Heroperatie OK

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Behoort tot Normenkader ValueCare

Stuurmodel Medisch Specialisten

  1. OK
Samenvatting

Heroperaties zijn operaties waarbij de arts een patiënt voor een tweede maal opereert voor dezelfde diagnose, waar de patiënt al eerder voor is geopereerd.

Heroperaties kunnen het gevolg zijn van bijverschijnselen, problemen, of verbetering van een reeds verrichte chirurgische ingreep. Heroperaties zijn een veelgebruikte kwaliteitsindicator voor ziekenhuizen; hoe minder heroperaties, hoe beter het ziekenhuis presteert. Heroperaties dragen bij aan zorgverzwaring van patiënten, langere ligtijd en uiteindelijk meer kosten voor het ziekenhuis. Sturing op het voorkomen van heroperaties en inzicht in deze behandeluitkomst kan bijdragen aan efficiëntere zorg en verbeterde patiënttevredenheid.

ValueCare definieert een heroperatie als een operatie die binnen 30 dagen door hetzelfde specialisme, aan dezelfde zijde, voor dezelfde diagnose is uitgevoerd.

ValueCare geeft het aantal en percentage heroperaties weer per maand, t.o.v. aantal operaties per specialisme/specialist in dat jaar, t.o.v. operaties per hoofdverrichting, en t.o.v. operaties per DBC diagnose hoofdgroep. Daarnaast vergelijkt ValueCare het aantal en percentage heroperaties per maand met de benchmark.

Regelgeving / beleid
2022
Aangezien heroperaties vaak het gevolg zijn van zaken die direct met het chirurgisch ingrijpen te maken hebben, zoals bloedingen en naadlekkages, is het aantal heroperaties een goede indicator van de kwaliteit van zorg in een ziekenhuis. Initiatieven om de kwaliteit van chirurgie te verbeteren zou dan ook mede op een daling van het aantal heroperaties gericht moeten zijn.

2022: Medisch Contact - Heroperatie is een goede kwaliteitsindicator

2022: BMJ - Variation in reoperation after colorectal surgery in England as an indicator of surgical performance: retrospective analysis of Hospital Episode Statistics

2023
Aangezien heroperaties vaak het gevolg zijn van zaken die direct met het chirurgisch ingrijpen te maken hebben, zoals bloedingen en naadlekkages, is het aantal heroperaties een goede indicator van de kwaliteit van zorg in een ziekenhuis. Initiatieven om de kwaliteit van chirurgie te verbeteren zou dan ook mede op een daling van het aantal heroperaties gericht moeten zijn.

2023: Medisch Contact - Heroperatie is een goede kwaliteitsindicator

2023: BMJ - Variation in reoperation after colorectal surgery in England as an indicator of surgical performance: retrospective analysis of Hospital Episode Statistics

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Het zorgpersoneel registreert alle uitgevoerde operaties in het ziekenhuis informatie systeem.
  2. Van de uitgevoerde operaties bekijkt ValueCare welke binnen 30 dagen voor dezelfde patiënt, hetzelfde specialisme, dezelfde diagnose en aan dezelfde zijde zijn uitgevoerd.
  3. Doorgaans is de zijde van de operatie geregistreerd bij de OK-verrichting. Indien dit het geval is, neemt ValueCare de zijde van de hoofdverrichting van de operatie en rekent deze niet als heroperatie wanneer de operatie binnen 30 dagen voor hetzelfde specialisme en diagnose, een hoofdverrichting heeft aan de andere zijde. Indien de zijde van de operatie niet is geregistreerd bij de OK-verrichting probeert ValueCare de zijde te bepalen aan de hand van de omschrijving van de operatieve zorgactiviteit. Hier moet dan in vermeld staan of het alleen rechts of links betreft.
  4. ValueCare geeft de aantallen en percentages heroperaties weer per maand, per DBC, per hoofdverrichting en per specialisme/specialist. ValueCare zet deze getallen ook af t.o.v. de benchmark.
Sturing

Heroperaties zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de zorgkosten in ziekenhuizen. Een heroperatie kan het gevolg zijn van een postoperatieve complicatie. Hiermee is dit een indicatie van suboptimale zorg. Het is bekend dat heroperatiecijfers nogal kunnen verschillen tussen landen, regio’s en zorginstellingen. Een deel hiervan is potentieel vermijdbaar. Het is daarom een veelbelovende indicator om de kwaliteit van ziekenhuiszorg te meten en verbeteren.

Het monitoren van het percentage heroperatie in de tijd geeft houvast bij het meten van de effecten van interventies. Als er een interventie plaatsvindt, maakt de indicator zichtbaar of deze interventie tot verbetering heeft geleid.

ValueCare denkt graag met u mee over het verbeteren van de sturing in uw ziekenhuis. Mochten er op basis van bovenstaande nieuwe ideeën of suggesties voor controles ontstaan, laat het dan aan ValueCare weten via uw ValueCare contact.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Heroperatie OK” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle operaties die het ziekenhuis heeft uitgevoerd in OKs

Blauwepijl.png

2) Opvolgende operatie moet voldoen aan de volgende eisen: zelfde patiënt, zelfde DBC, zelfde specialisme, zelfde zijde, binnen 30 dagen na initiële operatie

Blauwepijl.png

3) Heroperaties delen door totaal aantal operaties is het percentage heroperaties


Logica: 1 en 2 en 3

ValueCarelogo2022.png