Hoofdbehandelaarschap bGGZ – Privaat (N1951)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1951

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles bGGZ 2014: 24b

Behoort tot Normenkader

GGZ Zelfonderzoek

 1. GGZ Zelfonderzoek 2014

GGZ Rechtmatigheid - generalistische basis Geestelijke Gezondheidszorg

 1. BGGZ 2017 - Regiebehandelaarschap
 2. BGGZ 2016 - Regiebehandelaarschap
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat de hoofdbehandelaar van de prestaties bevoegd is.

Deze doelstelling is gericht op: Doelmatigheid

Wet- en regelgeving
2014
Inkoopvoorwaarden & addenda

In de verschillende WMG-overeenkomsten zijn de volgende beroepen aangemerkt als bevoegd hoofdbehandelaar:

     Beroep

CONO-code
ACHMEA
CZ
DSW
MENZIS
MULTIZORG
VGZ
 • Psychiater
MB.SP.psych
X

X
X
X
X
 • Klinisch psycholoog
PB.SP.klinps
X

X
X
X
X
 • Klinisch neuropsycholoog
PB.SP.klinneurops


 • Psychotherapeut
PT.BG.psth
X
X
X
X
X
X
 • Specialist ouderengeneeskunde
 MB.SP.oud.
X3
 • Verslavingsarts in profielregister KNMG
MB.SF.vslarts


 • Klinisch geriater
OV.SP.kger


 • Verpleegkundig specialist GGZ
VB.SP.vrplsp
X1 X1 X1 X1 X1 X3
 • GZ-psycholoog
PB.BG.gzpsy
X
X
X2 X X2 X
 • K&J psycholoog NIP
PB.SF.kjth X
X X X X
 • Orthopedagoog Generalist
OV.OR.gen
X

X X X

 

1 Alleen voor het product chronisch

2 Niet bij product chronisch

3 In setting wel hoofdbehandelaar, maar niet individueel te contracteren

(Bron: GGZ NL 2014)

2016

2017
Voor ggz-instellingen geldt de volgende mogelijke inzet van regiebehandelaren in de generalistische basis-ggz:
 • GZ-psycholoog
 • Klinisch psycholoog /klinisch neuropsycholoog
 • Psychotherapeut
 • Verpleegkundig specialist ggz
 • Indien dementie de hoofddiagnose is: de specialist ouderengeneeskunde of klinisch geriater
 • Indien de hoofddiagnose verslaving en/of gokproblematiek betreft: de verslavingsarts

Binnen de generalistische basis-ggz is altijd een psychiater of klinisch psycholoog beschikbaar voor advies of consultatie.

2017: Model Kwaliteitsstatuut (p.19)

Controlemassa
 • Alle prestaties bGGZ
Onderzoeksmethodiek

Data-analyse

Toetsingskader

Als het beroep van de hoofdbehandelaar niet voorkomt in de inkoopvoorwaarden inclusief addenda van de betreffende zorgverzekeraar, wordt deze prestatie als ondoelmatig aangemerkt.

Definities relevante terminologie
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Hoofdbehandelaarschap bGGZ – Privaat (N1951)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Prestaties geopend in betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Prestatie bevat een door de verzekeraar onbevoegde hoofdbehandelaar Controlemassa bepaald door data-analyse

 Uitkomst data-analyse

Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact
 • De financiële impact volgend uit het zelfonderzoek betreffende doelmatigheid kan voorafgaand aan het zelfonderzoek niet ingeschat worden. Indien inhoudelijk geen overeenstemming wordt gevonden, dan kan een zorgverzekeraar in bilateraal overleg binnen privaatrechtelijke afspraken tot een financiële impact komen. Ondoelmatige prestaties worden micro gecorrigeerd.

ValueCareLogo2.png