Controlepunt 5.9

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Gecertificeerde controles - Normenkader - IC's (R06408)

Ziekenhuizen Handreiking

 1. Ziekenhuizen Handreiking 2020 - Onterecht vastleggen van een klinische zorgactiviteit
Samenvatting

Het is niet toegestaan om een IC-behandeldag anders dan op de IC-afdeling te registreren.

Regelgeving / beleid
2020
Een zorgtraject met subtraject ZT51 of ZT52 wordt door de intensivist of andere medisch eindverantwoordelijke geopend bij opname op de ic-afdeling, voor ic intercollegiaal consult buiten de ic en voor vervoer van een patiënt met interklinisch transport of MICU transport.
 • Een ic-zorg/subtraject 51 wordt altijd parallel (in samenhang met) een zorgtraject van de hoofdbehandelaar geregistreerd. Er wordt een verwijzing geregistreerd vanuit welk zorgtraject (= het zorgtraject van de hoofdbehandelaar) naar het ic-zorg/subtraject 51 is verwezen.
 • Een ic-zorg/subtraject 52 wordt geregistreerd indien een patiënt direct op de ic-afdeling terechtkomt, zonder dat er naast het ic-zorgtraject een zorgtraject met een subtraject met zorgtype 11 of 21 is geregistreerd.
 • Parallelle ic-zorg/subtrajecten 51 of 52 zijn niet toegestaan.
 • Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen of klinische zorgdagen in de thuissituatie worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag óf een klinische zorgdag in de thuissituatie geregistreerd.

2020: NR/REG-2001a art. 11 lid 1, 6, 7 en 8 & art. 34a lid 3


Add-ons Intensive Care (IC)
a. Een add-on ic wordt uitsluitend geregistreerd in combinatie met een subtraject. Dit geldt niet voor een add-on ic met zorgtype 52.
b. Add-ons ic worden geregistreerd middels een eigen subtraject. Binnen de registratie van een subtraject wordt alleen het component zorgtype getypeerd.
c. Welke ic-dag (type 1 of type 2) in rekening kan worden gebracht, wordt bepaald in contractafspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Bij het ontbreken van contractafspraken mag alleen ic-dag type 1 in rekening worden gebracht.
d. Voor de add-ons ic gelden specifieke omschrijvingen en/of registratievoorwaarden.

2020: NR/REG-2001a art. 26 lid 2a t/m 2d


Tijdelijke versoepeling NZa-regelgeving voor de msz in verband met het coronavirus
De zorgactiviteiten voor verpleging (190030, 190090, 231901, 190091, 190296, 190021, 190200, 190218, 194804, 231902, 190157 en 190158) mogen geregistreerd worden als de verpleging niet plaatsvindt op een voor verpleging ingerichte afdeling.

2019
Een zorgtraject met subtraject ZT51 of ZT52 wordt door de intensivist (of andere medisch eindverantwoordelijke op de Intensive Care (hierna: IC)) geopend bij opname op de IC afdeling en voor IC intercollegiaal consult buiten de IC.
 • Tijdens de IC-opnameperiode mogen geen verpleegdagen worden geregistreerd.
 • Een add-on IC mag per kalenderdag worden gedeclareerd.
 • Parallelle IC zorg/subtrajecten 51 of 52 zijn niet toegestaan.

2019: NR/REG-1907a art. 11 lid 1, 6, 7 en 8 & art. 34a lid 3


Add-ons Intensive Care (IC)

 • A. Een add-on IC kan uitsluitend worden geregistreerd in combinatie met een subtraject. Dit geldt niet voor een add-on IC met zorgtype 52.
 • B. Add-ons IC worden geregistreerd middels een eigen subtraject. Binnen de registratie van een subtraject wordt alleen het component zorgtype getypeerd.
 • C. Welke IC-dag (type 1 of 2) in rekening kan worden gebracht, wordt bepaald in contractafspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Bij het ontbreken van contractafspraken mag alleen IC-dag type 1 in rekening worden gebracht.
 • D. Voor de add-ons IC gelden specifieke omschrijvingen en /of registratievoorwaarden:
  • IC-dag type 1 of 2 (190157 en 190158)
   Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een ic-patiënt, ingedeeld in IC-dag type 1 of 2. Niet als ic-dag wordt geteld het postoperatief onderbrengen van een patiënt zonder ic-indicatie op de IC of op de Post Anesthesia Care Unit (PACU), in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere postoperatieve bewaking en geen ic-dag.

2019: NR/REG-1907a art. 26 lid 2a t/m 2d

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Vanaf 01-03-2020 dient er niet meer gecontroleerd te worden of een IC-dag uitgevoerd is op een afdeling die hiervoor is ingericht. Acties vanaf 01-03-2020 worden uitgesloten, maar alleen binnen de handreiking. Binnen daily auditing blijven acties vanaf 01-03-2020 nog wel getoond worden.

De IC-codes 190150 en 190151 zijn toegevoegd aan de scope.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Een CCU is géén IC-afdeling. Het ziekenhuis dient wel een beoordeling te doen of de lijst met voor IC ingerichte afdelingen nog up-to-date is. Dit is per ziekenhuis klant inzichtelijk.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “IC-behandeldag - Afdeling ongelijk aan IC afdeling (N0578-HR2020)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) IC behandeldagen
Vanaf 2018: 190157 en 190158

Vanaf 2020: 190150 en 190151

Blauwepijl.png
2) Zorgactiviteit in scope controlejaar of handreikingjaar
Blauwepijl.png

3) De afdeling is ongelijk aan een Intensive Care afdeling. Dit wordt gecontroleerd op basis van de door de instelling opgestelde lijst van afdelingen ingericht voor IC (een CCU is geen IC)

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De IC-behandeldag wordt verwijderd en een verpleegdag wordt toegevoegd omdat er wel sprake is van een opname. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na toevoegen zorgactiviteit verminderd met de waarde van de OZP

ValueCareLogo2.png