Welkom op Normenkaderzorg!

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Op Normenkaderzorg publiceert ValueCare organisatie standaarden die aantoonbaar leiden tot minder risico, lagere kosten en betere zorg. Deze openbare kennisbank ontwikkelt ValueCare samen met zorginstellingen. Het effectief organiseren van zorg wordt minder complex door gezamenlijke ontwikkeling, publicatie en verificatie van deze standaarden. Onderstaand het overzicht van de verschillende normenkaders en standaarden op Normenkaderzorg:

Normenkaders Ziekenhuizen

Op de Ziekenhuis Normenkaders wordt de werking van de risicobeheersing in de ValueCare portaal beschreven. Deze risicobeheersing bestaat uit een set van controles, normen, en steekproeven, en ook onderwerpen als facturatieblokkade, risicobepaling en stuurinformatie.

Feitelijk bestaat de risicobeheersing uit een bibliotheek van controles, normen en steekproeven, die onder te verdelen is naar Rechtmatigheid en Volledigheid.

Het Ziekenhuis legt verantwoording af over deze risicobeheersing. Extern gebeurt dat middels Horizontaal Toezicht, of de Handreiking. Binnen het ziekenhuis kan deze verantwoording breder zijn, zoals extra sturing op Volledigheid, DOT Controle regels, en/of Robijn patiënten voor Academische Ziekenhuizen.

Voor de Handreiking geldt dat een set aan Controlepunten en normen, landelijk is vastgesteld. Voor Horizontaal Toezicht maakt het Ziekenhuis zelf een inschatting van de controles, normen en steekproeven die relevant zijn voor de risicobeheersing.

Voor ziekenhuizen beheert ValueCare de volgende normenkaders:

Normenkaders GGZ

Risicobeheersing

Archief risicobeheersing (geldig tot 31-12-2021):

Aanleveringen extern zorgprestatiemodel

Stuurinformatie

Prognoses

Lastenverlichting - Ondersteuning Digitale Transformatie

Data validatie

Normenkaders GHZ-VVT

Rechtmatigheid

 1. GHZ-VVT Productieverantwoording 2023
 2. GHZ-VVT Productieverantwoording 2022
 3. GHZ-VVT Productieverantwoording 2021
 4. GHZ-VVT Productieverantwoording 2020

Vernieuwend Verantwoorden

 1. Vernieuwend Verantwoorden WLZ

Risicobeheersing

 1. Risicobeheersing op personeel

Stuurinformatie

 1. Stuurinformatie op Financiën
 2. Stuurinformatie op Personeel

Lastenverlichting - Ondersteuning Digitale Transformatie

Eigenschappen normenkaders

NKZ Banner Home 2 .png

 • Volledig: De Normenkaders zijn een concrete uitwerking van de gehele wet- en regelgeving (geldende NZa beleidsregels).
 • Transparant & Concreet: De Normenkaders bevatten een heldere en eenduidige beschrijving van de regels in detail.
 • Eenduidige interpretatie: intensieve samenwerking met een groot netwerk van aangesloten zorginstellingen, accountants en zorgverzekeraars leidt tot eenduidige interpretatie van de regels. Indien de wet- en regelgeving wijzigt of zorginstellingen en zorgverzekeraars het erover eens zijn dat een andere norm geldt, wordt het Normenkader aangepast zodat deze altijd up to date is.
 • Gedragen: De Normenkaders zijn afgestemd met betrokken partijen zoals zorginstellingen, accountants en zorgverzekeraars en geimplementeerd bij meer dan 50 zorginstellingen. Betrokken partijen zijn het erover eens dat Normenkaders gemeenschappelijk gedragen moeten zijn.
 • Geautomatiseerd: De Normenkaders kunnen geautomatiseerd worden en zijn toepasbaar voor alle informatiesystemen. Hierdoor zijn resultaten vergelijkbaar tussen zorginstellingen en zijn geen (subjectieve) deelwaarnemingen nodig om verantwoording af te leggen. 
 • Proactief bewaken: door gemeenschappelijke Normenkaders te hanteren kunnen zorginstellingen pro-actief hun registratie bewaken zodat correcties achteraf niet nodig zijn.


Bovenstaande Normenkaders zijn sinds 2006 ontwikkeld, beheerd en verspreid door ValueCare en worden gedragen door meer dan 50 zorginstellingen. Voor niet openbare Normenkaders kunt u contact opnemen met ValueCare. Voor gegevensuitwisseling graag gebruik maken van de volgende Data Aanlever Definities.


De datamodellen en downloads die gehanteerd worden zijn te vinden op NormenkaderBI