Het vastleggen van een zorgactiviteit terwijl er geen handeling heeft plaatsgevonden (N0967)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0967
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Complexe zorgactiviteiten (R06416)

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - Complexe Zorgactiviteiten
 2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - Complexe Zorgactiviteiten
 3. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2019 - Complexe Zorgactiviteiten
 4. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2018 - Complexe Zorgactiviteiten
 5. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2017 - Complexe Zorgactiviteiten
 6. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2016 - Complexe Zorgactiviteiten
 7. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2015 - Complexe Zorgactiviteiten
 8. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2014 - Complexe Zorgactiviteiten
 9. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2012 & 2013 - Complexe Zorgactiviteiten
Samenvatting

Het vastleggen van een zorgactiviteit of prestatie terwijl er geen activiteit heeft plaatsgevonden (fictieve registratie).

Regelgeving / beleid
2014 & 2015 & 2016
De verleende zorg wordt vastgelegd in door de NZa vastgestelde zorgactiviteiten.

NR/CU-247: art. 7.3

2017
De verleende zorg wordt vastgelegd in door de NZa vastgestelde enkelzijdig omschreven zorgactiviteiten. De omschrijvingen en definities zoals omschreven in deze nadere regel zijn hierbij leidend.

2017: NR/REG-1732 art. 23 lid 2

2018
De verleende zorgt wordt vastgelegd in door de NZa vastgestelde enkelzijdig omschreven zorgactiviteiten. De omschrijvingen en definities zoals omschreven in deze regeling zijn hierbij leidend.

2018: NR/REG-1816 art. 23 lid 2

2019
De verleende zorgt wordt vastgelegd in door de NZa vastgestelde enkelzijdig omschreven zorgactiviteiten. De omschrijvingen en definities zoals omschreven in deze regeling zijn hierbij leidend.

2019: NR/REG-1907a art. 23 lid 2

2020
De verleende zorg wordt vastgelegd in door de NZa vastgestelde enkelzijdig omschreven zorgactiviteiten. De omschrijvingen en definities zoals omschreven in deze regeling zijn hierbij leidend.

2020: NR/REG-2001a art. 23 lid 2

2021
De verleende zorg wordt vastgelegd in door de NZa vastgestelde enkelzijdig omschreven zorgactiviteiten. De omschrijvingen en definities zoals omschreven in deze regeling zijn hierbij leidend.

2021: NR/REG-2103a art. 23 lid 2

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Er wordt alleen onderzoek gedaan bij poortspecialisten omdat andere specialisten geen face to face contact hoeven te hebben met een patiënt. (Noot: per 1-1-2015 taakherschikking waardoor medisch specialistische zorg ook door een verpleegkundig specialist, physician assistant of SEH-arts uitgevoerd mag worden).
 2. Zorgactiviteiten die niet direct patiëntgebonden zijn, zijn uitgesloten. Deze zorgactiviteiten kunnen ook plaatsvinden op een andere dag dan de agenda afspraak. Deze zorgactiviteit staan opgenomen in Bijlage E: Zorgactiviteiten die niet direct patiënt gebonden zijn.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Het vastleggen van een zorgactiviteit terwijl er geen handeling heeft plaatsgevonden (N0967)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle zorgactiviteiten waarvan het uitvoerend specialisme een poortspecialisme is

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png
3) De zorgactiviteit staat niet opgenomen in de Lijst niet-patientgebonden zorgactiviteiten. Deze zorgactiviteiten kunnen ook plaatsvinden op een andere dag dan de afspraak
Blauwepijl.png
4) Op de kalenderdag van de zorgactiviteit is bij dezelfde patiënt geen afspraak geregistreerd in het agendasysteem, SEH-systeem, opnamesysteem of OK-systeem.
Logica: 1 en 2 en 3 en 4
Berekening financiële impact

De zorgactiviteit wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting


ValueCareLogo2.png