Hoofdbehandelaarschap gGGZ, directe tijd en bevoegdheid, Publiek (N6202)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N6202

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2015: A - 2.1

Behoort tot Normenkader

  1. GGZ Zelfonderzoek 2015

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat de initiële DBC direct patiëntgebonden tijd bevat van een bevoegd hoofdbehandelaar.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

NR/CU-556

1.3 Begripsbepaling p. hoofdbehandelaar: de hoofdbehandelaars in de gespecialiseerde GGZ zijn BIG-geregistreerd en hebben een GGZ-specifieke opleiding gevolgd te weten: psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts in profielregister KNMG, klinisch geriater, verpleegkundig specialist GGZ en GZ-psycholoog. De Minister heeft deze beroepen aangewezen als hoofdbehandelaar.

Brief Hoofdbehandelaarschap GGZ van 2 juli 2013, door minister Schippers

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

  • Alle DBC’s
  • Waarbij het zorgtype niet is 2xx of 301.
  • Waarbij DBC’s waarvan de primaire diagnose is gewijzigd als de cliënt al in een behandeltraject zit uitgesloten dienen te worden 

Controlemethodiek

Data-analyse

Toetsingskader

De DBC is rechtmatig wanneer binnen de DBC directe tijd door een bevoegd hoofdbehandelaar is geschreven conform taken en verantwoordelijkheden hoofdbehandelaar in brief Schippers.

LET OP: Een sociaal geriater kan slechts na een aanvullende opleiding specialist ouderengeneeskunde worden. Een sociaal geriater is dus niet gelijk aan een specialist ouderengeneeskunde en kan dus ook niet publiekrechtelijk worden goedgekeurd als hoofdbehandelaar. 

Definities relevante terminologie

Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Hoofdbehandelaarschap gGGZ, directe tijd en bevoegdheid, Publiek (N6202)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1)  Alle DBC's geopend in het betreffende jaar 

Blauwepijl.png

2) DBC zorgtype ongelijk aan:

2xx of 301 

Blauwepijl.png

3) DBC is geen initiële DBC gestart volgend op een zorgtraject met een andere primaire diagnose binnen dezelfde inschrijving
(Hier worden DBC’s gestart vóór 2015 ook meegenomen)

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

4) Initiële DBC (zorgtype 1xx) is onrechtmatig wanneer er geen directe tijd geregistreerd is door een bevoegde hoofdbehandelaar conform Schipperslijst

5) Crisis-DBC met verblijf (zorgtype 302) is onrechtmatig wanneer er geen directe tijd geregistreerd is door een bevoegde hoofdbehandelaar conform Schipperslijst


 Controlemassa bepaald door data-analyse

 Uitkomst data-analyse
logica: 1 en 2 en 3 en (4 of 5)

Berekening financiële impact

  • De financiële impact betreft de waarde van de gehele DBC’s die niet voldoen aan de publieke norm.
  • Financiële consequenties worden gecorrigeerd op microniveau.

ValueCareLogo2.png