Hoofdbehandelaarschap bGGZ – Publiek (N1022)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1022

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles bGGZ 2014: 24a
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles bGGZ 2015: F - 2.1
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles bGGZ 2016: F - 2.1

Behoort tot Normenkader

GGZ Zelfonderzoek

 1. GGZ Zelfonderzoek 2014
 2. GGZ Zelfonderzoek 2015
 3. GGZ Zelfonderzoek 2016

GGZ Rechtmatigheid

 1. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2016
 2. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2017
 3. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2018
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2014
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat de prestatie directe tijd bevat van een bevoegde hoofdbehandelaar.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving BR/CU-5106 Artikel 3.10 Hoofdbehandelaar De hoofdbehandelaars in de GGZ zijn BIG-geregistreerd en hebben een GGZ-specifieke opleiding gevolgd, zijnde:

Psychiater Klinisch psycholoog Klinisch neuropsycholoog Psychotherapeut Specialist ouderengeneeskunde Verslavingsarts in profielregister KNMG Klinisch geriater Verpleegkundig specialist GGZ GZ-psycholoog Orthopedagoog generalist geregistreerd in het register van de NVO Kinder- & Jeugdpsycholoog geregistreerd in het register van de NIP Voor wat betreft de taken en verantwoordelijkheden wordt verwezen naar de brief van de minister van VWS aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 2 juli 2013 betreffende het Hoofdbehandelaarschap GGZ (kenmerk 129353-106301-CZ).

Kamerbrief over hoofdbehandelaarschap van 02-07-2013 (kenmerk: 129353-106301-CZ) De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het vaststellen van de diagnose waarbij de patiënt ook daadwerkelijk is (mede) beoordeeld door de hoofdbehandelaar via direct contact met de patiënt/cliënt. Het is hierbij mogelijk dat delen van het intake/diagnostische proces door anderen dan de hoofdbehandelaar worden verricht

Controlemassa Alle prestaties bGGZ Onderzoeksmethodiek Data-analyse

Toetsingskader Prestatie bevat directe tijd door een bevoegde hoofdbehandelaar. Wanneer een prestatie geen directe tijd van een bevoegd hoofdbehandelaar bevat, voldoet deze niet aan de beleidsregels en is deze hiermee onrechtmatig.

Definities relevante terminologie Hoofdbehandelaar Direct patiëntgebonden tijd

Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2015
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat de prestatie directe tijd bevat van een bevoegde hoofdbehandelaar.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving BR/CU-7114 art. 3.10 en NR/CU-726 art. 3.3 De hoofdbehandelaars in de GGZ hebben een GGZ-specifieke opleiding gevolgd, zijnde:

Psychiater Klinisch psycholoog Klinisch neuropsycholoog Psychotherapeut Specialist ouderengeneeskunde Verslavingsarts in profielregister KNMG Klinisch geriater Verpleegkundig specialist GGZ GZ-psycholoog Orthopedagoog generalist Kinder- & Jeugdpsycholoog De hoofdbehandelaars zijn BIG-geregistreerd met uitzondering van de orthopedagoog generalist en de kinder- & jeugdpsycholoog. De orthopedagoog generalist is ingeschreven in het register van de NVO. De kinder- & jeugdpsycholoog is ingeschreven in het register van de NIP. Voor wat betreft de taken en verantwoordelijkheden wordt verwezen naar de brief van de minister van VWS aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 2 juli 2013 betreffende het Hoofdbehandelaarschap GGZ (kenmerk 129353-106301-CZ).

Toelichting: In de brief van de minister van VWS aan de NZa van 9 september 2014 (kenmerk 656048-123192-MEVA) wordt de NZa verzocht de bestaande situatie van 2014 met als hoofdbehandelaars Orthopedagoog generalist en Kinder- & jeugdpsycholoog te verlengen voor de duur van één jaar, en de regelgeving voor 2015 hierop aan te passen. Voor het jaar 2016 neemt de minister van VWS een besluit over het Hoofdbehandelaarschap op basis van het advies van commissie Meurs.

Controlemassa Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

Alle prestaties gbGGZ Waarbinnen géén directe tijd door een bevoegd hoofdbehandelaar is geschreven. Controlemethodiek Data-analyse

Toetsingskader Wanneer een prestatie gbGGZ geen directe tijd van een bevoegd hoofdbehandelaar bevat, voldoet deze niet aan de beleidsregels en is deze onrechtmatig.

