Horizontaal Toezicht: Feitelijke levering - Contacten (N9190)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: N9190
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

  1. GGZ Horizontaal Toezicht

Zorgprestatiemodel

  1. GGZ Horizontaal Toezicht - Consulten
Samenvatting

Deze deelwaarneming geeft inzicht of het geregistreerde contact/consult overeenkomt met de werkelijke tijd die de zorgverlener heeft besteed aan het contact.

Regelgeving / beleid
2022
De zorgaanbieder registreert het consult op basis van de werkelijke tijd die de zorgverlener heeft besteed aan het contact.

De zorgaanbieder mag afwijken van de hoofdregel in lid 1 en op een eigen manier invulling geven aan het registreren van de werkelijk bestede tijd aan het contact als de eigen invulling conform de veldafspraak in het zorgprestatiemodel plaatsvindt. Dit geldt ook voor groepsconsulten. De zorgaanbieder toetst periodiek, maar minimaal 1 keer per jaar, of de gehanteerde invulling een goede benadering is van de werkelijk bestede tijd. Als op deze wijze wordt gewerkt dient informatie element f4. Starttijd consult te worden geregistreerd.

2022: Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg b-release - NR/REG-2214a art. 3.2 lid 1 en 2

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

- Alle contacten geschreven in de voorgaande maand groter dan 1 minuut (instelbaar)

Instelbaar:

- Welke activiteitencodes worden meegenomen (standaard = act. 1 t/m 10 m.u.v. act. 9)

- Vanaf hoeveel minuten een contact wordt meegenomen (standaard contacten vanaf 1 minuut)

- Welke financieringsstroom wordt meegenomen (standaard ZVW)

- Welke beroepen toegestaan zijn als regiebehandelaar MB.SP.psych, VB.SP.vrplsp, PB.SP.klinneurops, PT.BG.psth, MB.SF.vslarts, MB.SP.oud, MB.SP.kger, PB.BG.gzpsy, PB.SP.klinps (let op: deze controle kijkt niet naar de beheertabel).

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Het is mogelijk om enkel contacten mee te nemen geschreven door beroep X of/en Y (default gaan alle contacten geschreven door ieder beroep mee)
  2. Het is mogelijk om enkel contacten mee te nemen >= X aantal minuten (default: 1 minuut)
  3. Het is mogelijk om enkel contacten mee te nemen met groep act_X codes (default gaan alle contacten mee)
  4. Het is mogelijk om contacten met een specifieke act_code uit te sluiten (default is hier geen sprake van)
Controlevragen

Voor de tijdschrijfcontacten in de steekproef worden de volgende vragen beantwoord:

Vraag 1. Is van het contact een verslag aanwezig?

Vraag 2. Sluit de geregistreerde tijd aan met de tijd die is te leiden uit de rapportage?

Vraag 3: Heeft het contact betrekking op de geregistreerde behandelaar en cliënt?

Vraag 4. Wat is de eindconclusie?

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Horizontaal Toezicht: Feitelijke levering - Contacten (N9190)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle (gefiatteerde) contacten/consulten met financier X

Blauwepijl.png

2) Contact of consult is


- Gelijk aan- of groter dan 1 minuut (instelbaar)

- Geschreven door X beroep

- Niet Act_code X

Blauwepijl.png

3) Op basis van het dossier blijkt dat de hoeveelheid geregistreerde tijd niet overeenkomt met de feitelijk geleverde hoeveelheid tijd

Logica: 1 en 2 en 3

ValueCarelogo2022.png