Hoofdbehandelaarschap gGGZ, tijdsbesteding vervolg DBC’s, Publiek (N6206)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N6206 

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2015: A - 2.5

Behoort tot Normenkader

 1. GGZ Zelfonderzoek 2015

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast hoeveel direct patiëntgebonden tijd is geschreven door een bevoegd hoofdbehandelaar (conform Schipperslijst).

Deze doelstelling is gericht op: Inzicht verschaffen met mogelijk vervolg op basis van gepast gebruik 

Relevante wet- en regelgeving

NR/CU-556

1.3 Begripsbepaling p. hoofdbehandelaar: de hoofdbehandelaars in de gespecialiseerde GGZ zijn BIG-geregistreerd en hebben een GGZ-specifieke opleiding gevolgd te weten: psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts in profielregister KNMG, klinisch geriater, verpleegkundig specialist GGZ en GZ-psycholoog. De Minister heeft deze beroepen aangewezen als hoofdbehandelaar.

Brief Hoofdbehandelaarschap GGZ van 2 juli 2013, door minister Schippers

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC’s
 • Waarbij het zorgtype 1xx is, mits gestart n.a.v. wijziging primaire diagnose of
 • Waarbij het zorgtype 2xx is

Controlemethodiek

Data-analyse

Toelichting op data-analyse

Grafiek 1:

 • Bepaal hoeveel direct patiëntgebonden tijd hoofdbehandelaars gezamenlijk conform Schippers lijst hebben geschreven op de DBC’s binnen de controlemassa
 • Maak minimaal tot 60 minuten staffels van 15 minuten (0-14, 15-29, 30-44 etc.). Daarna mogen de staffels groter gemaakt worden conform voorbeeldgrafiek hieronder
 • Categoriseer deze tijd per DBC over de gedefinieerde staffels
 • Bepaal hoeveel procent van de DBC’s binnen elke staffel valt  
 • Maak hiervan een staafdiagram (X-as is de tijd uitgedrukt in staffels; Y-as is het aantal DBC’s uitgedrukt in procenten) Boven de staaf wordt het percentage weergegeven
 • Geef altijd een toelichting op de DBC’s die vallen in de eerste staffel van 0-14 minuten, waarbij je o.a. aansluit op de duur van de DBC, het type DBC, het zorgaanbod, het logistieke zorgproces, doelgroepen

Op te leveren grafiek conform voorbeeld:

A-2.5 grafiek 1.PNG

Grafiek 2:

 • Bepaal hoeveel direct patiëntgebonden tijd hoofdbehandelaars gezamenlijk conform Schippers lijst hebben geschreven op de DBC’s binnen de controlemassa
 • Maak een puntenwolk door de totale direct patiëntgebonden tijd van een hoofdbehandelaar af te zetten tegen de totale tijd van de DBC (X-as de totale tijd van de DBC; Y-as de totale patiëntgebonden tijd door de hoofdbehandelaar, beide uitgedrukt in minuten). Iedere DBC vertegenwoordigd een punt
 • Voeg in de puntenwolk een trendlijn toe
 • Geef altijd een toelichting op de puntenwolk, waarbij u o.a. aansluit op de duur van de DBC, het type DBC, het zorgaanbod, het logistieke zorgproces, doelgroepen

Op te leveren grafiek conform onderstaand voorbeeld:

A-2.5 grafiek 2.PNG

 

Toetsingskader

Het controlepunt is in eerste instantie zoals de doelstelling weergeeft inzicht gevend. Hiermee wordt bedoeld dat als eerste de grafiek en de gevraagde toelichting in gezamenlijkheid worden beoordeeld. Een duidelijke toelichting die ingaat op het percentage in relatie tot de geleverde zorg verkleint de kans op vervolgvragen Wat maakt nu dat beeld dat te zien is in de grafieken passend is bij uw organisatie?

Als tweede stap bepalen de zorgverzekeraars op basis van de benchmark een signaleringsgrens. Valt u buiten deze signaleringsgrens of is uw toelichting onvoldoende dan kunt u aanvullende vragen verwachten. De tweede grafiek wordt standaard opgevraagd. De verwachting is dat hiermee het aantal vervolgvragen beperkt kan worden.

Geven uw antwoorden voldoende inzicht in de inzet van de hoofdbehandelaar dan zal de controle worden afgerond. Bestaat er bij de reviewende zorgverzekeraar twijfel over deze inzet dan zal verder onderzoek op gepast gebruik worden ingezet.

Definities relevante terminologie

Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Hoofdbehandelaarschap gGGZ, tijdsbesteding vervolg DBC’s, Publiek (N6206)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) DBC's gestart in betreffende jaar

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

2) Zorgtype is gelijk aan 2xx

3) DBC is een initiële DBC gestart volgend op een zorgtraject met een andere primaire diagnose binnen dezelfde inschrijving

(Hier worden DBC’s gestart vóór 2015 ook meegenomen)

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

4) Bepaal hoeveel direct patiëntgebonden tijd hoofdbehandelaren samen hebben geschreven en categoriseer dit per DBC over de voorgedefinieerde staffels.

Blauwepijl.png

5) Maak een puntenwolk door de totale direct patiëntgebonden tijd af te zetten tegen de totale tijd van de DBC (X-as de totale tijd van de DBC; Y-as de totale patiëntgebonden tijd door de hoofdbehandelaar, beide uitgedrukt in minuten). Voeg in de puntenwolk een trendlijn toe. Controlemassa bepaald door data-analyse

 Uitkomst data-analyse


Logica: 1 en 2 en 3 (en 4) (en 5)

Berekening financiële impact

 • De financiële impact binnen het zelfonderzoek kan voorafgaand aan het onderzoek niet bepaald worden. Het controlepunt is in eerste instantie inzicht gevend en kan alleen na vervolg onderzoek op gepast gebruik op basis van casuïstiek tot financiële impact leidden.
 • Financiële impact wordt op macroniveau gecorrigeerd.

ValueCareLogo2.png