Hoofdbehandelaarschap gGGZ, diagnostiekfase, Publiek (N6204)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N6204

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2015: A - 2.3

Behoort tot Normenkader

  1. GGZ Zelfonderzoek 2015

Doelstelling van het controlepunt

Doelstelling van het controlepunt Stel vast dat de DBC direct patiëntgebonden tijd in de diagnosefase bevat van een bevoegd hoofdbehandelaar.

Deze doelstelling is gericht op: Inzicht verschaffen met mogelijk vervolg op basis van gepast gebruik 

Relevante wet- en regelgeving

NR/CU-556

1.3 Begripsbepaling p. hoofdbehandelaar: de hoofdbehandelaars in de gespecialiseerde GGZ zijn BIG-geregistreerd en hebben een GGZ-specifieke opleiding gevolgd te weten: psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts in profielregister KNMG, klinisch geriater, verpleegkundig specialist GGZ en GZ-psycholoog. De Minister heeft deze beroepen aangewezen als hoofdbehandelaar.

Brief Hoofdbehandelaarschap GGZ van 2 juli 2013, door minister Schippers

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

  • Alle DBC’s
  • Waarbij het zorgtype niet is 2xx of 301
  • Waarbij DBC’s zonder direct patiëntgebonden tijd van een bevoegd hoofdbehandelaar (conform A- 2.1) worden uitgesloten DBC’s
  • Waarbij DBC’s waarvan de primaire diagnose is gewijzigd als de cliënt al in een behandeltraject zit uitgesloten dienen te worden 

Controlemethodiek

Data-analyse 

Toetsingskader

Het controlepunt is in eerste instantie zoals de doelstelling weergeeft inzicht gevend. Hiermee wordt bedoeld dat als eerste de grafiek en de gevraagde toelichting in gezamenlijkheid worden beoordeeld. Een duidelijke toelichting die ingaat op het percentage in relatie tot de geleverde zorg verkleint de kans op vervolgvragen Wat maakt nu dat dit percentage passend is bij uw organisatie?

Als tweede stap bepalen de zorgverzekeraars op basis van de benchmark een signaleringsgrens. Valt u buiten deze signaleringsgrens of is uw toelichting onvoldoende dan kunt u aanvullende vragen verwachten.

Geven uw antwoorden voldoende inzicht in de inzet van de hoofdbehandelaar dan zal de controle worden afgerond. Bestaat er bij de reviewende zorgverzekeraar twijfel over deze inzet dan zal verder onderzoek op gepast gebruik worden ingezet.

Voorbeeld: A-2.3.PNG

Definities relevante terminologie

Interpretaties

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Hoofdbehandelaarschap gGGZ, diagnostiekfase, Publiek (N6204)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) DBC's gestart in betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Zorgtype is niet gelijk aan 2xx of 301

Blauwepijl.png

3) DBC bevat direct patiëntgebonden tijd van een bevoegde hoofdbehandelaar

Blauwepijl.png

4) DBC is geen initiële DBC gestart volgend op een zorgtraject met een andere primaire diagnose binnen dezelfde inschrijving

(Hier worden DBC’s gestart vóór 2015 ook meegenomen)

Blauwepijl.png

5) Bepaal na hoeveel minuten een hoofdbehandelaar voor het eerst direct patiëntgebonden tijd heeft geschreven en categoriseer dit per DBC over de voorgedefinieerde staffels van 400 minuten. Controlemassa bepaald door data-analyse

 Uitkomst data-analyse


Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5

Berekening financiële impact

  • De financiële impact binnen het zelfonderzoek kan voorafgaand aan het onderzoek niet bepaald worden. Het controlepunt is in eerste instantie inzicht gevend en kan alleen na vervolg onderzoek op gepast gebruik op basis van casuïstiek tot financiële impact leidden.
  • De financiële impact wordt op macroniveau gecorrigeerd.

ValueCareLogo2.png