Definities relevante terminologie Hoofdbehandelaar Direct patiëntgebonden tijd


Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2016 

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat de prestatie gbGGZ directe tijd bevat van een bevoegd hoofdbehandelaar.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving
2016
NR/CU-732 art. 3.3, pagina 1 en 2
De hoofdbehandelaars in de GGZ hebben een GGZ-specifieke opleiding gevolgd, zijnde:
 1. Psychiater
 2. Klinisch psycholoog
 3. Klinisch neuropsycholoog
 4. Psychotherapeut
 5. Specialist ouderengeneeskunde
 6. Verslavingsarts in profielregister KNMG
 7. Klinisch geriater
 8. Verpleegkundig specialist GGZ
 9. GZ-psycholoog
 10. Orthopedagoog generalist
 11. Kinder- & Jeugdpsycholoog

De hoofdbehandelaars zijn BIG-geregistreerd met uitzondering van de orthopedagoog generalist en de kinder- & jeugdpsycholoog. De orthopedagoog generalist is ingeschreven in het register van de NVO. De kinder- & jeugdpsycholoog is ingeschreven in het register van de NIP.  
 
Voor wat betreft de taken en verantwoordelijkheden wordt verwezen naar de brief van de minister van VWS aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 2 juli 2013 betreffende het Hoofdbehandelaarschap GGZ (kenmerk 129353-106301-CZ). 
 
Toelichting: In de brief van de minister van VWS aan de NZa van 9 september 2014 (kenmerk 656048-123192-MEVA) wordt de NZa verzocht de bestaande situatie van 2014 met als hoofdbehandelaars Orthopedagoog generalist en Kinder- & jeugdpsycholoog te verlengen voor de duur van één jaar, en de regelgeving voor 2015 hierop aan te passen. Voor het jaar 2016 heeft de minister van VWS een besluit over het Hoofdbehandelaarschap genomen op basis van het advies van commissie Meurs. 
 

2017
NR/CU-732 art. 3.3, pagina 1 en 2
De hoofdbehandelaars in de GGZ hebben een GGZ-specifieke opleiding gevolgd, zijnde:
 1. Psychiater
 2. Klinisch psycholoog
 3. Klinisch neuropsycholoog
 4. Psychotherapeut
 5. Specialist ouderengeneeskunde
 6. Verslavingsarts in profielregister KNMG
 7. Klinisch geriater
 8. Verpleegkundig specialist GGZ
 9. GZ-psycholoog
 10. Orthopedagoog generalist
 11. Kinder- & Jeugdpsycholoog

De hoofdbehandelaars zijn BIG-geregistreerd met uitzondering van de orthopedagoog generalist en de kinder- & jeugdpsycholoog. De orthopedagoog generalist is ingeschreven in het register van de NVO. De kinder- & jeugdpsycholoog is ingeschreven in het register van de NIP.  
 
Voor wat betreft de taken en verantwoordelijkheden wordt verwezen naar de brief van de minister van VWS aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 2 juli 2013 betreffende het Hoofdbehandelaarschap GGZ (kenmerk 129353-106301-CZ). 
 
Toelichting: In de brief van de minister van VWS aan de NZa van 9 september 2014 (kenmerk 656048-123192-MEVA) wordt de NZa verzocht de bestaande situatie van 2014 met als hoofdbehandelaars Orthopedagoog generalist en Kinder- & jeugdpsycholoog te verlengen voor de duur van één jaar, en de regelgeving voor 2015 hierop aan te passen. Voor het jaar 2016 heeft de minister van VWS een besluit over het Hoofdbehandelaarschap genomen op basis van het advies van commissie Meurs. 
 

2018
Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle prestaties gbGGZ 
Controlemethodiek

Data-analyse 

Toetsingskader

Wanneer een prestatie gbGGZ geen directe tijd van een bevoegd hoofdbehandelaar bevat, voldoet deze niet aan de beleidsregels en is deze onrechtmatig. 

Definities relevante terminologie
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Hoofdbehandelaarschap bGGZ – Publiek (N1022)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle prestaties uit het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2)  Prestatie bevat geen directe tijd van een bevoegde hoofdbehandelaar


 Controlemassa bepaald door data-analyse

 Uitkomst data-analyse
Financiële afwikkeling resultaten

2014:

 • Prestaties die geen directe tijd bevatten van de hoofdbehandelaar zijn onrechtmatige.
 • Prestaties worden micro gecorrigeerd. 

2015/2016:

 • Financiële impact is de volledige waarde van de onrechtmatige prestatie gbGGZ
 • Financiële consequenties worden gecorrigeerd op microniveau.

ValueCareLogo2.png