Herhaalconsult tijdens verpleegdag, IC-behandeldag, Neonatale IC of Pediatrische IC ander specialisme (N0878-HR2019)

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0878-HR2019
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2019 MSZ - Controlepunt 1.1

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Circa 300 gecertificeerde controles - Normenkader - Polikliniek (R06401)

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2019 - Registreren van zorgactiviteiten
Samenvatting

Het is niet toegestaan een herhaal polikliniekbezoek vast te leggen voor een patiënt tijdens een dagverpleging, een klinische opname, langdurige observatie of IC opname van een ander specialisme.

Regelgeving / beleid
2019
Een polikliniekbezoek (190007, 190008, 190013, 190060, 190065, 190161, 190162, 190163) mag niet tijdens een dagverpleging, langdurige observatie zonder overnachting of verpleegdag (klinische opname) worden geregistreerd, tenzij er sprake is van een herhaal-polikliniekbezoek (190013, 190065, 190162, 190163) voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, dat vóór de opname al is ingepland:
  • dagverpleging (190030, 190090),
  • langdurige observatie zonder overnachting (190091),
  • verpleegdag (klinische opname) (190200, 1900213, 190218, 194804),
  • IC behandeldag (190157 en 190158), Neonatale IC (190150) of Pediatrische IC (190151) of Post IC high care (190152).

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 1

2018
Een polikliniekbezoek (190007, 190008, 190013, 190060, 190065, 190161, 190162, 190163) mag niet tijdens een dagverpleging, langdurige observatie zonder overnachting of verpleegdag (klinische opname) worden geregistreerd, tenzij er sprake is van een herhaal-polikliniekbezoek (190013, 190065, 190162, 190163) voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, dat vóór de opname al is ingepland:
  • dagverpleging (190030, 190090),
  • langdurige observatie zonder overnachting (190091),
  • verpleegdag (klinische opname) (190200, 190021, 190218, 194804),
  • IC behandeldag (190157 en 190158), Neonatale IC (190150) of Pediatrische IC (190151) of Post IC high care (190152).

2018: NR/REG-1816 art. 24 lid 1

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Zorgactiviteit 190161 (Screen to screen consult ter vervanging van een polikliniekbezoek) is toegevoegd.

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Herhaalconsult tijdens verpleegdag, IC-behandeldag, Neonatale IC of Pediatrische IC ander specialisme (N0878-HR2019)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle herhaal polikliniekbezoeken:

190008, 190013, 190161, 190065, 190162 en 190163

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of Handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

  3) Tijdens de opname is voor hetzelfde patiëntnummer en een ander uitvoerend specialisme een geplande verpleegdag (190200, 190218, 194804), IC-behandeldag (vanaf 2018: 190157 en 190158), Neonatale IC (190150) of Pediatrische IC (190151) geregistreerd. De afspraak van het herhaal polikliniekbezoek is niet ingepland voorafgaand aan deze geplande verpleegdag, IC-behandeldag, Neonatale IC of Pediatrische IC.


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Het onterechte consult wordt verwijderd. De financiële impact wordt bepaald door de onterechte zorgactiviteit(en) te verwijderen uit de te grouperen zorgactiviteiten behorend bij het subtraject. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het verwijderen van onterechte zorgactiviteiten. Indien sprake is van het onterecht registreren van twee dezelfde zorgactiviteiten voor dezelfde patiënt op 1 kalenderdag (bijvoorbeeld twee langdurige observaties voor dezelfde patiënt op dezelfde kalenderdag), dan wordt de laatst geregistreerde zorgactiviteit verwijderd.

Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png