Horizontaal toezicht feitelijke levering (terecht niet gecorrigeerd) meer dan 6 uur directe patiëntgebonden tijd (N9050)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N9050
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

 1. GGZ Horizontaal Toezicht
Samenvatting

Deze deelwaarneming geeft inzage in de zorginhoudelijke context van de tijdschrijfactiviteiten op één kalenderdag die optellen tot meer dan 360 minuten direct patiëntgebonden tijd.

De 2e line of defence (a) stelt vast of de geregistreerde tijd terecht niet is gecorrigeerd en (b) geeft een samenvatting van de casus

Regelgeving / beleid
2018
De behandelaar mag alleen reistijd registreren als de reistijd in het teken staat van direct patiëntgebonden activiteiten. Als de patiënt niet verschijnt (no-show), dan mag de behandelaar de reistijd alsnog registreren. De tijd van het ingepland contact mag in geval van een no-show niet worden geregistreerd. Er mag géén reistijd geregistreerd worden als er gereisd moet worden naar een andere locatie binnen de eigen organisatie (Wtzi instelling).

2018: NR/REG-1803a art. 5.1.4 lid 6 (p.21)

2019
De behandelaar mag alleen reistijd registreren als de reistijd in het teken staat van direct patiëntgebonden activiteiten. Als de patiënt niet verschijnt (no-show), dan mag de behandelaar de reistijd alsnog registreren. De tijd van het ingepland contact mag in geval van een no-show niet worden geregistreerd. Er mag géén reistijd geregistreerd worden als er gereisd moet worden naar een andere locatie binnen de eigen organisatie (Wtzi instelling).

2019: NR/REG-1927 art. 5.1.4 lid 6 (p.22)

2020
De behandelaar mag alleen reistijd registreren als de reistijd in het teken staat van direct patiëntgebonden activiteiten. Als de patiënt niet verschijnt (no-show), dan mag de behandelaar de reistijd alsnog registreren. De tijd van het ingepland contact mag in geval van een no-show niet worden geregistreerd. Er mag géén reistijd geregistreerd worden als er gereisd moet worden naar een andere locatie binnen de eigen organisatie (Wtzi instelling).

2020: NR/REG-2021 art. 5.1.4 lid 6 (p.21)

Controlemassa 

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle initiële DBC's (zorgtype 1xx) en vervolg DBC's (zorgtype 2xx) met een melding op N1834
 • Alle dagen in de controlemaand met meer dan 360 minuten direct patiëntgebonden tijd per DBC
  • Uitgesloten wordt:
   • Crisis (act_6) en
   • DBC’s waarop nog een melding in de daily auditing op N1363 open staat en het commentaar is niet gevuld
Controlevragen 

In de deelwaarneming wordt de volgende vraag beantwoord:

 1. Is onderbouwd waarom meer dan 360 minuten direct patiëntgebonden tijd is geregistreerd?
Deelwaarneming

Omvang deelwaarneming:
Het aantal dossiers en frequentie kan per instelling afwijken o.b.v. risico-classificatie en afspraken met de representerende zorgverzekeraar. De steekproefaantallen worden vastgelegd in Valuecare. De deelwaarneming representeert het aantal dossiers dat is aangegeven bij de steekproefinstellingen. Het staat een GGZ-aanbieder vrij om te kiezen voor een geautomatiseerde uitbereiding  van de steekproef wanneer er een geconstateerde fout in de deelwaarneming voorkomt.

Voor de bepaling van de populatie is in ValueCare een 'rekenregel' gebouwd. Deze rekenregel (N1834) telt alle 'directe tijd'-activiteiten per DBC per kalenderdag op en genereert een lijst van alle DBC's waarop meer dan 6 uur directe tijd per kalenderdag is geregistreerd. ValueCare trekt uit deze lijst aan het eind van elke maand een deelwaarneming.

Randvoorwaarden

Tijdschrijfactiviteit van onwaarschijnlijk lange duur (N1363)

Acties die opgelost worden op de N1363 komen terecht in de maandelijkse deelwaarneming vanuit het 4-ogenprincipe.

Toetsingskader

De uitkomsten worden vastgelegd in ValueCare.  Is in de verslaglegging in het dossier onvoldoende onderbouwd waarom voor de cliënt zoveel tijd is geregistreerd, dan vraagt de 2e line of defence om een zorginhoudelijke toelichting aan de betrokken behandelaren. Deze toelichting wordt vastgelegd in het antwoordveld van de deelwaarneming.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Horizontaal toezicht feitelijke levering (terecht niet gecorrigeerd) meer dan 6 uur directe patiëntgebonden tijd (N9050)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle initiële DBC's (zorgtype 1xx) en vervolg DBC's (zorgtype 2xx) met een melding op de N1834 

Blauwepijl.png

2) DBC's is niet (zorgtype 6xx) en de actie op de N1363 is genegeerd of gevuld met commentaar

Blauwepijl.png

3) DBC's met kalenderdagen waarop meer dan 360 minuten directe tijd is geregistreerd

Blauwepijl.png

4) Totale geregistreerde directe tijd is administratief juist


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png